RECI – VJERUJEM U ALLAHA ZATIM USTRAJ !!!

Posted: 15 Januara, 2013 in hadis
Prenosi se od Ebu-‘Amra Sufjana ibn-Abdullaha, Allah bio zadovoljan sa njime, da je rekao: ”O Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu da nakon tebe ne pitam više nikoga o tome. Reče: ”Reci: vjerujem u Allaha; zatim ustraj!” (Muslim)

STEPEN HADISA

 
Ovaj veliki hadis je od konciznog govora našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, što ujedno i jedna od njegovih m'udžiza. Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je u samo nekoliko riječi plemenitom ashabu objasnio osnove vjere.
Naredio mu je da čvrsto vjeruje u svoga Gospodara i da ustraje na tom putu.

ZNAČENJE USTRAJNOSTI

 
Mnogi ashabi, tabiini i drugi su govorili o tome šta znači ustrajnost. Ibn-Abbas i Katade kažu: ”To jest, ustrajte na izvršavanju Njegovih naredbi.”

Kaže Kadi ‘Ijad: ”Allahu tewhid (jednoću) ispovjedajte i vjerujte u Njega a zatim ustrajte, držite se tewhida i pokornosti Njemu Uzvišenom sve dok ne umrete na tome.”

Ibn-Kesir veli: ”Budite iskreni u djelu spram Allaha , dželle še'nuhu, i požurite sa pokornošću Njemu u onome što vam je On propisao.”

Kaže imam Kurtubi: ”Rezime svih ovih riječi, mada se one međusobno podudaraju, bio bi: ustrajte na pokornosti Allahu govorom, riječju i djelom i ostanite na tome.”

Potpora iz Kur'ana za ovaj hadis su riječi Uzvišenog: ”Onima koji govore: ”Gospodar naš je Allah” a zatim ustraju dolaze im meleki: ”Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan.” (Fussilet, 30.) Kao i riječi Uzvišenog kada kaže: ”Ustraj kao što ti je naređeno.” (Hud, 112.)

VRIJEDNOST USTRAJNOSTI

 
Ustrajnost je razlog za veliku opskrbu i olaškanje na dunjaluku: ”A da se pravog puta drže (da ustraju) Mi bi smo ih vodom obilnom pojili.” (El-Džinn, 16.) Kaže imam Kurtubi u tefsiru ovog ajeta: ”Kada bi ovi nevjernici vjerovali, život na ovome svijetu bi im olakšali i obasuli bi ih opskrbom.” (Tefsirul-Kurtubi, 19/17.) 

Uzvišeni veli: ”Onima koji govore: ”Gospodar naš je Allah” a zatim ustraju dolaze im meleki: ”ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, u njemu ćete imati sve ono što duše vaše žele, i što god zatražite- imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv.” (Fussilet, 30-32.) Ovaj ajet upućuje da meleki sliaze ustrajnima kada budu umirali, u mezaru i kada budu proživljavani, čine ih sigurnim od straha na samrti, odgone od njih žalost zbog rastavljanja s djecom jer je Allah njihov zaštitnik. Obveseljavaju ih oprostom grijeha, primanju djela i džennetom u kome ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je palo na pamet čovjeku.

USTRAJNOST JE SLIJEĐENJE PRAVOG PUTA

 
Allah, dželle še'nuhu, je naredio svom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, i onima koji ga slijede ustrajnost u skladu mudrog šeriata. Jer uistinu to je vjera koju nam je On Uzvišeni naredio da ispovjedamo. A što se tiče onih ljudi koji govore bez dokaza njihove riječi nisu vjera niti dokaz, Uzvišeni veli: ”Ti ustraj, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i objesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.”(Hud,112.) Također kaže: ”Zato ti pozivaj i budi ustrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim.”(Eš-Šura, 15.)

USTRAJNOST SRCA

 
Organ za čiju ustrajnost treba čovjek najviše da se trudi jeste srce, jer je srce vladar svih ostalih organa i sa njegovom ustrajnošću, ustraju svi ostali organi.

USTRAJNOST JEZIKA

 
Nakon srca najviše pažnje treba posvetiti jeziku, jer njime se izražavaju tajne srca. Jezik može nekada izgovoriti riječ o kojoj njen vlasnik ne razmisli dobro a da ona bude razlog njegove propasti i na dunjaluku i na ahiretu. Najviše što će ljude uvesti u vatru jeste jezik. Mnogi ajeti govore o opasnosti puštanja uzdi jeziku a također imaju mnogi ajeti koji podstiču na čuvanje jezika u skladu Allahovih, dželle še'nuhu, naredbi obečavajući obilnu nagradu i sewab. 
Evo nekih od tih ajeta i hadisa: 

1. Uzvišeni Allah, dželle še'nuhu, kaže: ”On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.”(Kaf, 18.) Ovaj ajet upučuje da će čovjek odgovarati za svoj govor. Svaka čovjekova riječ se zapisuje bez obzira bilo dobro ili zlo. 

2. Uzvišeni također veli: ”Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati.” (El-Isra, 36.) Ovaj ajet upućuje da će Uzvišeni pitati čovjeka za sve ono što uradi svojim sluhom, vidom i srcem. Pa ako ih upotrebi u ono što zadovoljava Allaha, dželle še'nuhu, uspio je, a ako ih upotrebi suprotno od toga propao je. 

3. prenosi se od Ebu-Hurejre r.a. da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: ”Zaista rob izgovori neku riječ iz Allahova zadovoljstva kojoj ne prida pažnju a Allah ga radi nje uzdigne na velike stepene. Isto tako rob izgovori neku riječ iz Allahove srdžbe na koju ne obrati pažnju a zbog koje će biti bačen u Džehennem.” (El-Buhari)

POUKE IZ HADISA

 
1. Želja ashaba r.a. za savjetom i učenjem vjere.
2. Naredba za ustrajnost u imanu (vjerovanju) i njegovim zahtjevima.
3. Konciznost i riječitost Poslanikova, sallallahu ‘alejhi we sellem, govora.

Priredio: Abdurahman Kujević

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.