Arhiva za August, 2011

Poznato je da je šiizam zabludjeli nastrani pravac koji je uvijek bio rak–rana islamskog ummeta. Šiti su uvijek radili sa kvislinzima i zabijali nož u leđa sunnitima. Dovoljna je jedna činjenica koja može najbolje opametiti Bošnjake muslimane: Osmanska država nije priznavala Safevijsku šiitsku državu koja je bila pandan Osmanskom hilafetu. Safevije (sa područja današnjeg Irana) su zabile nož u leđa Turcima koji su opsjedali Beč 1529. g. sklopivši tajni ugovor sa tadašnjom austrougarskom kraljicom i udarivši na Osmansku državu. Tako su Turci bili prisiljeni napustiti front i opsadu Beča i vratiti se da se bore na granicama sa Safevijeskom državom. Jedna od činjenica koja govori da Osmanlije nisu uvršatavale šiite Safevije među muslimane jeste i to da su im uskraćivali pravo dolaska na hadždž tokom osmanske vladavine.

U slijedećem tekstu ćemo prezentirati samo najistaknutije pojedince koji svjesno ili nesvjesno rade na promociji zabluda šizma u BiH a putem prevođenja šitskog tefsira kur'ana, te drugih kapitalnih šitskih djela:
____________________________________________

dr. Enes Karić:


Naziv izdanja: Kur’an u islamu Autor Knjige: S. M. H. Tabatabai, prijevod s arapskog na Bosanski: dr. Enes Karić, Nusret Čančar izdavač: Fondacija Mulla Sadra – Kulturno odjeljenje ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, 1991. O izdanju: Djelo Kur'an u islamu primjer je suvremene šijske ezoteričke rasprave o Kur'anu. O autoru: Tabataba'i je tradicionalni iranski filozof koji je tokom XX stoljeća napisao veliki ezoterički komentar (tefsir) Kur'ana el-Mizan. Knjiga Kur'an u islamu umnogome je rezime tog njegovog opsežnog komentatorskog kompendijuma.

___________________________________________

dr. Adnan Silajdžić:


 1. Izvori Mulla Sadrinih učenja i ideja S. H. Nasr – Sa engleskog preveo Adnan Silajdžić

2. Sadr al din Širazi i njegova transcendentna teozofija, Autor: Sejjid Hossein Nasr Preveo na Bosanski: dr. Adnan Silajdžić – Izdavač Biblioteka Ibn Sina – 2001 –

O knjizi: U ovoj knjizi, dr. Sejjid Hussein Nasr, analizira najvažnije misaone dimenzije ovog iranskog filozofa. Dr. Sejjid Hussein Nasr, inače, dostojan je baštinik islamskog filozofskog naučavanja i učenik nekih od najvećih poznavaoca ove tematike, poput Alame Tabatabaija ili Henrija Korbena. Knjiga je trebala biti uvod pri upoznavanju s islamskim filozofom Mulla Sadrom.

____________________________________________

dr. Rešid Hafizović 


Rešid Hafizović je postdiplomski studij završio u Zagrebu na KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU 1989., a na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: «FILOZOFSKO-TEOLOŠKO UČENJE O LOGOSU U DJELU MUHYIDDIN IBN AREBIJA».

Svoja postdoktorska usavršavanja je realizirao na KATOLIČKOM INSTITUTU (Institute de Catholique) u Parizu (1990.),

Njegovo preferiranje šiizma, uz poznato naučavanje sufizma, ogleda se u njegovim radovima te prevedenim knjigama na bosanski jezik:


1. “Biti šiija – biti musliman na drugi način”, «Znakovi vremena», IV, 12, Sarajevo 2001.

2.” Znakovi šiijske duhovnosti ” «Bosanska knjiga», Sarajevo 1997, (195 strana) – Ova knjiga raspravlja tzv. Interpretativni obrazac šiijskog vjerovanja i mišljenja u svjetlu mjerodavnih i smjerodavnih podataka šiijskog klasičnog i modernog mišljenja.

2. “Mikrokozmička dimenzija Tewhida u šiijskoj duhovnosti”, Zbornik radova FIN-a, V, Sarajevo 1996.

