POSLJEDICE NOVOTARIJA PO VJERU

Posted: 22 Februara, 2013 in islamske teme

mr. Abdurreuf Muhammed Usman


Kao što novotarije imaju negativne posljedice za novotara, isto tako imaju negativne posljedice za samu Vjeru. Kako i ne! Novotar ih svrstava u Vjeru, dodajući joj i oduzimajući od nje. Ove posljedice su mnogobrojne, a od njih su:
1. Umrtvljivanje Sunneta
Jedna od najvećih posljedica novotarije za Vjeru je usmrćivanje Sunneta, zato što novotarije dokidaju paralelne Sunnete. Nijedna novotarija nije nastala, a da nije bila u suprotnosti sa Sunnetom, pa se Sunnet ostavi i zbog toga zaživi novotarija i tako Sunnet zamre. Dobro postane loše, a loše dobro. Kada se novotarije prošire, Sunnet i njegovi sljedbenici postanu čudni i usamljenici, tj., svede se na pojedince.
Zato su ashabi i tabiini koji su ih slijedili po dobru žestoko upozoravali na novotarije zbog njihove velike opasnosti i zala koje nose sa sobom. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Neće ljudima nastupiti nijedna godina a da u njoj ne uvedu novotariju i ne usmrte jedan Sunnet, pa će tako zaživjeti novotarije a Sunneti izumrijeti.“ ( Et-Taberani u El-Mu’džemul-Kebiru, 10/319)

Od Hassana b. Atijje el-Muharibija prenosi se da je rekao: „Nijedan narod neće uvesti novotarije u svjojoj vjeri a da im Allah neće oduzeti jedan sunnet poput nje, a zatim im ga neće vratiti sve do Sudnjeg dana.“ (Ed-Darimi, El-Mukaddime, 1/45)

 
Ispravni prethodnici su držali sljedbenike zabluda i novotarija pod prismotrom i blokadom. Pratili su ih i otkrivali njihove tajne. Rušili su zastore iza kojih su se krili i ljudima zabranjivali da se sa njima druže i da ih respektuju. Protiv njih su se pomagali javnom promicijom Sunneta i strpljivošću u tome, bez obzira na uznemiravanja i provoka-cije od sljedbenika novotarija.
Zato se Allah putem njih smilovao ovom Ummetu, putem njih je otklonio nedaću i podigao svjetionike Vjere. Oni su Spašena grupacija i Potpomognuta grupa – sljedbenici Sunneta i zajednice muslimana (džemata).
Vrijeme je prošlo, pa su sljedbenici Sunneta postali usamljenici među sljedbenicima novotarija, kao što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Islam je počeo kao usamljen i vratit će se kao što je počeo, usamljen. Pa, blago li usamljenicima!“ (Muslim, Kitabul- iman, 1/130)
Sve ovo se nije završilo na oživljavanju novotarija i usmrćivanju Sunneta, nego je prešlo na mržnju prema Sunnetu, njegovim sljedbenicima i vrijeđanju njihove časti i dostojanstva.
Ibn Tejmijje kaže: „Poznato je da nećeš naći nijednoga koji odbacuje tekstove Kur’ana i Sunneta radi svoga mišljenja, a da ne mrzi ono što je u suprotnosti sa njegovim mišljenjem. Takav bi volio da dotični ajet nije ni objavljen, niti da je dotični hadis naveden. Kada bi ih mogao izbrisati iz Mushafa, i uradio bi to.“ (Der’ut-tearudi el-akli ven-nakli, Ibn Tejmijje, 5/217)
Opasnost novotarija ne zastaje kod ovih granica, jer se završava na promjeni učenja Vjere postavljanjem novih propisa, granica i ustanovljivanjem temelja na vlastitom mišljenju i strasti, pa tako novotarija postane kao druga nova izumljena Vjera. Ovo se potvrđuje kod zalutalih novotarskih grupacija, jer svaka od tih grupacija ima posebno svoj metod prihvatanja, odbacivanja šerijatskih tekstova, ljubavi i mržnje prema nevjernicima. Svaka od njih ima svoja mjerila i svoju terminologiju, kao da je u potpunosti novi vjerozakon.
2. Udaljavanje Vjere

Pod tim se misli na odbacivanje Kur’ana i Sunneta kao i cjelokupnog korisnog znanja koje iz njih proizilazi, te dobrih djela. To se može pojasniti činjenicom da je svaka grupacija odbacila tekstove koji joj oponiraju i uzela put tumačenja i odbacivanja, a možda to nekada pređe u utjerivanje u laž sadržaja tekstova. Šerijatski tekstovi su ostali opovrgnuti i odbačeni iz nekoliko aspekata:

– netraženje Upute, znanja i uvjerenja iz njih
– netraženje suda prilikom razilaženja i predanosti njima
– netraženje lijeka u njima za bolesti srca i njihovo sakupljanje radi sumnjičenja i strasti.
Zatim, širenje ovih novotarija među muslimanskim redovima razlog je za uskraćenost Istine i Upute kod mnogih od njih, kao i istinskog ispovijedanja šerijatskih ibadeta za koje je Allah vezao Svoju nagradu, te sreći i na dunjaluku i na Ahiretu. Novotari su svoje sljedbenike žedne preveli sa Upute na zabludu i sa Istine ka neistini. Oni misle da isključivo čine dobro.
_________________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.