Arhive za ‘islamski savjeti’ kategoriju

TV programi u svjetlu Islama

Posted: 14 Decembra, 2013 in islamski savjeti
Piše: Hfz. mr. Muhammed Fadil Porča
Od štetnih i negativnih posljedica gledanja televizijskih programa jeste ostavljanje namaza, njegovo odgađanje ili kašnjenje s namazom, ili ostavljanje namaza u džematu. Čovjek sjedne pred TV i počne listati programe, počne tražiti ono što će zadovoljiti njegove strasti i od desetina tih programa nešto će naći i za svoju »dušu«. Tako da se toliko udubi u njih, da izgubi osjećaj za vrijeme, osjećaj za odgovornost prema namazu i drugim stvarima… 
Od velikih musibeta, belaja i iskušenja koja su zadesila ovaj naš ummet, jeste i nešto čega mnogobrojne porodice nisu pošteđene; zapravo malo je onih i izuzetak su oni koji nisu u tom velikom belaju i musibetu. Da stvar bude još gora i teža jeste činjenica da mnogi toga nisu ni svjesni. Radi se o mnogobrojnim televizijskim kanalima i programima koji su ušli među mnogobrojne porodice i u mnogobrojne kuće. Vrata postoje kako u kuću ne bi ušao bilo ko i bilo šta. Ovdje nisu potrebna vrata, jer su ljudi svojim rukama donijeli te aparate i postavili ih, a nisu ni sami svjesni štetnosti koju sa sobom nose. 
Dužnost i obaveza nam je da to spomenemo i na to upozorimo, kako bismo bili u pogledu svoje vjere, dunjaluka i naše budućnosti na ovom i budućem svijetu na oprezu. Zlo je u prošlosti bilo raštrkano i na različitim mjestima, dočim, u današnje vrijeme zlo se sakupilo na jedno mjesto kako se može u njega gledati i njemu prisustvovati. Ono što prije ljudi nisu mogli ni zamisliti da vide i čuju, to danas mogu ostvariti u svojim kućama. Dobro je bilo u prošlosti sakupljeno u mu´minskim srcima, a danas su ti programi nereda, koji uništavaju moral, stid i ahlak i odvode ljude s pravog puta – danas su to dobro raštrkali. 
Pokazuju se slike razvrata, neodjevene glumice, pjevačice, zavodljivi glumci i ono što se ne može sve spomenuti niti nabrojati na tim programima. A ovaj ummet šuti kao zaliven, kao da se to nekom drugom dešava, i kao da nas to uopšte ne interesuje. Podstiču se strasti i u njih se poziva; kako bi se ispoljile na nedozvoljen način. Poziva se na zlo, i to se zlo uljepšava i olakšava, a odvraća se od dobra i dobro se spriječava. Uništava se stid, uništava se čednost, uništava se obraz…
Neki će reći da na tim programima ima i dobrog, korisnog. Kada su pitali Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o alkoholu, vinu i kocki, Allah dž.š. na to odgovara i kaže u prijevodu značenja ajeta: »Pitaju te o vinu i kocki, reci u njima je veliki grijeh, a i neke koristi ljudima, a šteta od toga je veća od koristi« (sura El-Bekareh, ajet 219.) 
Nema sumnje da su oni koji programe planiraju i uspostavljaju svjesni činjenice da ljudska priroda neće prihvatiti sušto zlo, ali kada se zlo pomiješa s nečim od dobra, onda se na taj način ljudi prevare i zavade, onda i ono zlo uz to dobro prođe. Musliman mora da je svjestan, onako kako ga poučava Uzvišeni Allah i kako ima primjer u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da bude oprezan, i da zna primijetiti zlo i kloniti ga se, i druge na njega upozoriti. 
Mnogobrojne su štete koje proizilaze od gledanja raznovrsnih programa. Počet ćemo od onoga što je najvažnije, s napomenom da nismo u stanju upozoriti na sve štetnosti koje su prouzrokovane gledanjem televizije. Na prvom mjestu: štetnost po čovjekovu akidu, čisto i čvrsto ubjeđenje. Često roditelji kada hoće da se odmore od djece puste im programe za koje misle da su bezazleni. To su crtani filmovi u kojima se pokazuje da neko stvara, da je svemoćan i da pravi čuda, čime se uće najmlađi neistini da ima neko mimo Allaha koji posjeduje ta svojstva. Od najmanjih nogu ući se dijete širku i kufru Allahu, a to je najveća opasnost. 