3. Filozofija Mulla Sadraa Širazija, Fazlu Rahman (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

4. Historija islamske filozofije u Iranu u XVII i XVIII vijeku, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

5. Ibn Sina i vizionarsko kazivanje, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

Rešid Hafizović je također i član Iranske akademije za filozofiju u Teheranu.
____________________________________________

ISKRENO SE NADAMO DA NAŠA BOSNA NIJE POSTALA PLODNO TLO ZA IRANSKO ŠIRENJE ZABLUDE TJ. ŠIZMA ? NEKA NAM JE ALLAH UZVIŠENI NA POMOĆI.  AMIN.
———————————————————–

NAŽALOST OVO NISU JEDINI PROPAGATORI ŠIZMA U BIH TU SU ORGANIZACIJE, KEWSER, MOŠUS PEJGAMBEROV, ČASOPIS ZA ŽENE “ZEHRA” KOJE SE FINANSIRAJU ŠITSKIM NOVCEM IZ IRANA itd…..

Opširnije o širenju zabludjele sekte Šizma u BiH možete pročitati na linku ispod:

http://www.scribd.com/doc/9405977/Sijske-vesvese

KNJIGA O ZABLUDAMA ŠIJA I ŠIZMU

Nastavit će se inšaAllah…

Poznato je da je šiizam zabludjeli nastrani pravac koji je uvijek bio rak–rana islamskog ummeta. Šiiti su uvijek radili sa kvislinzima i zabijali nož u leđa sunnitima. Dovoljna je jedna činjenica koja može najbolje opametiti Bošnjake muslimane: Osmanska država nije priznavala Safevijsku šiitsku državu koja je bila pandan Osmanskom hilafetu. Safevije (sa  područja današnjeg Irana) su zabile nož  u leđa Turcima  koji su opsjedali Beč 1529. g. sklopivši  tajni ugovor sa tadašnjom austrougarskom kraljicom  i  udarivši na Osmansku državu. Tako su Turci bili prisiljeni napustiti front i opsadu Beča i vratiti se da se bore na granicama sa Safevijeskom državom. Jedna od činjenica koja govori da Osmanlije nisu uvršatavale šiite Safevije među muslimane jeste i to  da su im uskraćivali pravo dolaska na hadždž tokom osmanske vladavine.  
U slijedećem tekstu ćemo prezentirati samo najistaknutije pojedince koji svjesno ili nesvjesno rade na promociji zabluda šizma u BiH a putem prevođenja šitskog tefsira kur'ana, te drugih kapitalnih šitskih djela:
 ___________________________________________________________________________________________________
dr. Enes Karić:

slika

Naziv izdanja: Kur’an u islamu
Autor Knjige: S. M. H. Tabatabai,
prijevod s arapskog na Bosanski: dr. Enes Karić, Nusret Čančar
izdavač: Fondacija MUlla Sadra – Kulturno odjeljenje ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, 1991.
O izdanju: Djelo Kur'an u islamu primjer je suvremene šiijske ezotericke rasprave o Kur'anu.
O autoru: Tabataba'i je tradicionalni iranski filozof koji je tokom XX stoljeca napisao veliki ezoterički komentar (tefsir) Kur'ana el-Mizan. Knjiga Kur'an u islamu umnogome je rezime tog njegovog opsežnog komentatorskog kompendijuma.

________________________________________________________________________
dr. Adnan Silajdžic:

slika

1. Izvori Mulla Sadrinih ucenja i ideja S. H. Nasr – Sa engleskog preveo Adnan Silajdžic

2. Sadr al din Širazi i njegova transcendentna teozofija,
Autor: Sejjid Hossein Nasr
Preveo na Bosanski: dr. Adnan Silajdžic –
Izdavac Biblioteka Ibn Sina – 2001 –
O knjizi: U ovoj knjizi, dr. Sejjid Hussein Nasr, analizira najvažnije misaone dimenzije ovog iranskog filozofa. Dr. Sejjid Hussein Nasr, inače, dostojan je baštinik islamskog filozofskog naučavanja i učenik nekih od najvećih poznavaoca ove tematike, poput Alame Tabatabaija ili Henrija Korbena.  Knjiga je trebala biti uvod pri upoznavanju s islamskim filozofom Mulla Sadrom.

___________________________________________________________________________________________________
dr. Rešid Hafizović

slika

Rešid Hafizović je postdiplomski studij završio u Zagrebu na KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU 1989., a na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: «FILOZOFSKO-TEOLOŠKO UČENJE O LOGOSU U DJELU MUHYIDDIN IBN AREBIJA».

