Naš odnos prema Allahovim kućama ?

Posted: 28 Februara, 2013 in islamske teme
Pripremili: Adnan Fetić i hfz. Amir Smajić

Tekst pregledao, izvršio korekcije i preporučio njegovo širenje: šejh hfz. Jusuf Barčić (rahmetullahi ‘alejhi)

Naš odnos prema Allahovim kućama

” Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim kućama (džamijama-mesdžidima) ime Njegovo spominje i koji rade na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku ! ” (prevod značenja: El-Bekare; 114.)

“O vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nego kao muslimani” (prevod značenja: Ali-Imran; 102.)

Zaista je džamija (mesdžid) centar i mjesto okupljanja vjernika. U njoj se izvršavaju obaveze prema Uzvišenom Allahu tebareke we teala., i traži pomoć i potpora od Njega, Slavljenog. On (mesdžid) je izvor snage oličene u ibadetu i stjecanju novog znanja. Kada pogledamo odnos današnjih muslimana prema džamijama, vidimo, da je džamija postala mjesto gdije samo svraćamo da [“nabrzake”] obavimo koji namaz u džematu ili da posjetimo džamiju prilikom kakve [‘svečanosti’], koje nemaju ni uporišta u Allahovoj vjeri, kao što su to mevludi, tevhidi, itd. Ovakvi su bolji od onih koji u džamije svraćaju samo od bajrama do bajrama ili samo Ramazanom (27. noć) i još kažu: “sramota je da se bar ne ode na bajram!!!’ U tome im dosta pomažu i oni koji drže ključeve od džamija i otvataju džamije samo od petka do petka. Neki ljudi samo jednom u životu dođu u džamiju i to da im se klanja dženaza.”

Doista ovakav odnos prema Allahovim kućama koje nisu samo obične kuće nego Allahove kuće je “z a b r i n j a v a j u ć i ” ! ! !

Gdje su okupljanja u džamijama radi …

Učenja Kur’ana, radi predavanja, radi druženja? Gdje su iščekivanja namaza do slijedećeg namaza u džamijama? Doista ako želimo da popravimo naše stanje, moramo se vratiti džamijama i osnovnim dužnostima vezanim za njih.

1. Džamije-mesdžidi su centri da’weta – pozivanja u vjerovanje u Allaha, i obožavanje Njega, Jedinog kroz sve oblike ibadeta, što je, bez sumnje, najvažnija obaveza i najuzvišenija potreba. “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha nikome!² (prevod značenja: El-Džinn; 18.) ²I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate namaz, i molite Mu se iskreno Mu ispovjedajući vjeru!” (prevod značenja: El-‘Araf; 29.)

2. Allah, dželle še’nuh, naredio je da se džamije – mesdžidi uzdižu, cijene i poštuju, te da se briga o njima vodi. “U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime…” (prevod značenja: En-Nur; 36.) A istinsko uzdizanje džamija dolazi do izražaja onda kada ih posjećuju iskreni Allahovi robovi, koje trgovina i kupoprodaja od spominjanja Allaha ne odvraćaju.

3. Muslimani su obavezni da grade i podižu džamije – mesdžide, zašto je pripremljena velika i obilna nagrada, jer Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: “Ko u ime Allaha sagradi džamiju, Allah će njemu sagraditi kuću u Džennetu.” – “Men bena lillah mesdžiden benellahu lehu bejten fil Dženneti.” (hadis bilježe el-Buhari i Muslim) A kao pojašnjenje važnosti i značaja džamije u muslimanskom društvu dovoljno je napomenuti da je prvo djelo kojem je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, pristupio nakon preseljenja u Medinu, podizanje mesdžida-džamije, za koju Uzvišeni Allah veli: “Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš namaz.” (prevod značenja: Et-Tevbe; 108.) Podizanju džamije, dakle, treba pristupiti od prvog dana.

4. Džamije su Allahu najčasnija i najdraža mjesta, u vjerodostojnom hadisu stoji: “Allahu najdraža mjesta su džamije – mesdžidi.” – “Ehabbu biladi ilellahi mesadžiduha” (hadis bilježi Muslim), a u Ahmedovom predanju stoji: “Najbolja mjesta na zemlji su džamije.”

5. Preporučuje se što češći odlazak u džamije i navikavanje na redovno posjećivanje, jer ljenčarenje u obavljanu namaza i zapuštanje džemata spada u jasne znakove nifaka (licemjerstva). Allah, dželle še’nuh, kaže: “…i na namaz se lijeno odazivaju” (prevod značenja: Et-Tevbe; 54.) a u hadisu stoji: “Među sedmoricom koje će Allah, dželle še'nuhu, smjestiti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Njegovog ne bude bilo, jeste i čovjek čije srce je vezano za mesdžid.” (hadis bilježe el-Buhari i Muslim). Sve ovo jasno podstiče na oživljavanje misije mesdžida (džamija) i ukazuje na njegovo veliko značenje.

6. Predhodnom treba dodati i preporuku na isćekivanje i boravak u mesdžidima (džamijama), jer u tome leži neprocijenjivo dobro, a posebno ako je popraćeno učenjem Kur’ana, stjecanjem korisnog znanja i brigom o stanuju muslimana – džematlija. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je rekao: “Hoćete li da vas uputim na to čime Allah briše grijehe i podiže deredže (stepene u Džennetu)?” “Hoćemo!”- odgovorili su ashabi, a on je dodao: “Propisno uzimanje abdesta u teškim prilikama, mnoštvo koraka ka džamijama i iščekivanje namaza nakon namaza. To vam je ribat – bdijenje na Allahovom putu!” (hadis bilježi Muslim)

7. Onome ko spriječava da džamije služe svojoj svrsi, onako kako je propisano, ili aktivno učestvuje u njihovom zaključavanju i sprečavanju Allahovih robova da borave u njima i učestvuje u njihovom rušenju, Allah, dželle še'nuhu , prijeti poniženjem na dunjaluku i velikom, bolnom kaznom na ahiretu. “Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim kućama (džamijama) ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovom svijetu doživjet će sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (prevod značenja: El-Bekare; 114.)

Molimo Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam oprosti naše grijehe i da u naša srca ulije ljubavi prema što češćem odlazku, i dužem boravku u Allahovim kućama – mesdžidima.
____________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.