Da li nikotinski flaster kvari namaz i Ramazanski post ?

Posted: 15 Jula, 2013 in fikh

Pitanje:
 
Je li dopušteno koristiti “nikotinski flaster” da mi pomogne u odvikavanju od zle navike pušenja duhana ? Da li će “nikotinski flaster” pokvariti moj namaz ? Da li će nikotinski flaster pokvariti moj post ?.
Odgovor:
 
Zahvala pripada Allahu.
Prvo:
Nikotin je prirodna tvar koja je alkalna i otrovna. On se smatra jednim od najopasnijih štetnih tvari koje se nalaze u duhanu, i to je tvar koja izaziva ovisnost kod pušača. Stoga su znanstvenici pokušali pronaći alternativu koje će pomoći pušaču da se oslobodi štetnih ovisnosti o nikotinu sa proizvodnjom “blažih” verzija nikotina u obliku tableta, žvakaće gume štapića poput cigareta, ili flastera koji sadrže različite količine nikotina, nudeći pušaču postupne alternative, tako da se pušač odvikava od pušenja u najdužem mogućem roku, bez potrebe sa suočavanjem teških simptoma odvikavanja koje proizilaze iz prestanka pušenja odjednom, što obično čini da se pušač vrati pušenju da bi se oslobodio tih simptoma odvikavanja.
Drugo:
Nikotinski flaster je poput naljepnice koja oslobađa nikotin u obliku gela koji se apsorbira u kožu, a nikotin zatim prolazi kroz kapilare u krvotok, te pomaže pušaču kako bi se izbjegli teži simptomi odvikavanja. Postoje tri vrste nikotinskih flastera, na temelju snage njihovih učinaka, 5 mg, 10 mg i 15 mg. Flaster se obično primjenjuje na nadlaktici, gdje ostaje 16 sati na dan, i ne koristi se pri spavanju. Postoji mogućnost da izazove i neke štetne nuspojave kao što su nepravilan rad srca, mučnina i sveukupnu slabost organizma.
Treće:
S obzirom na nijjet tj. ako ga osoba koristi radi trajnog ostavljanja pušenja duhana, to je dopušteno in ša Allah, ali ako to dovodi do štetnih učinaka onda nije dopustivo u tom slučaju. To ovisi o savjetu pouzdanog liječnika muslimana.
Ako ih osoba koristi dok posti, to ne utječe na njegov post.
Kaže se u priopćenju Islamskog vijeća za fikh (br. 93):
Sljedeće stvari se ne smatraju da kvare post … među kojima su navedeni:
…. ” što god ulazi u tijelo kroz kožu, kao što su kreme, masti i kožni flasteri koji sadrže lijekove ili kemikalije” …. kraj citata.
Šejh Muhammed ibn al-Saalih Usejmin ( Allah mu se smilovao) je bio upitan:
U nekim ljekarnama se prodaju medicinski flasteri koje se lijepe po tijelu te tako unose u tijelo pušača ono što mu treba od nikotina za dvadeset i četiri sata, kao olakšavajući korak ka prestanku pušenja. Moje pitanje je: Ako se stavi u noći za dvadeset i četiri sata, a zatim još jedan, da li je osoba prekinula post ako koristi to ?
Šejh je odgovorio:
Takva osoba nije prekinula ramazanski post , i može ih koristiti. U stvari, to može biti i obavezno za njega da ih koristi, ako je to put do prestanka pušenja. Nije pogrešio taj pušač ako je odlučio da odustaje od tog harama postepeno, jer kada je Allah htio zabraniti alkohol, On ga nije zabranio odjednom, nego je to učinio postepeno. Alkohol je bio dopušten u početku, a zatim je On naglasio da je njegova šteta veća (od bilo kakve koristi), onda je to zabranio u određenim vremenima, a zatim ga je Allah s.w.t.a. zabranio trajno. Ove četiri faze su kako slijedi:
1 – On je to dopustio u Kur'anskom ajetu (tumačenje značenja):
” I od plodova palmi i grožđa – uzimate iz toga opojno sredstvo i opskrbu lijepu.”[Al-Nahl 16:67 – prijevod značenja – M.Mlivo ]
Ovo je u smislu podsjećanja na Njegove blagodati, tako da je tada bilo dopušteno.
2 – On nam je dao naslutiti da je alkohol zabranjen u Kur'anskom ajetu:
” Pitaju te o alkoholu i kocki. Reci: “U njima dvoma je grijeh veliki i korist za ljude, a grijeh njihov je veći od koristi njihove. “ [ Al-Bekare 2:219 – prijevod značenja – M.Mlivo ]
3 – On je to zatim zabranio, na određeno vrijeme u Kur'anskom ajetu:
” O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte “ [ Al-Nisa ‘04:43 – prijevod značenja B.Korkut ]
To znači da ne treba piti alkohol kada se namaz obavlja.
4 – On nam je opojna sredstva zabranio u potpunosti u Kur'anskom ajetu:
“O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.” [Al-Maa'idah 5:90 – prijevod značenja B.Korkut ].
Kada je objavljen ovaj ajet o potpunoj zabrani opojnih sredstava (svih vrsta alkoholnih pića), posude kod Ashaba su bila puna vina, ali su ih oni iznijeli na trg te ih ispraznili. Slavljen neka je Allah, koja je razlika između nas i njih ? Razlika između nas i njih je u slijeđenju naredbi. Oni nisu oklijevali, oni nisu rekli da će prvo popiti ono što je preostalo u posudama. Ne, naprotiv. Pili su zajedno, a onda prekinuli piti, ustali i otišli izlijevati vino na trgovima. Prestali su piti svi zajedno, i nisu rekli: Mi smo navikli na to, ili tražili bilo kakav izgovor. Ne, oni su svi zajedno odustali od tog harama, jer su imali odlučnost da je to lahko za njih te da se suoče sa teškoćom.
Al-Jalasaat al-Ramadaaniyyah (1415 HG, 1/ pitanje broj. 10).
Četvrto:
Ispravan je namaz čovjeka sa nikotinskim flasterom na tijelu, jer ne sadrži nikakvu nečistoću (nedžaset) koja bi mogla utjecati na valjanost njegovog namaza. Također flaster je stavljen na nadlaktici, koja je dio tijela koji ne treba prati kada se uzima abdest.
Ali, flaster mora biti uklonjen ako se želi učiniti gusul od džunupluka.
Molimo Allaha da vam pomogne da napustite ovu prljavu haram naviku.
A Allah najbolje zna.
Islam Q & A
prijevod i obrada: Islamski Edukativni Blog – 07. Ramadan 1434 /15.07.2013 –
_____________________________________________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.