Ahlak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Posted: 14 Februara, 2013 in Muhammed

Prenosi se od Katade radijallahu anhu da je rekao: “O majko pravovjernih, obavijesti me o ahlaku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.” Ona odgovori (Aiša radijallahu anha): “Zar ne čitaš Kur’an?”, a ja joj rekoh: “Svakako (čitam Kur’an).” Ona reče: “Uistinu ahlak Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem je Kur’an.” Bilježe Muslim i Ebu Davud.

Opisujući Svoju plemenitu knjigu Uzvišeni kaže: “Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog koji podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put neće moći uputiti.” Ez-Zumer 23.

Top znači da u Kur'anu ima ajeta u velikom broju poglavlja, sličnih po smislu, da je jezgro ovih ajeta jako blisko, bez obzira na dužinu i brojčanost ajeta. Ajeti slični po smislu, ovdje se suprostavljaju jasnim ajetima u riječima Uzvišenog: “On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni.” Ali Imran 7.

Značenje ajeta, sličnih po smislu, kao što je ajet u suri Ez-Zumer 23, vrte se oko dobro poznatih i ograničenih načela sa jasnim ciljevima, zbog toga ovi ajeti niti su sporni, niti ograničeni, niti problematični, kako neprijatelji islama nastoje da ih prikažu.
Plemeniti Kur'an i njegovi mnogobrojni ajeti mogu se protumačiti na četiri načina:

1. Kur'anski ajeti koji opisuju vasionu – svemir, nastanak svemira od materije, njegovu prolaznost i tajne.

2. Kur'anski ajeti koji opisuju ovaj svijet, naše odgovornosti i zaduženja na njemu i ono što će se dogoditi ljudima od iskušenja.

3. Kur'anski ajeti koji opisuju prijašnje narode, navodeći predaje o njima.

4. Kur'anski ajeti koji opisuju Kijametski dan i ono što ide uz Kijametski dan od kazni i nagrada.

Drugim riječima, Kur’an je taj koji odgaja duše i tijela, logiku, ideje i saopštava koristi života i dana povratka, obećanja i prijetnje, simpatije i strahopoštovanja.

Ovom prilikom želim nešto više napisati o ahlaku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mada sam izlaganje počeo o Kur'anu, jer Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio živi Kur'an u njegovom slijeđenju, u etici i vrlinama, u ibadetu, u džihadu, u ratu, u miru, na putovanju i kada je kod kuć, kada bi pobjeđivao i kada bi poražen bio,u zdravlju i bolesti, u tjeskobi i lahkoći, dakle u svemu.

Istina je ono što je Aiša radijallahu anha odgovorila kada je upitana o ahlaku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekla Katadi: “‘Zar ne čitaš Kur'an?’ a on joj odgovori: ‘Svakako (čitam Kur'an).’ A ona reče: ‘Uistinu, ahlak Allahovog Poslanika je Kur'an.'”

Kur'anski ajeti koji opisuju svemir

Značenje koje proizilazi iz ovog hadisa je da ne postoji dobrota, pokornost, vrijednost ili bilo koja druga vrijedna osobina u Kur'anu, a da Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije okićen tom osobinom, niti postoji koje loše djelo na koje na koje Kur'an upozorava da ga se kloni, a da se Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klonio.

Iz ovoga se vidi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svo vrijeme njegova života bio živi Kur'an koji hoda. Ovdje se sada postavlja pitanje: Kako je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Kur'an koji hoda?

Gore smo naveli da postoje ajeti koji opisuju svemir u kome su očiti tragovi Allahove moći u stvaranju i početku stvaranja, na osnovu kojih spoznajemo Gospodara svih svjetova.

Kaže Uzvišeni: “Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.” El-Mu'min 61

Kaže Uzvišeni: “Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbuljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!” El-Mu'min 64

Kaže Uzvišeni: “Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune,” Er-Rum 48

Kaže Uzvišeni: “Allah je za vas stvorio životinje, da na nekima jašete, a da neke jedete, vi od njih koristi imate i vi na njima za vas važne potrebe ostvarujete – i na njima i na lađama vi se vozite.” El-Mu'min 79-80

Ovdje je očito da Allahov subhanehu ve te'ala opis svemira skreće pažnju na Njegova savršena svojstva i imena u otvorenoj knjizi svemira na ovom svijetu, koji nam pruža sve što je na njemu da bismo se okoristili zemljom i nebesima Allahovim.

