POZIV U DŽENNET !!!

Posted: 30 Juna, 2013 in islamski savjeti

· Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

· Da li želiš steći nagradu Hadždža?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš imati kuću u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

· Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

· Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

· Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

· Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

· Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.” (Muslim)

· Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

· Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allahu dželle še'nuhu,bude drag susret s tobom?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko se želi susresti sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa makar ih bilo mnogo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali) grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

· Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset godina?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salavat (blagoslov), na tebe?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salavat, Allah će, zbog toga, deset puta donijeti salavat na njega.” (Muslim)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dželle še'nuhu, a da ju Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

prevod: SEAD ef. JASAVIĆ

Islamski Univerzitet u Medini

_______________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.