TAME GRIJEŠENJA – Pojam i naziv za nepokornosti

Posted: 10 Januara, 2014 in Akida

Pojam nepokornosti
Nepokornost u arapskom jeziku označava ono što je suprotno pokornosti i predanosti. Kaže se: „Rob je nepokoran prema svome gospodaru“, kada se suprotstavi njegovoj naredbi, ili se kaže: „Taj i taj je nepokoran svome zapovjedniku“, kada mu nije pokoran i poslušan. On je tada asija, nepokoran. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: ‘’ I znajte da je među vama Allahov Poslanik, kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu.’’ (Hudžurat 7) El-Džurdžani, Allah mu se smilovao, kaže: „Nepokornost je ostavljanje podređenosti.“ 
 
Nepokornost u šerijatskoj terminologiji označava ostavljanje naredbi i činjenje zabrana. Iz toga se očituje da su nepokornosti ostavljanje onoga što je Allah naredio ili što je naredio Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili činjenje onoga što je Allah zabranio ili što je zabranio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od govora, djela, i javnih i tajnih namjera.
‘’A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio – On će u Vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja.’’ (En-Nisa 14)

‘’Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.’’ (Ahzab 36)

“A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.’’ (El-Džinn 23)
Nazivi za nepokornosti
1. Griješenje, Uzvišeni kaže u prijevodu značenja ajeta: ‘’ I znajte da je među vama Allahov Poslanik, kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu.’’ (Hudžurat 7)
 
2. El-hub, ‘’…to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh.’’ (Nisa 2)
3. Ez-zenb – grijeh, Uzvišeni Allah, poslije spomena Lutovog naroda Medjena, Ada, Semuda, Karuna, Faraona i Hamana, kaže: ‘’I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. – Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.’’(Ankebut 40)
4. El-hati’e, “O oče naš,” – rekoše oni – “zamoli da nam se grijesi oproste, mi smo, zaista zgriješili.” (Yusuf 97)
5. Es-seji’e, ‘’I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.’’ (Hud 114)
6. El-ism, ‘’Reci: “Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-’Araf 33)
7. El-fesad, ‘’Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu čeka ih patnja velika.’’ (El-Maide 33)

Autor: Dr. Seid El Kahtani

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.