Borba sa samim sobom (svojim strastima) – hadisi –

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Ibn – ‘Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su kod većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.»

(Buhari)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Ko se neprijateljski ponaša prema Mom evliji (pravom robu), Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama, sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh, kojim sluša, njegov vid, kojim gleda, njegove ruke, kojima on radi i njegove noge, kojima on putuje (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Allahov Zakon). Ako šta zatraži, to mu dam, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim.’ «

(Buhari)

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako prenosi od Allaha, dželle šanuhu, sljedeće: «Kada se Moj rob Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan aršin (podlakticu), a ako se on Meni približi za jedan aršin, Ja se njemu približim za jedan ručni hvat (raširenih ruku), a kad on Meni ide hodom, Ja njemu idem trčeći.»

(Buhari)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, toliko dugo stajao na noćnom (nafila) namazu, da bi mu znale noge oteći, pa mu je ona rekla: «Zašto to činiš, o Božiji Poslaniče, kad ti je Allah oprostio sve prošle, a i buduće grijehe?» On joj na to odgovori: «Zar ne treba da se trudim i budem zahvalan rob?»

(Muttefekun alejhi)

Aiša, radijallahu anha, kaže: «Kada bi nastupilo zadnjih deset dana ramazan, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bi te noći provodio u ibadetu, čeljad bi svoju budio na namaz, neobično se trudio u ibadetu i klonio bi se bračnog odnosa (posvjećujući se isključivo ibadetu).»

(Muttefekun alejhi)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Jak vjernik bolji je i Allahu draži od nejakog vjernika, a u obojici je hajr (dokle god su vjernici). Žudi za onim što će ti koristiti, od Allaha pomoć traži i nemoj biti kukavica. Ako te šta neprijatno zadesi, nemoj reći: ‘Da sam uradio drugačije, ne bi došlo do ovoga’, nego reci: ‘Allah je odredio ono što je htio i to i uradio, jer riječi ‘da sam’ otvara šejtanska vrata.»

(Muslim)

Ebu – Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Džehennem je opkoljen (ograđen) (ovosvjetskim) užicima, a Dženent je opkoljen (ograđen) neprijatnostima.»

(Muttefekun alejhi)

Prenosi se od Ebu – Abdi Huzejfe b. el – Jamana, radijallahu anhu, da je rekao: «Klanjao sam jedne noći sa Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem. On otpoče namaz učenjem sure el – Bekare, pa rekoh (pomislih u sebi) učinit će ruku poslije sto ajeta, ali nastavi, pa rekoh u sebi da će klanjati prvi rekat sa el – Bekarom, ali nastavi, pa rekoh, obavit će ruku na kraju, ali zatim započe s učenjem sure En – Nisa i prouči je, pa započe s učenjem sure Ali – Imran i prouči je, a učio je razgovjetno. I kada bi učio ajet u kojem je tesbih (slavljenje Allaha, dželle šanuhu), salvio bi Ga, govoreći ‘SubhanaAllah’. Kada bi naišao na ajet u kojem se spominje molba Allahu, dželle šanuhu, molio bi, a kada bi naišao na ajet u kojem se spominje utjecanje Allahu od nečega, utjecao bi se. Poslije toga je otišao na ruku i govorio ‘Subhane Rabbijel azim’. Tako mu je ruku potrajao koliko i stajanje, potom reče: ‘SemiAllahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd’ i ostade da dugo stoji, približno koliko je bio na rukuu. Zatim je učinio sedždu, govoreći: ‘Subhane Rabbijel ‘ala’, pa mu je sedžda bila duga, približno stajanju.»

(Muslim)

Od Ibn – ‘Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: «Klanjao sam s Allahovim Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jedne noći, pa je oduljio kijam (stajanje u namazu), pa sam pomislio nešto loše. Prisutni ga upitaše: ‘A šta si pomislio?’ ‘Pomislio sam da sjednem i da ga ostavim samog na kijamu.’ «

(Muttefekun alejhi)

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Mejjita (mrtvaca) prati troje: njegova porodica, njegov imetak i nejgova djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se njegova porodica i nejgov imetak, a sa njim ostaju njegova djela.»

(Muttefekun alejhi)

Ibn – ‘Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Zaista je Džennet svakome od vas bliži od sveze njegove obuće, a i Džehennem isto tako.»

(Buhari)

Sevban, radijallahu anhu, pripovijeda da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahua lejhi ve sellem, kada je rekao: «Preporučujem ti da često sedždu činiš, jer ti Allah za svaku sedždu poveća jednu deredžu i izbriše jedan od tvojih grijeha.»

(Muslim)

Abdullah ibn Busr el-Eslemi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: «Najbolji čovjek je onaj koji dugo živi i stalno dobra djela radi.»
(Tirmizi, hasen)


Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.