Sve to se vidi u slici i čuje u riječi, pa se tome vjeruje kao da je to tako i drugačije ne može biti. To se kasnije razvojem njegovog razuma i shvatanja pretvara u druga i drugačija lažna božanstva, zvalo se to ovim ili onim imenom, pa biva potčinjeno ovome ili onome, misleći u svojoj podsvijesti da je neko svemoćan i da se nekoga treba bojati kao što se boji Allaha, i da se nećemu nada, oslanja i da nekoga voli kao što voli Allaha… Dužnost nam je da se pobojimo Allaha u pogledu naših najmlađih, u pogledu emaneta koji nam je povjeren i dat. 
Allah poziva vjernike »O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice džehennemske vatre« (sura Et-Tahrim, ajet 6). Allah nas je poučio cilju i svrsi našeg života na ovom svijetu, a to je da Mu budemo pokorni, da radimo po Njegovim propisima i da se klonimo onoga što nam je zabranio. »Ni zbog čega drugog nisam stvorio džine i ljude osim da Mi ibadet ćine, tj. da budu Allahu pokorni« (sura Ez-Zarijat, ajet 56). Zbog toga su objavljene knjige, zbog toga su došli poslanici, zbog toga su stvoreni džennet i džehennem. 
I zašto dati onima koji nemaju nikakve ispravne akide i vjerovanja, zašto dati vukovima da čuvaju ovce, šta će oni uraditi od naše djece, žena i nas samih? Pokazuju se razne vrste širka i kufra, i to se podvodi pod kulturu i civilizaciju. Stavlja se u jednu ravan istina i neistina, a u najčešćem slučaju istina se ocrnjuje i odbacuje – a to je Islam, a uzdiže se neistina. Prenose se proslave koje su pune širka, kufra i bidata, koje su ukrašene, uljepšane i to gledaju naše porodice. Pa ko će biti siguran da nešto od toga neće ostati u nečijem srcu. 
Isto tako kroz ono što se naziva naučnim ili dokumentarnim filmovima, provlaće se razne nevjerničke teorije; da je čovjek nastao evolucijom, da nema svog stvoritelja i mnogo toga drugog. Dakle, umjesto da se dovodi daija, tj.onaj koji poziva Allahu, doveo se pozivač u nevjerovanje i u svako zlo. 
Od stvari koje narušavaju akidu, a mogu se primijetiti u tim programima jeste i to da se uzor čini i postavlja u onima koje nazivaju zvijezdama, koji su ustvari otpad društva i ništa ne vrijede, one koje pitaju »Zašto živiš?«, a oni odgovaraju »Još uvijek ne znam«. Ti programi su u osnovi uspostavljeni na jednoj materijalnoj bazi, što znači ko više plati taj ima i pravo i mogućnost da se pokazuje i da širi ono što želi. Imamo prilike čuti da se pokazuju i predstavljaju razni sihribazi, gatari, razni ološ koji se bavi sihrom, čaranjem, džinima i tome slično. Ti programi su i najgledaniji. Ljudi hoće da znaju budućnost, hoće li uspjeti u braku, u trgovini, u svojim svakodnevnim poslovima. Neuki ih nazivaju uživo telefonom i pitaju ih o svojoj budućnosti.
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: »Ko ode gataru, pa ga pita o nečemu, neće mu biti primljen namaz 40 dana« (Muslim). Znači ako dođeš i gledaš te programe i interesuješ se za to, ti si od takvih. Još gore od toga, kako bilježi imam Ebu Davud od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,: »Ko dođe gataru, pa mu povjeruje ono što govori, takav je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.« Naći ćemo mnoge vidove toga gatanja, preko filđana, graha, zvijezda, horoskopa. Sve se to pokazuje kroz te programe. 
