ONAJ KO OSTVARI TEVHID ĆE UĆI U DŽENNET BEZ POLAGANJA RAČUNA

Posted: 5 Marta, 2013 in islamske knjige

Muhammed ibn Sulejman et-Temimi

Uzvišeni Allah kaže:

“ Ibrahim je, uistinu, bio kao ummet, pokoran Allahu, čiste vjere, i nije druge pridruživao Allahu. ” 13

Uzvišeni je rekao:

“ Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju. ” 14

Od Husajna b. Abdurrahmana (prenosi se) da je rekao: “ Bio sam kod Seida b. Džubejra i on je rekao: ‘Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?’ ‘Ja’, odgovorio sam, a zatim sam nastavio: ‘Ja nisam bio na namazu, bila me (zmija) ujela. ‘Šta si uradio’, upitao je. ‘Proučio sam rukju’, odgovorio sam. ‘Šta te je na to navelo’, upitao je. ‘Hadis koji nam je pripovijedao Ša’bi’, odgovorio sam. ‘Šta vam je pripovijedao’, upitao je. Pripovijedao nam je od Burejdea b. Husajba da je on rekao: ‘Nema rukje osim za urok ili groznicu.’ Dobro je uradio onaj ko se držao onoga što je čuo’, rekao je, ‘međutim, pričao nam je Ibn Abbas prenoseći od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Predočeni su mi (prijašnji) narodi. Prolazio bi vjerovjesnik i sa njim grupa. Sa nekim vjerovjesnikom bili bi čovjek ili dva, a sa ponekim vjerovjesnikom ne bi bio niko. Tada sam video crninu (veliku masu). Pomislio sam da je to moj Ummet. Rečeno mi je: ‘Ovo je Musa i njegov narod, nego pogledaj ka horizontu.’ Pogledao sam i vidio veliko crnilo. Rečeno mi je: ‘Ono je tvoj Ummet, a sa njima je sedamdeset hiljada onih koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez kazne.’ Zatim je ustao i ušao u svoju kuću. Svijet je o tome počeo pričati. Neki su rekli: ‘Možda su to oni koji su se družili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.’ Drugi su rekli: ‘Možda su to oni koji su se rodili u islamu i Allahu nisu ništa pridruživali.’Spomenuli su koješta drugo. Potom im je izišao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘O čemu raspravljate?’ Oni su ga obavijestili, a zatim je on rekao: ‘To su oni koji nisu tražili odučavanje, niti se kauterizirali, niti vjerovali u loše predznake. Oni su se na svoga Gospodara oslanjali.’ Tada je Ukaše b. Mihsan ustao i rekao: “Zamoli Allaha da ja budem od njih.’ ‘Ti si od njih’, rekao je. Potom je ustao drugi čovjek i rekao: ‘Zamoli Allaha da me učini jednim od njih.’ ‘Pretekao te je u tome Ukaše’, odgovorio mi je.” 15
_______________________________________________________________________________
13 En-Nahl, 120.
14 El-Mu’minun, 57.-59.
15 Buhari, br. 3410. Muslim, br.220. Tirmizi, br. 2448. Ahmed u Musnedu,1-271. Darimi, br. 2810.

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.