O VRIJEDNOSTI TEVHIDA I KOJE GRIJEHE BRIŠE

Posted: 5 Marta, 2013 in islamske knjige

Muhammed ibn Sulejman et-Temimi

Govor Uzvišenog Allaha:
 
 “Koji vjeruju i ne miješaju vjerovanje svoje sa zulumom (nepravdom), ti i takvi će imati sigurnost, a oni su upućeni.” 8

Od Ubadeta b. Samita, r.a. prenosi se da je Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko posvjedoči da nema boga osim Allaha Jedinog, Koji nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Isa Allahov rob i Njegov Poslanik i riječ koju je uputio Merjemi, i duša od Njega, i da je Džennet istina i Vatra istina, Allah će ga uvesti u Džennet sa djelima koja ima.” (Zabilježili su ga njih dvojica.) 9

Njih dvojica prenose u hadisu od ‘Utbana: “Uistinu, Allah je zabranio vatri da prži onoga ko kaže “nema boga osim  Allaha” želeći time Allahovo lice.” 10

Od Ebu Se’ida El-Hudrijja r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa je rekao: ‘O Gospodaru, poduči me nečem čime ću Te spominjati i moliti. ‘Gospodar je rekao: ‘O Musa, reci: ‘Nema boga osim Allaha.”  ‘Rekao je: ‘Gospodaru, svi Tvoji robovi to kažu.’ Gospodar  reče: ‘O Musa, kada bi sedam nebesa i svi koji su na njima, osim Mene i sedam zemalja bili na jednom tasu, a ‘nema boga osim Allaha’ na (drugom) tasu, ‘nema boga osim Allaha’ prevagnulo bi.’” Prenosi Ibn Hibban i Hakim, koji je za njega rekao da je sahih. 11

Tirmizi je prenio i okarakterisao ga kao hasen od Enesa:  “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.,  kako govori: ‘Uzvišeni Allah rekao je: ‘O čovječe, ti, uistinu, kad bi Mi učinio grešaka kolika je Zemlja, a zatim Mi došao ne pridružujući Mi ništa, Ja bih ti onoliko kolika je ona dao oprosta.’ 12

________________________________________________________________
8 El-En‘am, 82.
9 Buhari, br. 3435, Muslim, br. 28. Ahmed u Musnedu, 5-314.
10 Buhari, br. 425, i br.1186, 5401, 6423, 6938. Muslim, br. 33, 263.Ahmed u Musnedu, 4-44, 5-449.
11 Nesai, br. 834, 1131. Ibn Hibban, br. 2324.
12 Tirmizi, br. 3534. Darimi, br. 2791 i Ahmed u Musnedu, 5-172

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.