UMJETNIČKO SLIKANJE – Stav islama –

Posted: 16 Oktobra, 2011 in Akida, Allah, Hadisi, Islam, Islamski, ispravno, kur'an, Muhammed, novotarije, poslanik, pravovjernih, radost, RespectlifeBH, sadaka, selam, spas, Sunnet, Tewhid, vjerovanje
Osnova u slikanju svega što ima dušu od ljudi i životinja je haram, svejedno bilo to vajanjem kipova ili crtanje rukom na papiru, platnu, zidu i slično i to predstavlja veliki grijeh. Da je slikanje zabranjeno to potvrđuju vjerodostojni hadisi u kojima je došla zabrana istog, u kojima se prijeti žestokom kaznom onima koji to rade, takođe ono vodi u širk, veličanje i približavanje onome što je naslikano a što priliči samo Allahu, a isto tako u slikanju je sadržan vid oponašanja Uzvišenog Allaha u stvaranju.
Od hadisa u kojima je došla zabrana slikanja, a iz čega se jasno zaključuje da je to veliki grijeh je hadis Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista oni koji prave ove slike će biti kažnjavani na Sudnjem danu, biće im rečeno: Oživite ono što ste stvorili”. 
I hadis koji prenosi Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista od ljudi koji će najteže biti kažnjavani na Sudnjem danu su oni koji slikaju”. 
Prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nasliku sliku na dunjaluku biće mu naređeno da u nju udahne dušu na Sudnjem danu, a on je ne može udahnuti”. 
Takođe, od njega se prenosi: “Svaki slikar će biti u Vatri, napraviće mu se od svake slike koju je naslikao živa osoba pa će ga ona kažnjavati u Džehenemu”. 
Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao sa putovanja a ona je prekrila otvor na zidu zavjesom na kojoj su bile slike, pa čim je to vidio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lice mu je promijenilo boju. Pa je rekao: “O Aiša, ljudi koji će se najžešće kažnjavati kod Allaha na Sudnjem danu su oni koji oponašaju Allahovo stvaranje”. Pa kaže Aiša da su je isjekli tu zavjesu i napravili od nje jedan ili dva jastuka. 
Sve gore spomenute hadise bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima.
Takođe, njih dvojica bilježe u svoja dva Sahiha riječi Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma: “Pa ako baš moraš slikati, crtaj drvo i ono što nema dušu”.
Iz svih spomenutih hadisa se može zaključiti da je zabranjeno crtanje svega onoga što ima dušu, a ono što nema dušu poput drveta, mora, brda i slično njegovo crtanje je dozvoljeno kao što spominje Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma.
Ovo je stav većine učenjaka ovog Ummeta od prvih do potonjih, a između ostalih zastupaju ga Stalna komisija za fetve, Bin Baz, Usejmin, Fevzan, Džibrin, Gudejan, Berrak i mnogi drugi.
Ovde je važno napomenuti da treba razlikovati pitanje samog crtanja onog što ima dušu od upotrebe i korištenja tih slika, svejedno bile to naslikano rukom ili fotoaparatom, što je sasvim drugačije pitanje i oko njega postoji veliko razilaženje među učenjacima.

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.