Od štetnih i negativnih posljedica gledanja televizijskih programa jeste ostavljanje namaza, njegovo odgađanje ili kašnjenje s namazom, ili ostavljanje namaza u džematu. Čovjek sjedne pred TV i počne listati programe, počne tražiti ono što će zadovoljiti njegove strasti i od desetina tih programa nešto će naći i za svoju »dušu«. Tako da se toliko udubi u njih, da izgubi osjećaj za vrijeme, osjećaj za odgovornost prema namazu i drugim stvarima. 
Namaz je veza između čovjeka, roba, i njegovog Gospodara Allaha dž.š. Namaz je radost jednog mu`mina. Namaz je mjerilo da li je neko musliman ili nije; Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Muslim, jasno i otvoreno kaže: »Između čovjeka i između kufra i širka jeste ostavljanje namaza«. Prvo za što će čovjek biti pitan od svojih djela jeste namaz. Zbog tih programa ostavlja se namaz do isteka vakta, a onda se nabrzinu klanja kao što horoz kljuca, da bi se oslobodili tog namaza.
Allah dž.š. kaže: »A iza njih, došle su druge generacije koje su zapostavile namaz, koje su sljedile svoje strasti i zasigurno da će nesrecu doživjeti«, (sura Merjem, ajet 59). Zaista čovjek da ne povjeruje, da se neke stvari mogu i smiju tolerisati i dešavati. 
Od zlih posljedica i lošeg uticaja raznovrsnih TV programa jeste i širenje, uljepšavanje i olakšavanje nemorala. Uništava se moral, a poništava se stid. Čovjek koji bi trebao biti predvodnikom porodice otvori programe na kojima se pokazuje sve i svašta, muškarac i žena, u najintimnijem stanju i položaju i onome što tome prethodi da se čovjek stidi to i spomenuti. Sve to se toleriše da se gleda u muslimanskoj porodici. Bojati se za takvoga da je od onih koji su opisani u hadisu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da je dejjus tj. od onih koji nemaju ni stida ni obraza, kome je svejedno šta njegova porodica radi i u čemu je. Ne brine o moralu i o stidu i trpi nemoral u svojoj porodici. Takvom je garantovano da neće ući u Džennet. 
Allah nas upozorava na to i kaže: »Zaista oni koji vole da se nemoral proširi među vjernicima, njima pripada bolna kazna i na dunjaluku i na ahiretu« (Sura En-Nur, ajet 19). Zato što su prešli sve granice u zlu i nemoralu, ta kazna, nije im ostavljena samo za ahiret, a dovoljna im je i ona, već Allah dž.š. kaže: »…takvima pripada bolna kazna i na dunjaluku i na ahiretu«. Pokazuju se pojedinosti srama i nemorala, uljepšavaju se na razne načine, čovjek ulazi u najintimnije odaje, što se prije nije moglo desiti, niti vidjeti. Danas je to preko šejtana ljudi i džina olakšano, pa budimo svjesni toga i upozorimo muslimane na zlo koje se nadvilo nad nama svima. 
Preko TV programa se poziva, žena posebno, da izlazi iz svoje kuće, da se sredi i uredi i da bude privlačna drugima, jer znaju din – dušmani da je to najlakši i najjednostavniji način da se pokvari i iskvari jedan narod. Prva fitna i iskušenje Benu Israila bile su žene, i šejtan preko njih baca svoje otrovne strijele ljudima. Žena koja treba da bude ženom svome mužu u svojoj kući, i da bude majkom svojoj djeci, i da bude sestrom, i da bude kćerkom i da ima ogromnu ulogu u izgradnji ispravne civilizacije, žena za koju se kaže da jednom rukom ljulja dijete, a drugom čovječanstvo, žena majka koja je prva škola djeteta, pa ako uspiju tu ženu iskvariti i skrenuti s pravog puta i dati joj druge ciljeve mimo onoga koji joj je zacrtao Allah, u tom slučaju vukovi, zlikovci i zvijeri uspjeli su da napadnu stado; uspjeli su da ostvare svoje zle ciljeve i namjere. 
