Traženje berićeta u blagoslovljenim vremenima

Posted: 25 Februara, 2013 in islamske teme, UHUD

1- U njih spada i mjesec Ramazan
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Došao vam je Ramazan, blagoslovljeni mjesec. Allah vam je propisao njegov post. U njemu se otvaraju džennetska vrata a džehennemska zatvaraju. Šejtani su u njemu sputani. U njemu je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Onaj ko bude lišen njenih blagodati uskraćena su mu velika dobra.”
– Od blagodati ovog mjeseca je sljedeće:
On je razlog za oprost grijeha, shodno hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko isposti Ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj milosti oprošteni su mu dotadašnji grijesi.” U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci.  Zatim, njegove koristi kako vjerske tako i dunjalučke.  U tom mjesecu je noć “Kadr” za koju Allah kaže: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći blagoslovljenoj.” (Ed-Duhan, 3.)   Zbog blagoslova ove noći i njenog velikog značaja, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio njeno traženje rekavši: “Tražite noć kadr u neparnim noćima zadnje trećine ramazana.”
Od blagoslova ove noći je:
-U njoj se razazna i razriješi svaki mudar posao, kao što u njoj biva zapisano sve što će se dogoditi u narednoj godini bilo dobro ili zlo.
-Umnožavanje vrijednosti dobrih djela urađenih u toj noći kao i oprost grijeha.
-Objava Kur'ana.
-Spuštanje meleka u toj noći.

2- Deset dana Zul-Hidždžeta
Shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Nijedno djelo urađeno u nekim drugim danima nije vrijednije od onog koje se učini u ovih deset dana. Rekoše: “Pa čak ni džihad?” Čak ni džihad, osim čovjek koji izađe i bori se svojim tijelom i imetkom i ništa od toga ne vrati.”
U blagoslove ovih dana spada:
– Velika vrijednost svakog dobrog djela učinjenog u tim danima.
– U njima je dan Arefata. Ko taj dan posti bude mu iskup za grijehe učinjene u dvije godine. – U njima je Jevmun-Nahri ( Dan žrtve) i Ejjamut-Tešrik ( 11,12,13-ti dan Zul-Hidždžeta; dani kurbana).

3- Petak
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolji dan u kom se sunce rađa je Petak. U tom danu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet, na taj dan je izveden iz njega i Sudnji dan neće nastupiti osim petkom.”
-Od blagoslova toga dana je:

a) U njemu se nalazi “čas udovoljenja”, kao što se navodi u Buharijinom i Muslimovom sahihu, u hadisu Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo petak i rekao: “U njemu je trenutak, neće se podudariti da rob-musliman stoji klanjajući i moleći Allaha Uzvišenog za nešto a da njegovoj molbi ne bude udovoljeno.” Po pitanju tačnog određivanja tog “časa udovoljenja” učenjaci navode nekoliko mišljenja od kojih su preovladavajuća:  Prvo, da je to vrijeme od sjedenja imama u namazu do završetka namaza; i drugo, da su to zadnji trenutci nakon ikindije.
b) Ko propisno obavi džumu namaz sa svim njenim adabima oprošteni su mu (manji) grijesi između te i prošle džume, kao što se navodi u hadisu Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se petkom okupa a zatim dođe na džumu-namaz i klanja ono što mu je propisano, pa šuti i sluša hutbu imama, te klanja za imamom oprošteno mu je ono što je učinio između te i druge džume i još tri dana.”

4- Ponedjeljak i četvrtak
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ponedjeljkom i četvrtkom se otvaraju džennetska vrata i oprosti se svakom robu koji Allahu širk ni u čemu ne čini, osim čovjeku kod koga su između njega i njegovog brata mržnja i prezir zavladali. Tada bude rečeno: Sačekajte i ovu dvojicu ne bi li se izmirili, pričekajte i njih dvojicu možda se pomire.”
-Od blagoslova ova dva dana je:
a) U njima se otvaraju džennetska vrata.
b) U ta dva dana ljudska djela budu predočena Allahu, dželle š'enuhu.

5- Zadnja trećina noći
Shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “U zadnjoj trećini svake noći naš Gospodar Uzvišeni i Slavljeni silazi do dunjalučkog neba i kaže: “Ko me moli da mu se odazovem? Ko od mene traži da mu udovoljim? Ko se meni kaje da mu oprostim?”

