TEVHID : JEDNOĆA ALLAHA
Tevhid znači da ne postoji niko drugi vrijedan obožavanja osim Allah i svi bi smo trebali da se saginjemo samo pred Njim i da samo Njega obožavamo. Samo On posjeduje svu moć i svi bi smo Ga trebali moliti za pomoć i poduku iz Njegove dobrote. Sveobuhvatan pojam Tevhida je naveden u 112-oj suri Kur’ana. Sura se zove “El-Ihlas” (Iskrenost):
“Reci: ” On, Allah – je Jedan!Allah je utočište svakom!Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.”  
(Kur’an, suretul-Ihlas, ajet: 1-4)
 
Sura nas uči o Allahu (Bogu) na nama razumljiv način, dok nas istovremeno upozorava na sve zamke u koje su pali ljudi i narodi u pokušaju da razumiju Boga. Treba primjetiti da je priroda Boga tako uzvišena da je mi našim ograničenim čulima ne možemo spoznati. Ali u isto vrijeme On nije neki puki teško razumljivi filozofski pojam. On je uvijek blizu nas; On se brine o nama i Njemu dugujemo zahvalnost našeg postojanja. Allah, jedan Bog, Gospodar Svemira je jedini koji zaslužuje da Ga obožavamo. Sve stvari, i ljude, i uopće sve živo On je stvorio i niko se ne može porediti sa Njim. On je savršen, nezavisan od vremena i prostora. Ne smijemo misliti kako on ima oca ili sina jer ako bi smo tako mislili, svrstali bi smo Allaha i Njegove plemenite osobine u običan ljudski rod. Allah ne liči ni jednoj osobi ili stvari koju znamo ili koju možemo zamisliti. Oboje, Njegova priroda i dobrota su jedinstveni. U Kur’anu stoji: ,,Allah je Es-Samed”1 Riječ Es-Samed je teško prevesti jednim terminom jer ona sadrži dva značenja. Prvo; ona znači da vječna egzistencija može biti pripisana samo Allahu, svi drugi žive privremeno ili ovisno o čemu. Drugo; On je nezavisan od bilo koje osobe ili stvari, ali sva živa bića i stvari zavise od Njega. Ovo značenje poriče mišljenje da Bog jede, pije, spava ili treba darove od obožavalaca.
Zbog ove opsežnosti ideje Tevhida u suri “El-Ihlas”, Poslanik Muhammed (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) je rekao za ovu suru da je ravna jednoj trećini Kur’ana. Savjetovao je muslimane da je često uče (hadis prenose El-Buhari i Muslim). Pored ostalih, 255-i ajet iz sure “El-Bekara”, objašnjava pojam Tevhida u njegovom potpunom značenju. 
“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može kod Njega zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova! On zna i šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Njegov prijesto obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji i Veličanstveni.”

Ovo ispravlja shvatanje Boga koje je preovladavalo među prijašnjim ljudima koji iskriviše poslanu im Bibliju. Ovaj ajet rješava i ispravlja mnoga pogrešna shvatanja i praznovjerja o Bogu i svemiru koja su kroz historiju bila proširena medu ljudima i formirala dijelove nekoliko filozofija. Prema Kur’anu, a nasuprot varljivim vjerovanjima, savršenstvo i slava pripisani su samo Bogu i jedino On se naziva istinskim božanstvom i On je uzvišen od svih mahana i slabosti. Možda je zbog toga Poslanik (neka je mir Božiji i blagoslov na njega) opisao ovaj ajet kao najveći ajet u Kur’anu (Ahmed i Tirmizi). 
U Islamu jedino Allah zaslužuje molitve, obožavanje, odanost, poslušnost, autoritet i vrhovnu vlast. Niko drugi se ne moli, obožava niti se od ikog drugog traži pomoć ili utočište. Meleci, poslanici, evlije i druge duhovne vođe nisu božanstva. Postoji samo jedan Bog, jedan Stvaraoc, jedan Gospodar, jedan Pomagač, Svemogući Allah. Svi drugi su Njegove sluge, Njegova stvorenja. Niko drugi ne posjeduje nikakav autoritet osim onog što mu je Allah podario.

Preuzeto Iz Knjige – TEVHID I ŠIRK  – Izdavač: Bosanski Alim 
Autor
Omer Hasan

Prijevod sa engleskog 
Ekrem Kadribegovic
Recenzija Ragib Kadribegovic
Obrada hfz. Senaid Zajimovic
Amman
1997-1417

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.