Uzvišenom pripada sve u vremenu i prostoru, a i prije objašnjenja vremena i prostora Allah dolazi s ajetima iz sure El-En'am.

Kaže Uzvišeni: “Upitaj: ‘Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?’ – i odgovori: ‘Allahovo!'” El-En'am 12

Ovaj ajet nam govori o mjestu, dok ajet koji dolazi neposredno poslije ovog ajeta, nam govori o vremenu.

Kaže Uzvišeni: “Njemu pripada sve što postoji u noći i danu; On sve čuje i sve zna.” El-En'am 13

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme njegova boravka na dunjaluku u potpunosti je shvatio smisao ovih ajeta koji govore o prostoru i vremenu, maksimalno iskoristivši i prostor i vrijeme u spominjanju, zahvalnosti i pokornosti Allahu subhanehu ve te'ala, kao niko drugi od čovječanstva, kada bi ustao rekao bi: “Osvanuli smo i osvanula je vlast Allahova i hvala pripada samo Allahu koji nema druga i nema drugog boga osim Njega. Njemu ćemo se vratiti.” Bilježi Bezzar.

“Osvanuli smo u vjeri islamu, u iskrenoj riječi, sunnetu našeg Vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u ummetu našeg oca Ibrahima, pravovjernog muslimana koji nije bio od mušrika, mnogobožaca.” Bilježe Ahmed, Nesai, Darimi, Taberani.

“Gospodaru moj, sve što je od blagodati osvanulo meni ili bilo kome od Tvojih stvorenja to je od Tebe Jedinog, koji druga nemaš i neka Ti je hvala (na tome).” Bilježe Ebu Davud, Nesai i Bejheki.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se zahvaljivao Allahu subhanehu ve te'ala govoreći: “O Gospodaru moj, Tebi hvala pripada, koja dolikuje veličini Tvojoj i ogromnoj vlasti Tvojoj.” Bilježi Ibn Madže

I sve tako do kraja ovih dova i zahvala Allahu subhanehu ve te'ala od strane Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je izgovarao svojim jezikom, saosjećajan bio s njima i ostavio ih u nasljedstvo ljudima kao svetiljku koja će ih voditi Gospodaru njihovom.

A kada bi vidio mlađak Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio: “Gospodaru naš, neka nam zasija mlađak u sreći, imanu miru i islamu, moj i njegov Gospodar je Allah subhanehu ve te'ala.” Bilježe Tirmizi, Ahmed, Darimi, Hakim, Ibn Hibban.

“Kada bi pala kiša, Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi raširio svoju odjeću da bi se natopila kišom. Kada je bio upitan zašto to radi, on bi odgovorio: ‘Zato što je to (kiša) novo (sada poslano) od Gospodara kiše.'” Bilježi Muslim.

Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla: “Kada bi puhnuo vjetar Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao: ‘Gospodaru moj, ja Te molim za najbolji vjetar, i za najbolje što je u njemu i za najbolje koje Si poslao s njim i tražim od Tebe da me zaštitiš od zla ovog vjetra i zla što je u njemu i zla kojeg Si poslao s njim.’ Kada bi se žestoko naoblačilo promijenila bi mu se boja lica, ulazio bi i izlazio iz kuće, išao bi naprijed i unazad, pa kada bi pala kiša, obradovao bi se, a to mu se očitovalo na licu, reče Aiša radijallahu anha: Pa ga upitah, a on odgovori: ‘Možda je to, o Aiša, kao što je govorio narod Ad: Kada bi je vidjeli slučajno okrenutu prema njihovim dolinama rekli bi: ‘Ova slučajnost je naša kiša.'” Bilježi Buhari.

Kada bi Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio selo i htio da uđe u njega rekao bi: “Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru sedam zemalja i onoga što one drže, Gospodara šejtana i njihovih zabluda, Gospodaru vjetrova i onoga što oni nose, mi Te molimo za dobrobit ovog sela i dobrobit njegovih stanovnika i tražimo od Tebe zaštitu od zla ovog sela, zla njegovih stanovnika i zla koje je u njemu.” Bilježe Nesai, Ibn Huzejme, Hakim i Bejheki.

