MUNAFICI, LICEMJERI, DVOLIČNJACI !!!

Posted: 29 Oktobra, 2011 in Akida, Allah, Hadisi, Islam, Islamski, ispravno, kur'an, Muhammed, novotarije, poslanik, pravovjernih, radost, RespectlifeBH, sadaka, selam, spas, Sunnet, Tewhid, vjerovanje


KUR’ANSKE DEFINICIJE MUNAFIKA

Kaže Allah Uzvišeni u Kur'anu časnom

Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!”- a oni nisu vjernici.
oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući, samo sebe varaju.
Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.
Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” – odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”
Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.
Kad im se kaže: “Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!” – oni odgovaraju: “Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?” – A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.
Kada susretnu one koji vjeruju, govore: “Vjerujemo!” – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: “Mi smo s vama, mi se samo rugamo.”
Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju.

(Kur'an sura El-Bakara, 8-15 ajet)

Osnovne osobine Munafika

– Pojavljuju se u zajednici Vjernika (Mu’mina)
– Iako ne vjeruju pretvaraju se da vjeruju
– Ne razumiju Kur’an
– Vrlo malo spominju (sjećaju se) Allaha (dž.š)
– Ohole se
– Govore ono što im nije u srcu
– Pogrešno tumače Kur’an
– Prepreka su dobrome, nadmeću se u zlu
– Ono što Allah (dž.š) voli munafici ružno vide
– Nezahvalni su
– Ismijavajući se, govore o Kur’anu i vjernicima 

Nadmetanja u prevari vjernika

– Trude se da postignu ljudsko zadovoljstvo a ne Allahovo (dž.š)
– Troše svoje imetke da bi se pokazali
– Na Allahovom putu nikada ozbiljno ne ulažu
– Gladnih očiju i sebični su
– Spoljašni oblici i njihove priče mogu biti varljive
– Okupljaju se tajno i protiv vjernika kuju planove
– Špijuniraju među vjernicima


Duhovno stanje u kojem se nalaze Munafici

– Nisu zadovoljni, stalno sebe hvale, trude se da se dokažu
– Žive u velikom strahu od vjernika

Bezumnost Munafika

– Misle da ono što rade Allah (dž.š) ne vidi
– Nesvjesni su da Allah (dž.š) pomaže vjernike
– Strahuju od Allahove kazne i uznemiravanja nevjernika
– Medjusobno su u nesporazumu
– Misle da varaju vjernike
– Misle da su mnogo pametniOsobine Munafika u sijanju smutnji

– Prepoznaju se u trenutcima straha i teškoća
– U teškim trenutcima za vjernike munafici počinju sa sijanjem smutnji
– Među vjernicima šire neistinite vjesti (dezinformacije)
– U ime reda siju nered

Akcije Munafika protiv Vjernika u vremenu smutnji

– Žele se osvetiti vjernicima
– Sklapaju saveze sa nevjernicima
– O vjernicima stalno loše govore
– Trude se da u svoje redove povuku nekog od vjernika

Allah će munafike razotkriti i kazniti ih

– Munafici će i na dunjaluku doživjeti patnje
– Munafici će na sudnjem danu biti bačeni na dnu Džehennema

U Kur’anskoj suri El-Munafiqun koja direktno govori o licemjerima i koja zbog toga i nosi ime Licemjeri Allah dž. š kaze:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: “Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!” – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

2. oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je, doista, kako postupaju!

3. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju.

4. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!

5. A kad im se rekne: “Dođite, Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti”- oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju.

6. Isto im je – molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im, zaista, neće oprostiti, Allah, doista, narodu nevjerničkom neće na Pravi put ukazati.

7. oni govore: “Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!” A blaga nebesa i Zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.

8. oni govore: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.

9. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni.

10. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!”

11. Allah, sigurno, neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.

(Al-Munafiqun — Licemjeri – Medina – 11 ajeta)

Istinu je rekao Uzvišeni Allah.

Neka nas Allah dz. s. sačuva od zla licemjerja i licemjera i neka nas uputi na pravi put, put kojem su pozivali svi Njegovi poslanici od Adema a.s pa do Muhammeda s.a.w.s.

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.