Njegovo preferiranje šiizma, uz poznato naučavanje sufizma, ogleda se u njegovim radovima te prevedenim knjigama na bosanski jezik:

1. “Biti šiija – biti musliman na drugi način”, «Znakovi vremena», IV, 12, Sarajevo 2001.

2. “Mikrokozmička dimenzija Tewhida u šiijskoj duhovnosti”, Zbornik radova FIN-a, V, Sarajevo 1996.

3. Filozofija Mulla Sadraa Širazija, Fazlu Rahman (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

4. Historija islamske filozofije u Iranu u XVII i XVIII vijeku, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

5. Ibn Sina i vizionarsko kazivanje, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

dr. Rešid Hafizović je također i član Iranske akademije za filozofiju u Teheranu.
___________________________________________________________________________________________________

 BITNO JE NAPOMENUTI DA ENES KARIĆ NI OVE GODINE NE BJEŽI OD KANDIDATURE ZA REISA…DA LI BI BOSNA POSTALA PLODNO TLO ZA IRANSKO ŠIRENJE ZABLUDE TJ. ŠIZMA, UKOLIKO BI ON POSTAO NOVI REIS, ALLAH SAMO ZNA. NEKA NAM JE ALLAH UZVIŠENI NA POMOĆI. AMIN.
———————————————————————————

NAŽALOST OVO NISU JEDINI PROPAGATORI ŠIZMA U BIH TU SU ORGANIZACIJE, KEWSER, MOŠUS PEJGAMBEROV, ČASOPIS ZA ŽENE “ZEHRA” KOJE SE FINANSIRAJU ŠITSKIM NOVCEM IZ IRANA itd…..
Opširnije o širenju zabludjele sekte Šizma u BiH možete pročitati na linku  ispod:
Nastavit će se inšaAllah…
Poznato je da je šiizam zabludjeli nastrani pravac koji je uvijek bio rak–rana islamskog ummeta. Šiiti su uvijek radili sa kvislinzima i zabijali nož u leđa sunnitima. Dovoljna je jedna činjenica koja može najbolje opametiti Bošnjake muslimane: Osmanska država nije priznavala Safevijsku šiitsku državu koja je bila pandan Osmanskom hilafetu. Safevije (sa  područja današnjeg Irana) su zabile nož  u leđa Turcima  koji su opsjedali Beč 1529. g. sklopivši  tajni ugovor sa tadašnjom austrougarskom kraljicom  i  udarivši na Osmansku državu. Tako su Turci bili prisiljeni napustiti front i opsadu Beča i vratiti se da se bore na granicama sa Safevijeskom državom. Jedna od činjenica koja govori da Osmanlije nisu uvršatavale šiite Safevije među muslimane jeste i to  da su im uskraćivali pravo dolaska na hadždž tokom osmanske vladavine.  
U slijedećem tekstu ćemo prezentirati samo najistaknutije pojedince koji svjesno ili nesvjesno rade na promociji zabluda šizma u BiH a putem prevođenja šitskog tefsira kur'ana, te drugih kapitalnih šitskih djela:
 ___________________________________________________________________________________________________
dr. Enes Karić:

slika

Naziv izdanja: Kur’an u islamu
Autor Knjige: S. M. H. Tabatabai,
prijevod s arapskog na Bosanski: dr. Enes Karić, Nusret Čančar
izdavač: Fondacija MUlla Sadra – Kulturno odjeljenje ambasade Islamske Republike Iran, Beograd, 1991.
O izdanju: Djelo Kur'an u islamu primjer je suvremene šiijske ezotericke rasprave o Kur'anu.
O autoru: Tabataba'i je tradicionalni iranski filozof koji je tokom XX stoljeca napisao veliki ezoterički komentar (tefsir) Kur'ana el-Mizan. Knjiga Kur'an u islamu umnogome je rezime tog njegovog opsežnog komentatorskog kompendijuma.