Žena se podstiće na miješanje s muškarcima, zajednički rad s njima, što češći izlazak iz kuće, i to sve pod imenom slobode i zaštite prava žene. Kod muslimana u osnovi nema udruženja niti organizacija za zaštitu žena i njihovih prava, jer su prava žene i svega drugoga zagarantovana, ali kada muslimani zapuste, ili neki napuste Islam, u tom slučaju će im doći drugi, da ih navodno uče lekciji o pravima ovih ili onih. 
Od mnogobrojnih zala i loših posljedica koje vidimo od gledanja TV programa, jeste i širenje zločina u pravom smislu te riječi kao što su krađe, silovanja i sl. Počevši od crtanih filmova za djecu, kako uvijek mačka goni miša, i kako uvijek miš uspije nadmudriti i prevariti mačku, te razni lopovluci, laži i prevare itd., preko raznih filmova i serija, gdje onaj koji ubija postaje junakom te serije, gdje ovaj uspijeva prevariti onoga kako bi dobio njegovu kćerku i sl., a oni kratke pameti na takve se ugledaju i nemoral se na takav način širi. 
Ovaj ummet ima svoj cilj, a to je uspostava Allahove Vjere na Zemlji. Širenje istine i potpomaganje te istine. Ni u kom slučaju mi ne smijemo dozvoliti da nam drugi serviraju zlo i da drugi imaju negativan uticaj na nas, a mi svoju ulogu u društvu u pozitivnom smislu da ne izvršavamo. Nema sumnje da je i to jedna velika spletka onih kojima je stalo da se bezbjednost i mir u društvu zamijene neredima, nesigurnošču i nemirima, pa samim tim da imaju pokriće ili opravdanje da dođu i zauzmu dotičnu zemlju pod ovim ili onim imenom, kao oslobodioci, ili kao oni koji su došli da dovedu red u zemlju, a sve su pripremili da bude nered, i da na taj način ovladaju zemljom muslimana. 
Hutba: 5 – TV programi u svjetlu Islama – Hfz.mr.Muhammed Fadil Porča
Datum: Tuesday, May 17 @ 09:54:39 CEST
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

I neka je mir i spas na Poslanika sallallahu alejhi we sellem koji je rekao (u značenju): ”Prenesite od mene makar ajet!” Svjedoci smo u našem okruženju tužne činjenice uzimanja monopola nad Allahovim kućama i odnosa prema tim časnim mjestima kakav ona ne zaslužuju. Često se neki postavljaju kao da su džamije nekog drugog – mimo Allaha – radi,  a kaže Uzvišeni u Kur'anu: ”Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome” (prijevod značenja sure el-Džinn/18); Kur'an govori i o onima koji brane odsjedanje i boravak u mesdžidima: ”Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni opustoše. Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Oni će na ovome svijetu poniženje doživjeti, a na drugom ih čeka kazna velika!”(prijevod značenja sure el-Bekare/114); A zatim u suri iz zadnjeg džuza koju često učimo, a možda o njenim porukama ne razmišljamo…”Vidje li ti onoga koji brani robu da klanja?”(prijevod značenja sure el-Alaq/9-10); ”Zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku, kiku lažnu i grješnu, pa neka on pozove društvo svoje (kao što je ‘policija’ npr. kojom se prijeti Allahovim robovima…) – Mi ćemo pozvati zebanije. Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već sedždu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!” (prijevod značenja sure el-Alaq/14-19); U suri et-Tewbe koja govori o licemjerima i koja nosi brojne poruke iz kojih lakše možemo shvatiti dešavanja koja gledamo i postupke nekih kojima se možda čudimo, spominje Uzvišeni Allah ko zaslužuje da se brine o Njegovim kućama na zemlji: ”Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadat se je, na pravom putu.”(prijevod značenja sure et-Tewbe/18); A zatim opet na drugim mjestima u Allahovoj knjizi: ”I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru  Svome mole u želji za licem Njegovim – ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio.”(prijevod značenja sure el-En'am/52); ”A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna.”(prijevod značenja sure el-Enfal/34); 
Postavlja se pitanje da li je moguće da se Allaha boji onaj koji rastjeruje ljude iz Allahove kuće?! I rekao je uzvišeni: ”U Džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se Njegovo ime spominje – hvale Njega ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju…”(Prijevod značenja sure En-Nur/36-37); A zar nije više nego zalosno da omladinu i ljude, koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju u džamijama, u tome ometaju – tjerajući ih i često požurujući – oni koji ‘brinu’ o Allahovim kućama, a pod raznim izgovorima, kao što su: ‘Rekli su nam…’, ‘Mora se izaći kad svi završe…’, ‘Sevap je i kod kuće..’, Itd…, A šta Allah kaže..?!
