POSLJEDICE NOVOTARIJA PO DRUŠTVO

Posted: 22 Februara, 2013 in islamske teme

mr. Abdurreuf Muhammed Usman
Kao što novotarije imaju negativne posljedice za Vjeru, imaju ih i za muslimansko društvo. To se predstvalja u nekoliko stvari: Razilaženje i cjepkanje koji rezultiraju neprijateljstvom i mržnjom. Allah je zabranio razilaženje u mnogim ajetima u Svojoj Časnoj Knjizi, pa kaže:
-„I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli, – njih čeka patnja velika.“ (Ali Imran, 105)
-„I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova,“ (El-En’am, 153)
-„Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti.“ (El-En’am, 159)
-„Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda.“ (Er-Rum, 31-32)
Ovo se očituje u činjenici da svaki novotar želi pobjedu svoje novotarije, poziva u nju i nastoji pridobiti što više pristalica. To mu se neće ostvariti sve dok se ne bude suprotstavljao Sunnetu, njegovim sljedbenicima i dok ih ne bude vrijeđao (ogovarao i druge protiv njih nahuškavao), izražavao neprijateljstvo i mržnju.

Zato je rečeno: Znak raspoznavanja sljebednika novotarija je vrijeđanje sljedbenika predaja (sljedbenika hadisa i prvih generacija). Kada pogledamo u historiju Islama, naći ćemo da su sljedbenici zabluda i novotarija bili jedan od najvećih razloga cjepkanja muslimana na stranke i grupacije.

Prvi od sljedbenika novotarija koji su razorili zajednicu muslimana su bile haridžije, a zatim ostali novotari. Stvar se nije završila na tome, nego je prešla na isukavanje sablje protiv sljedbenika Sunneta, kao što su to radile haridžije i drugi.
Ako to nisu mogli, približavali su se vladarima koristeći različite smicalice da vrijeđaju i uznemiravaju sljedbenike Sunneta. To su bile mu’tezile kao oni koji su se obukli u njihovu odoru i koji idu njihovim stopama.
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Neprestano će jedna grupa iz moga Ummeta pomagati Istinu. Neće im naštetiti onaj ko ih napusti, sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni će biti takvi.“ (Muslim, Kitabul-imare, 3/1523)
Sljedbenike Islama će uvijek pogađati zlo od novotara. Koliko su samo puta pokušali iskriviti činjenice i ljudima pomutiti Vjeru? Koliko su samo puta načinili saveze sa Allahovim neprijateljima, ljudskim i džinskim šejtanima, kako bi proširili svoje novotarije, pa makar na uštrb Sunneta? U savremenoj historiji vidimo kako su kolonizatori protežirali sufije, pa se tako kod muslimana ugasio duh ponosa i džihada.
2. Smutnje i iskušenja
Od kobnih posljedica novotarstva je i sljedeće: kada ljudi ostave Sunnet, a prihvate se novotarije, Allah ih kazni iskušenjem i smutnjama. Dadne im da međusobno iskale snagu, te im nadredi njihove neprijatelje kao kaznu za ostavljanje Sunneta njihovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i udaljavanje od njegove Upute i pridražavanja za nju. Uzvišeni kaže: „Reci: “On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite.”“ (El-En’am, 65) Dovoljno je nedaće da su neprijatelji Islama iskoristili sljedbenike novotarija kao prepreku za pozivanje u Islam, islamsko buđenje, tako što su muslimane međusobno zavadili.

Način borbe i odupiranja novotarijama
Nema sumnje da su novotarije opasna bolest koja već vijekovima prijeti islamskom Ummetu. Ummet je zbog njih kušao različite vrste nedaća i smutnji. Shodno proširenosti novotarija biva i proširenost patnje i tegoba.
Stoga je neophodno u ovakvom stanju, prema mogućnostima, boriti se protiv novotarija da bi se spasili oni kojima Allah želi Uputu i kako ne bi pali u provalije novotarija i zabluda. To se postiže putem nekoliko stvari:
– poznavanje suštine novotarije i njene opasnosti, kako bi se precizirale njene dalekosežne posljedice
– poznavanje novotarije u stvarnosti i kroz historiju u svakom islamskom društvu, i na osnovu toga treba upotpunjavati poziv u Sunnet
– širenje Sunneta kao znanja, edukacije, prakse i ponašanja. Novotarije su se pojavile samo zbog skrivenosti Sunneta među ljudima i izgubljenosti njegova svjetla, te nepoznavanja poslaničkih predaja od strane ljudi. To se liječi njihovim iznošenjem putem edukacije i prakticiranja
– poziv u Allahovu Vjeru uz mudrost i lijep govor. Ovo je veoma važan povod za otvaranje srca ljudi ka svjetlosti Upute. Mudri daija može uz iskrene i časne namjere, Allahovom, Azze ve Dželle, Uputom, uhvatiti za uzde ljudskih srca lijepo istupajući i pojašnjavajući propise Islama. Koliko je samo ljudi našlo Uputu bivajući vođeni upućenim daijama! Koliko je samo ljudi odvraćeno od Istine od strane onih koji pozivaju u nju samo zato što nisu imali smisla za poziv i mudrost!? Ovaj problem je potrebno mudro liječiti, a najsličniji je onom stanju kada doktor savjetodavac liječi bolesnika kojeg bolest zamalo nije savladala
– naređivanje dobra i zabrana zla. Ova stavka potpada pod prethodnu, osim što se često odlikuje odlučnošću onih koji u svojim rukama zadržavaju pravo naređivanja dobra i odvraćanja od zla, a to su islamski naredbodavci, učenjaci i namjesnici. Ako imaju imalo ljubomore prema ovoj Vjeri, braneći izmjenu onih koji pretjeruju, tumačenje onih koji opovrgavaju i dodavanje neznalica, onda će se novotarije umanjiti. Onaj koji iščitava islamsku historiju, vidjet će da se novotarije uvećavaju i javno ispoljavaju samo kada se islamska vlast odvoji od Kur’ana, a vladari krenu u borbu radi prolaznog dunjaluka. Tada sljedbenici novotarija nađu pogodnu priliku za širenje svojih novotarija. Ovo nam dovoljno pojašnjava tajnu širenja novotarija što god više vrijeme odmiče sa ovim Ummetom.
Ako muslimani općenito ne budu naređivali dobro i zabranjivali zlo, proširit će se novotarije sa teškim posljedicama. U naređivanju dobra i zabrani zla spada nekoliko stvari:
– praćenje nevjernika i otpadnika, te pokušaj spoznaje njihovih aktivnosti
– uspostavljanje šerijatske kazne za otpadništvo za one čije se nevjerstvo i otpadništvo potvrdi s dokazom
– zabrana distribuiranja otpadničkih i ekstremističkih knjiga, kao knjiga Ibn Arebija i njemu sličnih, među ljudima kako ne bi onaj koji ne zna suštinu njihovog pravca, zalutao
– naredba daijama da pojasne različite oblike zablude ovih zalutalih ljudi i upozoravanje ljudi na njihove novotarije
– davanje prilike pozivačima u dobro da ljude upućuju i pomažu;
– školske programe je potrebno podesiti nuždi upoznavanja onih koji traže znanje sa ovim novotarijama i njihovim opasnostima.
Ovo su neka sredstva borbe protiv novotarija, prema mom mišljenju, a Allah najbolje zna.
______________________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.