Arhiva za Oktobar, 2011

___________________________________________

Kaže uzvišeni : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

„A njih smjeniše zli potomci koji namaz ostaviše i za požudama se povedoše,oni će sigurno u Gajj ući“, a Gajj je dolina u džehennemu.

I kaže Uzvišeni : كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنْ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

„Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika ,oni će se u džennetu raspitivati, o nevjernicima:Sta vas je u Sekar, (tj.džehennem dovelo), a oni će kazati:Nismo bili od onh koji su namaz obavljali“
___________________________________________________________________________________

1. Plemeniti tabi´in Nafi´ mevla ibn Omer, radijellahu anhu. (preselio 117.h.)

Abdullah sin imama Ahmeda u svom Sunnetu bilježi svojim senedom da je M´akil ibn Ubejdullah el – Abesi rekao: ˝ Došao nam je Salim el – Eftas sa irdžaom te su se naši drugovi razbježali od njega. Ja sam otišao Nafiu i rekao mu: ´Oni govore: – Mi priznajemo da je namaz obaveza ali ne klanjamo, da je alkohol haram ali ga pijemo, i da je brak s majkom haram ali mi to činimo. Kaže: ´ Pa je istrgao moju ruku iz njegove i rekao: Onaj ko to učini  –  taj je kafir ´. ˝ ( Pogledaj: Sunne od Abdullaha sina imama Ahmeda, 1/382 – 383, Sunne od Hallala, 4/29 – 31, Usulul i´tikad od Lalekaija, 5/953 – 954.)

U sunnetu od Halala stoji: ˝ Humejdi kaže: ´ Obaviješten sam da neki ljudi govore: Ko potvrdi obaveznost namaza, zekata, posta i hadža, a ne radi ništa od toga do smrti, ili pak klanja okrenutih leđa ka Kibli sve do smrti – da je takav vjernik dok god nije džahid (onaj koji negira, poriče) i priznaje propisanost farzova i okretanje prema Kibli. Kažem: To je otvoreni kufr i oprečno Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, i i postupku muslimana. Imam Hanbel kaže: ´ Čuo sam Ebu – Abdullaha, tj. imama Ahmeda: ´ Onaj ko to kaže taj je zanevjerovao u Allaha, odbio Allahovu naredbu i ono sa čim je došao Poslanik ´.  ˝ (Sunne od Hallala, 3/586 – 587.)
___________________________________________________________________________________

Od Džabira b. Abdullaha r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Između čovjeka, na jednoj strani, i kufra (nevjerstva), na drugoj strani, je ostavljanje namaza. – Sahihu Muslim.

Poslanik s.a.v.s. kaže: Između širka (idolopoklonsva) i kufra (nevjerstva), na jednoj strani, i čovjeka, na drugoj strani, je ostavljanje namaza. – Sahihu Muslim.

U drugom rivajetu stoji: Nema između roba i kufra (nevjerstva), ništa drugo do ostavljanje namaza. – Sahih.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ugovor koji je između nas i njih jeste namaz, pa ko ga ostavi – postao je nevjernik!!! – Sahih.
___________________________________________________________________________________

Od vođe pravovjernih, Omera b. el-Hataba r.a., se prenosi da je rekao: Nema udjela u Islamu onaj ko izgubi namaz (ne klanja). U drugoj predaji se kaže: Nema nikakva prava u Islamu onaj ko ostavi namaz. – Sahih.

Od Ibnu Mes'uda r.a. se prenosi da je rekao: Ko ostavi namaz, taj nema vjere. – Hasen.

Od Abdullaha b. Šekika se prenosi da je Ebu Hurejre r.a. rekao: Ashabi Muhammeda s.a.v.s. nisu smatrali ostavljanje bilo kojeg propisa Islama kufrom (nevjerstvom), osim ostavljanja namaza. – Sahih.
___________________________________________________________________________________

Imam Ibnul-Dževzi rhm. kaže: Osoba koja ostavi namaz i ne obavlja ga, a psihički i fizički je zdrava, ne prima joj se svjedočenje, niti je dozvoljeno muslimanu gostiti tu osobu, niti da za njega uda svoju kćer, niti da bude s njime pod istim krovom. – Bahrud-dumu’, str.189.

Abdullah ibn Zubejr el – Humejdi (preselio 219.h.) kaže: I ne kažemo kao što govore haridžije: ´ Ko uradi veliki grijeh postao je nevjernik. ´ Mi ne tekfirimo zbog grijeha. Ostavljanjem pet stvari koje je spomenuo Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem:´ Islam se temelji na pet stvari: Svjedočenjem da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadža ´  – čini se kufr. ( Usulu es – sunne, 43. str.)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________

Kaže uzvišeni : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

„A njih smjeniše zli potomci koji namaz ostaviše i za požudama se povedoše,oni će sigurno u Gajj ući“, a Gajj je dolina u džehennemu.