O vi džamijski ključari…! Zar ima pokornosti Stvorenju u nepokornosti Stvoritelju i da li je to po vašem shvatanju poštivanje Allahovih svetinja..?! ”A ko poštuje Allahove svetinje to mu je dobro kod Gospodara Njegova…” (prijevod značenja sure el-Hadždž/30)
U siri (životopisu) Poslanika sallallahu alejhi we selleme možemo pročitati sljedeće o funkciji mesdžida…:”Mesdžid nije bio mjesto samo za namaz.Bio je i škola u   kojoj su muslimani saznavali Islam, proučavali ga i učili. Tu su se okupljala različita plemena i rješavala svoje sukobe, plemenske nesuglasice i netrepeljivosti. Tu su se donosile odluke  obustavi plemenskih ratova. Mesdžid je bio ustanova u  kojoj su se donosile sve odluke od životnog interesa za muslimane… Uza sve ovo, mesdžid je bio prihvatilište mnoge sirotinje i muhadžira (izbjeglica), koji nisu imali svoje domove, ni imetka, itd…'(pogledaj ‘Zapečaćeni džennetski napitak’, str.199-200) Takođe, spominje se da su tadašnji mušrici ezijetili Poslanika sallallahu alejhi we selleme na razne načine i u raznim prilikama pa i onda kad bi klanjao  haremu Kabe, ali vidimo da je on  sallallahu alejhi we selleme uprkos tome običavao dolaziti u harem da bi se klanjao Allahu Jedinom, makar bio uznemiravan od mušrika… ”Jednoga dana, jedan od spomenutih neprijatelja je prebacio ovčija crijeva na Resulullaha sallallahu alejhi we selleme dok je klanjao  haremu Kabe, a drugi je to isto znao baciti na put kuda bi prolazio Resulullah sallallahu alejhi we selleme. Stoga je on često uzimao sebi kutak u džamiji da  miru klanja zaklonjen od dušmana. Nekada je znao pokupiti bačena crijeva, te s njima izaći pred džamiju, zatim bi uzbuđen i ljut viknuo: ”O beni Abdi Menaf! Kakvi su ovo susjedi? Zašto mi to rade, šta sam im učinio!? (pogledaj ‘Zapečaćeni džennetski napitak’, str.96)

A šta vidimo da se radi danas Allahovim robovima koji nastoje da se dosljedno drže Kur'anskih odredbi i sunneta Poslanika sallallahu alejhi we selleme…? Onima koji radost nalaze  džamiji i koji žele da ožive Allahove kuće… Prstom se pokazuje na njih, a nerijetko se i jezici usmjeravaju prema njima  pogrdne riječi im se upućuju… Takvi ‘garibi’ danas mogu ponoviti već spomenute riječi Poslanika  sallallahu alejhi we selleme… 

Na razumnima je da razmisle, da iz pouku uzmu i ispravan stav zauzmu…

Onda se postavlja pitanje šta je činiti onima koji često zateknu zaključana vrata ili kapiju džamije… Da li da šute, slegnu ramenima i pomire se sa situacijom, nalazeći izgovor u tome što se neko sjetio da nazove kukavičluk i gaflet mudrošću  manjom štetom, ili da makar učine što mogu…!? Šta Allahova Knjiga kaže  dužnosti opominjanja, o dužnosti onih koji se Allaha boje…?; ”Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni da opominju ne bi li se okanili.”(prijevod značenja sure el-En'am/69); Neka su nam na pameti  riječi Poslanika sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti,  On vam se neće odazvati.” (Tirmizi) Takođe, o dužnosti naređivanja dobra i odvraćanja od zla, veoma jasno govori i hadis Poslanika  sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga izmijeni (ukloni) rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naredi da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju neka ga bar  srcem svojim prezre, a to je najslabiji čin imana!”(Muslim) – Pa ne budimo od onih sa najslabijim imanom ili,ne dao Allah,ako nema ni prezira srcem,da naš iman bude pod velikim upitnikom..! 
