U ime Allaha Milostivog Samilosnog
 
Allah ti se smilovao obavezni smo naučiti tri načela:
 
1. Prvo je spoznaja Allaha s.v.t.a. i spoznaja Njegovog Poslanika, i spoznaja vjere islama sa dokazima.
 
2. Drugo je rad po tome.
 
3. Treće je pozivanje znanju i strpljenje na nevoljama koje to prate

 
Dokazi za to su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i
dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.
Sura El-Asr
Šafija Allah mu se smilovao, rekao je: «Da je Allah objavio samo ovu suru kao dokaz stvorenjima, bila bi dovoljna.»
 
El-Buhari Allah mu se smilovao, naveo je u svome Sahihu:
«Znanje je prije riječi i dijela»
 
Dokazi za ovu konstataciju su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe …
Sura Muhammed, 19
Tako je ajet počeo spominjanjem znanja prije riječi i dijela.

Allah ti se smilovao, dužnost svakog muslimana i muslimanke je da upozna i ova tri načela i da radi prema njima.
 
PRVO: 
Allah nas je stvorio, i opskrbio nas, i nije nas samim sebi
prepustio, poslao nam je poslanika. Pa, ko mu bude pokoran, ući će u Džennet, a ko mu bude nepokoran, ući će u Džehennem. 
Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:
 
Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom  kaznili.
Sura El-Muzzemil, 15-16
 
DRUGO: 
Uzvišeni Allah nije zadovoljan time da mu se u obožavanju
(činjenju ibadeta) pridruži bilo ko; ni Njemu bliski melek, ni poslanik (vjerovjesnik), a dokaz za to riječi Uzvišenog Allaha:
 
Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, 
i ne molite se, pored Allaha, nikome!
Sura El-Džinn, 18

TREĆE: 

Onome ko se pokorava Poslaniku s.a.v.s. i vjeruje da Allahu u svemu iskazuje jednoću, nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji se Allahu suprotstavljaju, pa makar to bio neko ko je njegov najbliži.
Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha:
Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u
ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti.

Sura El-Mudžadele, 22

Allah te uputio na pokornost prema Njemu, ispravnost Ibrahimove vjere se očitovala u robovanju Jedinom Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući. To je Allah, s.v.t.a naredio svim ljudima i radi toga ih je stvorio, kao što je i rekao:

Džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine

Sura Ez-Zarijjat, 56
Riječ یعبدوب «ja'budun» (ibadet čine, robuju) znači priznavanje i
iskazivanje Allahove jednoće (tewhida) u svemu.

TEWHID – Allahova jednoća, najveličanstvenije je što je Allah, s.v.t.a. naredio, što znači smatrati da je jedino Allah, s.v.t.a. dostojan da mu se čini ibadet. 

ŠIRK – Činjenje ibadeta nekom drugom pored Njega, najvažnije je što je Allah s.v.t.a. zabranio.

Dokaz za to su riječi Uzvišenog:

Robujte Allahu i druge Njemu ravnim ne smatrajte… 
Sura En-Nisa, 36

Ako te neko upita: koja je tri temelja čovjek dužan poznavati, reci mi: Da rob (čovjek) spozna svog Gospodara i svoju vjeru i spozna svoga poslanika, Muhammeda s.a.v.s.

Iz Knjige: Tri Osnovna Načela
Autor: Muhammed b. Abdulvehhab
Sa arapskog preveli: Senaid i Mevlida Zaimović
Podgorica Ramazan 1426 / Oktobar 2005Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.