Ovo je Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem odgovor na ono što se nalazi u Kur'anu o svemiru. Običan čovjek vidi Sunce kada izađe i zađe, vidi vjetrove kada pušu i kada se smire, ali ostaje ravnodušan prema tome.

Dok naš Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem čije je srce povezano s Onim koji pokreće Sunce i Mjesec, koji učini zemlju otvorenom pod nicanjem biljaka, koji Mjesec učini mlađakom, pa ga ponovo vrati u prvobitno stanje i dr.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio povezan s Kur'anom i u praksi, kada bi učio Kur'an, osjećao se kao da studira veličinu svemirsku i tako je spoznavao Gospodara svemira.

Kur'anski ajeti koji opisuju ovaj svijet

Kur'an naređuje i zabranjuje, podučava i odgaja, savjetuje i podsjeća da bismo išli pravim putem u skladu s Allahovim subhanehu ve te'ala propisima, da bismo išli putem koji nam je Allah subhanehu ve te'ala zacrtao dok živimo nad zemljom. Gospodar svjetova nema nikakve koristi od dobrih djela ljudi, niti ima štete od loših djela ljudi, On to radi za njihovu ličnu korist.

Kaže Uzvišeni: “A onima koji su se Allaha bojali reći će se: ‘Šta je objavljivao Gospodar vaš?’ – ‘Dobro!’ – odgovoriće. Oni koji čine dobra djela imaće još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali – divno biti.” En-Nahl 30

Poznato je da su se ljudi u prošlosti, pa sve do današnjice dijelili u dvije skupine:

1. skupina koja živi ili želi živjeti u skladu svojih prohtjeva, kloneći se Allahovih subhanehu ve te'ala uputstava, a slijedeći svoje želje, požude, mišljenja i strasti.

2. skupina koja živi ili želi živjeti u skladu Allahovih uputstava, vidjevši u tome Allahovu subhanehu ve te'ala dobrotu i milost i da je milost i da je mudrost živjeti u skladu Allahovih odredbi.

Današnji ljudi ili ljudi novijeg doba ili ono na čemu su oni u akaidu – vjerovanju, na djelu ili u svim njihovim stanjima, naš Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem može im poslužiti kao najbolji uzor u svemu, jer kad bi ga zadesilo dobro ili zlo, on je znao da je to Allahovo subhanehu ve te'ala određenje, dok ima ljudi za koje Uzvišeni kaže: “Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak.” El-Hadždž 11

Dok bi naš Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u najtežim i najžešćim situacijama i iskušenjima, vjerovao da je sve to Allahovo subhanehu ve te'ala određenje, moleći Allaha da bude zadovoljan njime. U bitci na Uhudu, kada je nastala prava panika među svim ashabima, zbog žestokih iskušenja i dubokih rana koje tada zadobiše, Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem neposredno prije završetka bitke reče svojim ashabima: “Poravnajte se da bih se zahvalio Gospodaru svome.” Bilježe Ahmed i Hakim.

El-Mutenebi kada ga rasrdi Sejfud-Devle reče: “Pa i ako bude djelo koje se pojavilo jedno, onih koji hrle da ga urade su hiljade!”

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je daleko iznad ovog pjesnika kojeg sada spomenusmo u pozitivnom, i pohvalismo ga, ali naveli smo onaj mali primjer da bi ljudi vidjeli kako postupaju i oni koji nisu vjerovjesnici, ali su vjernici, kada ih zadesi neko zlo, i da vide da ih ništa ne može spriječiti od slavljenja i zahvale Allahu subhanehu ve te'ala već uvijek teže Allahovom zadovoljstvu.

A u bitci na Hendeku, borba se neobično oduljila, tako da je Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima prošla ikindija, što je žestoko rastužilo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji reče: “Neka Allah ispuni njihove grobove i njihove kuće vatrom, spriječiše nas (zbog borbe) da obavimo srednji namaz (ikindiju) sve do zalaska sunca.” Bilježi Buhari.

Kur'anski ajeti koji opisuju prijašnje narode navodeći predaje o njima


Predaje o historiji života, o historiji ljudi od njihove pojave na zemlji i početak ljudske aktivnosti u krajevima u kojim su živjeli. Historija nam govori o kulturama prijašnjih naroda, o početku i nastanku tih kultura, o stanovnicima sela, koji su živjeli u imanu – vjerovanju i grijehu, zatim njihov nestanak sa zemlje i vraćanje Gospodaru svome, da bi bili pitani šta su uradili od dobra, a šta od zla, o ovoj historiji govori nam Kur'an da bi našeg Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem učinio živahnijim, jer je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem živio s historijom.