6- Traženje blagoslova u nečemu (sa nečim) od hrane
Od toga je:

1- Maslinovo ulje, shodno riječima Uzvišenog: “Pali se blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija iako ga vatra i ne dotakne.” (En-Nur, 35.)   Kao i riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Jedite maslinovo ulje i mažite se njime, jer uistinu je ono od blagoslovljenog drveta.”

2- Mlijeko, prema hadisu kojeg prenosi Aiša, radijallahu anha, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao bi kada neko donese mlijeko: “Koliko je u kući: blagoslov ili dva?”

3- “Habbe sevda”, crno zrno, ćurekot; kako se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Zaista je u “crnom zrnu”- ćurekotu lijek za svaku bolest osim starosti.”

4- ” Adžva”- posebna vrsta medinske hurme. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ujutro pojede sedam “adžva” hurmi tog dana mu ne može nauditi nikakav otrov niti vradžbina (sihr).”

Kaže Hatabi: “Osobenost tih hurmi u tome što koriste protiv otrova i sihra jest zbog blagoslova Poslanikove dove za medinske hurme, a ne zbog osobenosti samih hurmi.”
A Nevevi je rekao: “U hadisu se ukazuje na specifičnost medinskih hurmi sa time što je spomenuto, a što se tiče toga što je njihov broj baš sedam njegovo pravo značenje je nepojmljivo i razumom nedokučivo, kao što je slučaj i sa brojem namaza i nisabom zekata.”
Kaže Kurtubi: “Hadisi koji o tome govore jasno ukazuju na karakteristiku medinskih hurmi da štite od sihra i otrova. I hadisi u kojima se spominje općenito (tj. bilo koja hurma, bez preciziranja) i u njima se misli na posebnost samo medinskih hurmi.”
Ibnu-l-Hadžer je rekao: “Očevidno je da se time misli na medinske hurme.”
A Ibnu-l-Kajjim kaže: “Ovaj hadis je iz one vrste Poslanikovih obraćanja koja se odnose na posebne osobe, kao za stanovnike Medine i one oko njih, i nema sumnje da su određena područja specifična po djelotvornosti mnogih lijekova za njene stanovnike dok u drugim područjima ti isti lijekovi ne pomažu.”

5- Jelengljiva (gomoljka)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Jelengljiva (gomoljka) je dar, a njena tečnost je lijek za oko.”

6- Med
Kaže Uzvišeni: “Iz njihovih utroba izlazi piće različitih boja u kojem je lijek za ljude.” (En-Nahl, 69.)

7- ” Zemzem” voda
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista je ona blagoslovljena, ona je obrok koji hrani (zasićuje).”
Kada bi došao do “Zemzema” Abdullah ibnul-Mubarek bi se okrenuo prema kibli ,a zatim rekao: “Gospodaru moj, uistinu sin mog oca El-Meval nam je prenio od Muhammeda ibnul- Munkedira, a on od Džabira, a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Voda Zemzem je za ono za što je popijena”, a ja je evo pijem zbog žeđi na Sudnjem danu”, a zatim bi je pio.
Ibnu-l-Huzejme kada je upitan: “Kako si sakupio toliko znanje?” odgovorio je: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Voda Zemzem je za ono za što se pije.’ A ja kad god sam je pio molio sam Allaha za korisno znanje.”

8- Uz spomenuto se dodaje:
a) Konji, prema riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Za konjsku grivu je vezano dobro do Sudnjega dana: zarada (dobit) i plijen.”
b) Sitna stoka (ovce i koze), jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan za namaz (molitvu) u njihovim torovima pa je rekao: “Obavljajte molitvu u njima jer one su blagoslov.”
Kurtubi, rahimehullah, je spomenuo oblike blagoslova u sitnoj stoci: “Od onog što je u njima od odjeće, jela, pića (mlijeko), mnoštva mladunčadi, jer one u jednoj godini rađaju tri puta; pa do toga što je za njih vezano od smirenosti, skrušenosti i uljudnosti njenog vlasnika kao i blagosti prema drugima.”
c) Palma (datula); Od Abdullaha ibn-Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Jednom prilikom smo sjedili kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Donešena je grana s vrha palme sa datulama na njoj, pa je rekao: “Ima drveća čiji je blagoslov kao blagoslov muslimana.”

Priredio: Nezir Jašarević
_________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.