Posljedice i štete nifaka – licemjerstva

Posted: 9 Januara, 2014 in Akida

Nifak ima opasne posljedice i kobne štete, a od njih su: 
 
1. Veliki nifak uzrokuje strah i strepnju u srcima. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Licemjeri se plaše da se vjernicima ne objavi sura koja bi im otkrila ono što je u srcima licemjera. Reci: „Samo se vi rugajte, Allah će doista na vidjelo iznijeti ono čega se vi plašite.““ (Et-Tevbe,64)
2. Veliki nifak iziskuje Allahovo prokletstvo. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (Et-Tevbe, 68)
3. Veliki nifak munafika izvodi iz Islama jer skriva nevjerstvo a pokazuje dobro. Ovo je i gore od otvorenoga nevjerstva. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta : „Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.“ (En-Nisa, 145)
4. Veliki nifak neće biti oprošten od Allaha ako čovjek u njemu umre, jer je gori od otvorenoga nevjerstva kojem Uzvišeni Allaha kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati, osim puta u Džehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati, to je Allahu lako.“ (En-Nisa, 168-169)
5. Veliki nifak iziskuje džehennemsku patnju za munafika i zabranjuje mu Džennet. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah će sigurno zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike.“ (En-Nisa, 140)
6. Veliki nifak munafika vječno vodi u Vatru, i iz nje nikada neće izaći. Allah, Azze ve Dželle, kaže, : „Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (Tevbe, 68)
 
7. Veliki nifak uzrokuje da Allah zaboravi na munafika. „Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima, traže da se čine nevaljala djela, a odvračaju od dobrih, i ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.“ (Et-Tevbe, 67)
8. Veliki nifak upropaštava sva djela. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Reci: „Trošili milom ili silom, od vas se neće primiti, jer ste vi opak narod.“ A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitvu ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.“ (Et-Tevbe, 53-54)
9. Zbog velikog nifaka Allah će munaficima ugasiti svjetlo na Sudnjem danu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: „Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo! Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite! “ – reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati, unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.“ (El-Hadid, 13)
10. Veliki nifak lišava roba dove vjernika i blagoslova prilikom njegove smrti. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „I nijednom od njih, kad umre, nemoj molitvu obaviti, niti sahrani njegovoj prisustvovati, jer oni u Allaha i Njegova Poslanika ne vjeruju i kao nevjernici oni umiru.“ (Et-Tevbe, 84)
11. Veliki nifak uzrokuje patnju na dunjaluku i Ahiretu. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Neka te ne oduševljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah hoće da ih njima kazni na ovom svijetu i da skončaju kao nevjernici.“(Tevbe, 55)
12. Kada munafik javno očituje svoje vjerovanje postaje otpadnik od Islama i nad njim se primjenjuju propisi o otpadništvu.

Međutim, o prihvatanju njegova pokajanja u vanjštini pred sudstvom postoji razilaženje, jer munafici uvijek javno očituju Islam. Kada munafik prikrije svoj nifak i nevjeru sačuvao je svoj život i imetak, zato što je javno pokazao svoje vejerovanje, a Allah najbolje poznaje ono što duše kriju.

1. Kada munafik javno očituje svoje nevjerovanje to je uzrok neprijateljstva između njega i vjernika. Oni ga neće uzimati za prijatelja pa makar bio i najbliži rod. A ako javno ne iznese svoje nevjerovanje prema njemu će se postupati prema vanjštini, a Allah je taj koji zna šta duše kriju.
2. Mali nifak je licemjerstvo u djelima. On umanjuje i slabi vjerovanje. Onaj ko ga posjeduje u velikoj je opasnosti od Allahove kazne.
3. Nosilac malog nifaka je u opasnosti jer ga to može odvesti u veliki nifak
Utječemo se Allahu od Njegove srdžbe i od svih vrsta nifaka, maloga i velikoga. Molimo Allaha za oprost i spas i na dunjaluku i na Ahiretu.
Autor: Dr. Seid El Kahtani

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.