Ko ove riječi izgovori u bolesti i zatim umre, vatra ga neće pržiti

Posted: 14 Decembra, 2013 in Hadisi

Kada se čovjek razboli…

Tirmizi i Ibn Madža u svojim Sunenima bilježe predanje Ebu Seida el Hudrija, radijallahu anha, i Ebu Hurejre, radijalahu anhu, koji su bili prisutni kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko kaže ‘La ilahe illallahu vallahu ekber’ (nema boga osim Allaha, Allah je najveći), njegov Gospodar mu to potvrdi i kaže: ‘Nema boga osim Mene, i Ja sam najveći.’ Kada kaže ‘La ilahe ilallahu vahdehu la šerike leh’ (Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga), Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, Jedinog, koji nema druga.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu lehul-mulku ve lehul-hamd’ (Nema boga osim Allaha, Njemu pripada vlast i zahvala), Uzvišeni Allah kaže: ‘Nema boga osim Mene, Meni pripada vlast i zahvala.’ Kada kaže ‘La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvete illa billah’ (Nema boga osim Allaha i nema snage niti moći osim Allahove moći i snage), Allah subhanehu ve te'ala, kaže: ‘Nema boga osim Mene, i nema snage niti moći osim Moje snage i moći.'” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ove riječi izgovori u bolesti i zatim umre, vatra ga neće pržiti.”

Tirmizi veli: “Ovaj je hadis hasen, dobar.”


Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.