________________________________________________________________________
dr. Adnan Silajdžic:

slika

1. Izvori Mulla Sadrinih ucenja i ideja S. H. Nasr – Sa engleskog preveo Adnan Silajdžic

2. Sadr al din Širazi i njegova transcendentna teozofija,
Autor: Sejjid Hossein Nasr
Preveo na Bosanski: dr. Adnan Silajdžic –
Izdavac Biblioteka Ibn Sina – 2001 –
O knjizi: U ovoj knjizi, dr. Sejjid Hussein Nasr, analizira najvažnije misaone dimenzije ovog iranskog filozofa. Dr. Sejjid Hussein Nasr, inače, dostojan je baštinik islamskog filozofskog naučavanja i učenik nekih od najvećih poznavaoca ove tematike, poput Alame Tabatabaija ili Henrija Korbena.  Knjiga je trebala biti uvod pri upoznavanju s islamskim filozofom Mulla Sadrom.

___________________________________________________________________________________________________
dr. Rešid Hafizović

slika

Rešid Hafizović je postdiplomski studij završio u Zagrebu na KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU 1989., a na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: «FILOZOFSKO-TEOLOŠKO UČENJE O LOGOSU U DJELU MUHYIDDIN IBN AREBIJA».

Njegovo preferiranje šiizma, uz poznato naučavanje sufizma, ogleda se u njegovim radovima te prevedenim knjigama na bosanski jezik:

1. “Biti šiija – biti musliman na drugi način”, «Znakovi vremena», IV, 12, Sarajevo 2001.

2. “Mikrokozmička dimenzija Tewhida u šiijskoj duhovnosti”, Zbornik radova FIN-a, V, Sarajevo 1996.

3. Filozofija Mulla Sadraa Širazija, Fazlu Rahman (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

4. Historija islamske filozofije u Iranu u XVII i XVIII vijeku, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

5. Ibn Sina i vizionarsko kazivanje, Henry Corbin (Prijevod knjige na bosanski Dr. Rešid Hafizović)

dr. Rešid Hafizović je također i član Iranske akademije za filozofiju u Teheranu.
___________________________________________________________________________________________________

 BITNO JE NAPOMENUTI DA ENES KARIĆ NI OVE GODINE NE BJEŽI OD KANDIDATURE ZA REISA…DA LI BI BOSNA POSTALA PLODNO TLO ZA IRANSKO ŠIRENJE ZABLUDE TJ. ŠIZMA, UKOLIKO BI ON POSTAO NOVI REIS, ALLAH SAMO ZNA. NEKA NAM JE ALLAH UZVIŠENI NA POMOĆI. AMIN.
———————————————————————————

NAŽALOST OVO NISU JEDINI PROPAGATORI ŠIZMA U BIH TU SU ORGANIZACIJE, KEWSER, MOŠUS PEJGAMBEROV, ČASOPIS ZA ŽENE “ZEHRA” KOJE SE FINANSIRAJU ŠITSKIM NOVCEM IZ IRANA itd…..
Opširnije o širenju zabludjele sekte Šizma u BiH možete pročitati na linku  ispod:
Nastavit će se inšaAllah…

Najveći izazov u ispravnom izučavanju Islama danas je najverovatnije pomanjkanje tradicionalne uleme. U svezi sa ovim, Buharija prenosi sahih (rigorozno autenticiran hadis) u kojem Poslanik s.a.v.s. kaže:

„Zaista, Allah neće ukloniti Znanje tako što će ga uzeti od svojih robova, nego tako što će povratiti Sebi duše islamskih učenjaka (usmrtiti ih), sve dok ne ostane niti jedan učenjak i ljudi ne uzmu neznalice za vođe. Ovi će biti pitani i davati će fetve bez znanja, sami u zabludi i vodeći u zabludu“

(Fath el-Bari, 1.194, hadis 100)

Najveći izazov u ispravnom izučavanju Islama danas je najverovatnije pomanjkanje tradicionalne uleme. U svezi sa ovim, Buharija prenosi sahih (rigorozno autenticiran hadis) u kojem Poslanik s.a.v.s. kaže:

„Zaista, Allah neće ukloniti Znanje tako što će ga uzeti od svojih robova, nego tako što će povratiti Sebi duše islamskih učenjaka (usmrtiti ih), sve dok ne ostane niti jedan učenjak i ljudi ne uzmu neznalice za vođe. Ovi će biti pitani i davati će fetve bez znanja, sami u zabludi i vodeći u zabludu“

(Fath el-Bari, 1.194, hadis 100)