ISLAM JE BUDUĆNOST !!!

Posted: 13 Januara, 2012 in Akida, Allah, Hadisi, Islam, Islamski, ispravno, kur'an, Muhammed, pravovjernih, RespectlifeBH, selam, spas, Sunnet, Tewhid

– Koliko god se neprijatelji islama zalagali da utrnu Allahovo svjetlo na Zemlji i da se bore protiv islama i muslimana, neka znaju da budućnost pripada islamu.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla Njegova uvijek bude, makar bilo krivo nevjernicima.”

Svjedoci smo da je Islam, uprkos očiglednoj nepravdi i lažima koje se šire, vjera sa najvećim porastom u svijetu.

Rekao je Uzvišeni: “A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga, Hvale dostojnog, vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, a Allah je svemu svjedok. Oni koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali, čeka patnja u u Džehennemu i isto tako prženje u ognju.”

Znaj da i pored svih zavjera i planova koji se kuju protiv islama i muslimana, tajno i javno budućnost pripada islamu, njegovo svjetlo obasjat će cijeli svijet, što potvrđuje hadis Poslanika, sall'Allahu `alejhi we sellem, u kome kaže:

“Ova vjera će dostići do svakog mjesta do kog stižu dan i noć i Allah dž.š. neće ostaviti ni jednu kuću, zidanu ili od nečeg drugog pravljenu, a da u nju neće uvesti ovu vjeru ponosom ponosnih ili poniženjem poniženih. Ponosom kojim će Allah pomoći vjeru islam i poniženjem kojim će Allah poniziti kufr (nevjerstvo).” ( Prenosi Ahmed 4/103 i Hakim, koji kaže da je Sahih i da odgovara uvjetima Buharije i Muslima i u tome se sa njim slaže ez-Zehebi 4/430)

Jednom prilikom je Hasan El-Basri bio upitan o kur’anskom ajetu:  ”Zaista sav ponos pripada Allahu, Njegovom Poslaniku i mu’minima…”  a muslimani su danas poniženi, obespravljeni i zulum im se čini. Pa gdje je taj ponos ? A on mu odgovori: – Ne pitaj gdje je ponos, nego pitaj gdje su vjernici, gdje su mu’mini, jer kada bude mu’mina, Allah će im dati ponos !!!

Pouka koju izvlačimo iz ovoga jeste da mi kao muslimani imamo izvor snage, da imamo učinkovito rješenje u borbi sa životnim nedaćama, imamo ISLAM, međutim ako se ne budemo napajali sa tog izvora nećemo imati nikakve snage, i ako ne budemo živjeli u skladu sa islamskim propisima nećemo nikada riješiti svoje probleme i probleme Ummeta.

Molim Allaha Uzvišenog da nas učini mu’minima, da se napajamo sa vrela Islama, i da živimo u okrilju Kur’ana i sunneta našeg Poslanika s.a.v.s.

Amin !

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.