U suri El-En'am Uzvišeni opisuje djela poslanika i njihov nastup među ljude.

Kaže Uzvišeni: “Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju. A one koji dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što grješno postupaju.” El-En'am 48-49

Zatim Gospodar svjetova kaže na jeziku Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem: “Reci: “Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’ , niti vam kažem: ’Ja sam melek’ – ja slijedim samo ono što mi se objavljuje.” Reci: “Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?” I opominji Kur’anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neće imati – da bi se Allaha bojali.” El-En'am 50-51

Zatim mu se Uzvišeni obraća poslije rasprave s mušricima: “I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći naklonost Njegovu – ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio.” El-En'am 52

Ovim govorom upućivao je i Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio među mušricima Mekke, ali ništa novo pod suncem, a ono što ga je zadesilo u Mekki, zadesilo je i prvog poslanika Nuha alejhi selama.

Kaže Uzvišeni: “O narode moj! Za ovo ja od vas ne tražim blaga, Allah će mene nagraditi. I ja neću otjerati vjernike, oni će pred Gospodara svoga izići; ali, ja vidim da ste vi narod koji ne zna. O narode moj! Ko bi me od Allaha odbranio kad bi ih ja otjerao? Zašto se ne urazumite? Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ – niti: ’Meni je poznata budućnost’ – niti kažem: ’Ja sam melek’, – a ne govorim ni o onima koje vaše oči s prezirom gledaju: ’Allah im nikakvo dobro neće dati’ – ta Allah dobro zna šta je u dušama njihovim -, jer bi se tada ogriješio.” “O Nuhu”, – rekoše oni – “ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono što nam prijetiš, ako istinu govoriš!” “To će vam učioiti samo Allah ako bude htio” – reče on -, “i vi nećete moći umaći. Ako Allah hoće da vas ostavi u zabludi, neće vam savjet moj koristiti, ma koliko ja želio da vas savjetujem. On je Gospodar vaš i Njemu ćete se vratiti”. Zar ovi da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete”. I Nuhu bi objavljeno: “Osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati, zato se ne žalostite zbog onoga što oni stalno čine,” Hud 29-36

Jedna priča jedan događaj, susret dvije predaje je očit, osim što primjećujemo da Kur'an spominje predaje o Nuhu alejhi selam prije potopa. Sve je to prolazilo kroz duga stoljeća sve do Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem poslanstva, zatim u toku citiranja Kur'anskih predaja o Nuhu alejhi selam dolazi ajet: “Zar ovi da govore: ‘On ga izmišlja!'” A to je govor o stavu mušrika u Mekki prema Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dok je on osnivao akaid – vjerovanje jednoboštva i odbacio zablude mnogoboštva, dolazi ovaj ajet u toku predaje o Nuhu alejhi selam, tako da se prošlost prenijela na sadašnjost, to je očito, na to nas upućuje i primjer velikog čovjeka čiji je ahlak bio Kur'an da je u stvarnosti živio s prošlim i sadašnjim narodima, a njegov stav prema onima koji su laž utjerivani i mučeni to je bio i stav prijašnjih poslanika, a rezultat svega toga je isti, zbog toga Uzvišeni na kraju sure Hud kaže: “I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena. I reci onima koji neće da vjeruju: “Radite što god možete, a i mi ćemo raditi; i čekajte, i mi ćemo čekati!’ Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj motri na ono što radite.” Hud 120-123

Kur'an je njegov ahlak, bio je s Kur'anom u opisu svemira, shvatio je moć i mudrost Gospodara svemira, Gospodara svijeta u kojem živimo.

Kur'an je njegov ahlak, bio je s Kur'anom u citiranju predaja o prvim narodima, o onome što ih je zadesilo od dobra i zla, od pobjede i poraza, od patnje i oprosta, bio je sa historijom, živio je s njom i ostao. Neophodno se osvrnuti na predaje koje Kur'an navodi, i izvući pouke iz njih, jer predaje koje govore o starim narodima su i naše predaje, jer se historija ponavlja.
 

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.