Učionica: Usuli dawa – prvi dio

Posted: 18 Jula, 2013 in dawa
Bismillahir-rahmanir-rahim

Definicija i vrijednost da've


Jezička definicija je od glagola DEA’ – JEDU’ koji znači poziv i traženje da se nešto uradi (bez obzira ko je taj koji traži i poziva). Kaže Uzvišeni: ”A on poziva svoju stranku da budu od stanovnika vatre.”

Terminološki (šeri'atski ) da’va je definisana na dva načina:

1. Islam u globalnom značenju.

2. Akcija širenja Islama među ljudima (ova definicija je ona koja se nas tiče na ovim časovima).

Da'va je žrtvovanje našeg vremena, imetka, truda i života na putu dostavljanja istine svim ljudima, te njihov odgoj na ispravnim vjerovanjima, plemenitim vrlinama i načelima i težnja ka sprovođenju Allahovih dželleša'nuhu zakona i Šeri'ata na Zemlji. Da'va na Allahovom dželleša'nuhu putu u svom globalnom značenju podrazumijeva nekoliko stvari: lijepu riječ, prijatan savjet, jezgrovitu hutbu, naređivanje dobra, a odvraćanje od zla, blagi savjet nasamo, davanje fetve ljudima, podučavanje Allahovoj Knjizi i ostalim šeri'atskim znanostima, pisanje tekstova, članaka, knjiga i sl., odgoj lijepim primjerom, pomaganje siromašnih i ubogih, pomaganje da'ija imetkom, džihad na Allahovom dželleša'nuhu putu.

Vrijednost da’ve

Kaže Allah dželleša'nuhu u suri Fussilet, 33. ajet: ”Ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu i radi dobra djela i kaže ja sam musliman.”

Kaže imam Ševkani komentarišući ovaj ajet: ”Svako ko objedini između pozivanja ljudi ka onome što je Allah dželleša'nuhu propisao i činjenje dobrih djela, učinio je nešto nedostižno, niko ga ne može dostići niti postoji put jasniji od njegovog niti neko ima više sevaba od njega.” Da'ija zavrjeđuje veliku nagradu kod Allaha dželleša'nuhu zato što vrši zadaću Allahovih poslanika, a ne postoji veći stepen od stepena poslanika. Kaže Allah dželleša'nuhu u suri Ali Imran, 104. ajetu: ”I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, – oni će šta žele postići.”

Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko ukaže na kakvo dobro djelo ima nagradu kao i onaj ko ga čini.” Bilježi Muslim.

A u drugom hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Ko poziva u dobro ima nagradu kao i oni koji ga slijede bez da se od njihove nagrade išta oduzme…” Bilježi Muslim.

Izrečeni hadis nas upućuje da se trudimo na polju da've. Ovo je od veličine Allahove dželleša'nuhu dobrote i Njegove milosti, On je Milostivi i Samilosni, koji robove nagrađuje velikom nagradom za mala djela. Npr.: ako pozoveš čovjeka na duha-namaz i on počne da obavlja, ti od svakog njegovog namaza imaš nagradu bez oduzimanja njemu. Upravo ovo odlikuje Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzdiže ga nad nama, iako je u Islamu proveo samo 23 godine, obavio samo jedan hadždž, ispostio 9-10 ramazana. Ima ljudi koji su obavili više ibadeta, ali ne mogu dostići Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on ima nagradu da've od ostalih ljudi.

Zato Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Bojte se Allaha po pitanju mojih ashaba, nemojte ih vrijeđati poslije mene. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi neko podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao ashaba koji je dao mudd (pregršt) ili pola mudda zlata.” Ovo je suštinski razlog zašto trebamo činiti da'vu, jer kada čovjek umre prekidaju se djela osim troje: ”Dijete koje čini dovu, nauka i trajna sadaka.”Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Aliji radijallahu anhu na dan Hajbera: “Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva.” Mutefekun alejhi. U današnje vrijeme crvena deva bi bila adekvatna kvalitetnom automobilu.

Od Ebu Umame radijallahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Zaista Allah i Njegovi meleci, stanovnici nebesa i Zemlje, čak i mrav u mravinjaku, čak i kit u moru donose salavat na onoga ko ljude uči dobru.” Bilježi Tirmizi.

Zašto se spominje mrav i kit? Male i velike životinje vole sljedbenike Kur'ana, jer oni upoznaju stvorenja sa pravima Stvoritelja, jer oni sprječavaju fesad i griješenje čije posljedice osjećaju i životinje i biljke, jer im biva uskraćena hrana i kiša, zbog ljudskih grijeha, a učenjaci podučavaju da se nasilje ne smije činiti niti sitnim životinjama. Poznata je priča o prostitutki iz Benu Israila, koja je napojila psa svojom obućom.

Kakva je onda situacija sa onim koji napoji čovjeka ili ga spasi, a šta je tek s onim ko spasi čovjeka od Džehennema. Ako izvedeš čovjeka iz mraka ti si ga oživio, a onaj ko oživi čovjeka, kao da je sve ljude oživio.

Kaže Imam Ahmed: “Nisam obavio nijedan namaz, a da nisam dovio Allahu dželleša'nuhu za imama Šafiju.” A šta je imam Šafija učinio za Ahmeda? Pomagao mu je u traženju nauke, pomagao mu je u nekim stvarima usuli fikha. Trebamo se truditi da nas ljudi spominju po dobru, nakon naše smrti i da se trudimo da nešto od svog ilma ostavimo. 
____________________________________________

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.