I kaže Uzvišeni : كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنْ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

„Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika ,oni će se u džennetu raspitivati, o nevjernicima:Sta vas je u Sekar, (tj.džehennem dovelo), a oni će kazati:Nismo bili od onh koji su namaz obavljali“
___________________________________________________________________________________

1. Plemeniti tabi´in Nafi´ mevla ibn Omer, radijellahu anhu. (preselio 117.h.)

Abdullah sin imama Ahmeda u svom Sunnetu bilježi svojim senedom da je M´akil ibn Ubejdullah el – Abesi rekao: ˝ Došao nam je Salim el – Eftas sa irdžaom te su se naši drugovi razbježali od njega. Ja sam otišao Nafiu i rekao mu: ´Oni govore: – Mi priznajemo da je namaz obaveza ali ne klanjamo, da je alkohol haram ali ga pijemo, i da je brak s majkom haram ali mi to činimo. Kaže: ´ Pa je istrgao moju ruku iz njegove i rekao: Onaj ko to učini  –  taj je kafir ´. ˝ ( Pogledaj: Sunne od Abdullaha sina imama Ahmeda, 1/382 – 383, Sunne od Hallala, 4/29 – 31, Usulul i´tikad od Lalekaija, 5/953 – 954.)

U sunnetu od Halala stoji: ˝ Humejdi kaže: ´ Obaviješten sam da neki ljudi govore: Ko potvrdi obaveznost namaza, zekata, posta i hadža, a ne radi ništa od toga do smrti, ili pak klanja okrenutih leđa ka Kibli sve do smrti – da je takav vjernik dok god nije džahid (onaj koji negira, poriče) i priznaje propisanost farzova i okretanje prema Kibli. Kažem: To je otvoreni kufr i oprečno Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, i i postupku muslimana. Imam Hanbel kaže: ´ Čuo sam Ebu – Abdullaha, tj. imama Ahmeda: ´ Onaj ko to kaže taj je zanevjerovao u Allaha, odbio Allahovu naredbu i ono sa čim je došao Poslanik ´.  ˝ (Sunne od Hallala, 3/586 – 587.)
___________________________________________________________________________________

Od Džabira b. Abdullaha r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Između čovjeka, na jednoj strani, i kufra (nevjerstva), na drugoj strani, je ostavljanje namaza. – Sahihu Muslim.

Poslanik s.a.v.s. kaže: Između širka (idolopoklonsva) i kufra (nevjerstva), na jednoj strani, i čovjeka, na drugoj strani, je ostavljanje namaza. – Sahihu Muslim.

U drugom rivajetu stoji: Nema između roba i kufra (nevjerstva), ništa drugo do ostavljanje namaza. – Sahih.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Ugovor koji je između nas i njih jeste namaz, pa ko ga ostavi – postao je nevjernik!!! – Sahih.
___________________________________________________________________________________

Od vođe pravovjernih, Omera b. el-Hataba r.a., se prenosi da je rekao: Nema udjela u Islamu onaj ko izgubi namaz (ne klanja). U drugoj predaji se kaže: Nema nikakva prava u Islamu onaj ko ostavi namaz. – Sahih.

Od Ibnu Mes'uda r.a. se prenosi da je rekao: Ko ostavi namaz, taj nema vjere. – Hasen.

Od Abdullaha b. Šekika se prenosi da je Ebu Hurejre r.a. rekao: Ashabi Muhammeda s.a.v.s. nisu smatrali ostavljanje bilo kojeg propisa Islama kufrom (nevjerstvom), osim ostavljanja namaza. – Sahih.
___________________________________________________________________________________

Imam Ibnul-Dževzi rhm. kaže: Osoba koja ostavi namaz i ne obavlja ga, a psihički i fizički je zdrava, ne prima joj se svjedočenje, niti je dozvoljeno muslimanu gostiti tu osobu, niti da za njega uda svoju kćer, niti da bude s njime pod istim krovom. – Bahrud-dumu’, str.189.

Abdullah ibn Zubejr el – Humejdi (preselio 219.h.) kaže: I ne kažemo kao što govore haridžije: ´ Ko uradi veliki grijeh postao je nevjernik. ´ Mi ne tekfirimo zbog grijeha. Ostavljanjem pet stvari koje je spomenuo Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem:´ Islam se temelji na pet stvari: Svjedočenjem da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadža ´  – čini se kufr. ( Usulu es – sunne, 43. str.)

___________________________________________________________________________________