Imam Ebu I'sa Et-Tirmizi

Posted: 27 Januara, 2013 in ulema
Istaknuti učenjak, imam u hadisu, Ebu I'sa Muhammed b. I'sa b. Sewre et-Tirmizi. Rođen je u mjestu Bewdž, u okolini grada Tirmiza, u Horosanu, 209 godine po hidžri. Neki tvrde da je rođen u Tirmizu 200 godine.

Živio je u vrijeme najvećeg procvata islamskih i drugih nauka. Veoma rano, počeo se interesovati za nauku. Gotovo sva djela je napisao iz oblasti hadisa.

Bistrina uma i pamćenje hadisa

Još kao dječak, Tirmizija se među svojim vršnjacima isticao izuzetnom oštroumnošću i bistrinom. Ako su za nekoga željeli u to vrijeme da kažu bistar i oštrouman, govorili bi: “Bistar kao Tirmizija”.

Taj njegov kvalitet, naročito je došao do izražaja u pamćenju hadisa.

Ahmed b. Abdullah b. Davud veli da mu je Tirmizija ispričao slijedeće: “Dok sam jednom prilikom putovao u Mekku, sreo sam jednog šejha. Upitao sam prisutne ko je on i kada su mi rekli koje, zamolih ga, da me presluša hadise, koje su mi od njega prnijeli. Imao sam napisane dvije njegove omanje zbirke i obično sam ih nosio sa sobom. Pošto je pristao da me presluša, ja sam te dvije zbirke i izvadio, kako bih mu pročitao hadise koje sam u njih zabilježio. Kad sam ih izvadio zapazih da to nisu bile njegove  dvije zbirke, nego druge. Tada počeh njegove hadise citirati napamet. Na kraju on me zapita da li sam te hadise pred polazak obnovio. Kad mu rekoh da nisam, nego da ih od ranije pamtim, on se zadivi. Tom prilikom mi je saopštio još 40 i kada sam, ih za njim sve ponovio, on reče: “Sličnog tebi, još nisam vidio.”

Tragajući za hadisom, Tirmizija je obišao sve znantstvene centre tog vtremena. Boravio je u Šamu, Hidžazu, Iraku, i Horosanu. Na tom putu je sreo brojne znamenite učenjake. Slušao je od Kutejbe b. Seida, Ebu Musa'a, Suvejda b. Nasra, Ebu Davuda, Buharije i mnogih drugih. Najviše je naučio od imama Buharije, uz kojeg je proveo dosta vremena. Buharija ga je izuzetno cijenio. Jednom prilikom je rekao: “Ja sam više naučio od Tirmizije, nego što je on od mene. “  Da bi mu priznao učenost, Buharija je od Tirmizije prenio dva hadisa, priznajući ga time za svog učitelja.

Svestranost u poznavanju hadiske nauke

Tirmizija je svestrano pozunavao hadisku nauku. Posebno se istakao u poznavanju skrivenih nedostataka i mahana u hadisu, odnosno u njegovim predanjima. U toj oblasti je prema mnogima, nadmašio i svog učitelja Buhariju. Od njega su hadis učili mnogi, čija će imena ostati trajno zapisana u hadiskoj nauci, kao što su: Ahmed b. Abdullah el-Mirvezi, Ahmed b. Jusuf en-Nesefi, Davud b. Nasr i drugi.

Imam Ebu I'sa Et-Tirmizi živio je sedamdeset godina. Pred kraj života je oslijepio. Neki vele da je osljepio plačući za Buharijom. Umro je u rodnom mjestu 279 godine po hidžri. Neki drže da je umro 277 godine u Tirmizu.

Najznačajnija dostignuća su mu: Džami’-Sunen, Eš-Šemailu-l-Muhammedije, Et-Tarih, Ez-Zuhd, Kitabu-‘ilel, Kitabu el-Esmau vel Kuna.
__________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.