Prenosi se da je rekao Poslanik sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Allahu najdraža mjesta su džamije, a najmrža pijace.”(Muslim); Takođe je rekao (u prev. značenju): ”…Kada obavi namaz meleci donose salavat na Njega sve dok boravi na mjestu na kome je klanjao, govore: Allahu naš smiluj mu se! I sve dok boravi na mjestu  na kome je klanjao kao da je u namazu!”(Buhari); Prenose se od Poslanika sallallahu alejhi we selleme i sljedeće riječi (u prev. značenju): ”Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu knjigu (Kur'an) i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki  Allah ih spomene među onima koji su kod Njega!”(Muslim); Abdullah B. Amr kaže: ”Klanjali smo jednog dana sa Poslanikom, sallallahu alejhi we selleme, akšam namaz. Nakon namaza neki su otišli, a neki ostali u džamiji. Nakon toga dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, žurno sa dubokim uzdisajima i reče: ‘Radujte se, vaš Gospodar je otvorio jedna od nebeskih vrata, ponosi se vama pred svojim melekima i kaže: Pogledajte moje robove obavili su jedan propisani namaz i čekaju drugi!”(Ibn-Madže i Ahmed); A u drugoj predaji stoji da su ashabi klanjali dobrovoljne namaze nakon akšama (čekajući jaciju)! (Ebu-Davud i Bejheki); Selman El-Farisi kaže da je Poslanik sallallahu alejhi we selleme rekao: ”Ko upotpuni abdest u svojoj kući, potom ode u džamiju, on je Allahov gost, a pravo domaćina je da ugosti gosta!”(Taberani); Prenosi se od Abdullaha Ibn Omera, radijallahu anhum da je rekao: ”Allahov Poslanik sallallahu alejhi we selleme bi klanjao sabah i sjedio u mesdžidu sve dok ne bi mogao klanjati duha namaz i rekao bi: „Ko klanja sabah namaz i sjedne u džamiji do duha namaza, imat će nagradu primljenog hadždža i umre!”(et-Taberani); Takođe, prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi we selleme rekao: ”Meleki se natječu oko zapisivanja boravka (ostajanja) u džamiji između namaza, odlaska na namaze u njih i upotpunjavanja abdesta u teškim okolnostima, a ko bude činio spomenuta djela živjeti će u dobru i umrijeće u dobru!”(Tirmizi i Ahmed)
O vi džamijski ključari…

Da li ste čuli za ove i slične hadise i ajete iz Allahove knjige…? pa pitamo vas onda, s kojim pravom da uskraćujete Allahovim robovima ono što im je Allah dozvolio, čak pohvalnim i veoma vrijednim djelom učinio, i zar se ne bojite Allaha zbog uznemiravanja i istjerivanja Njegovih gostiju…!?! Pitamo se, a pitamo i vas, zar ne bi trebalo da pozivate u džamiju one koji ne dolaze, a ne, upravo suprotno tome, da tjerate i one malobrojne koji dođu…?! zašto ne usmjerite svoje ključeve i bijes na mjesta gdje se alkohol toči, gdje se kocka okreće i druga zla čine, umjesto na one koji vole da budu u džamiji i između namaza…?! Da li ste svjesni da zabranjujući omladini boravak u džamijama odvodite ih možda upravo, bili vi ili ne svjesni toga, u šejtanske prostore i da pomažete Iblisovu vojsku!? S pravom zapitanost da li ste u vojsci šejtanskoj…?! Da li to sve planski radite…?! A vi koji pomažete ključare, razmislite o tome pomažete li dobro djelo ili nepravdu, i da li je opravdanje to što vam je neko naredio i što vam je to posao…?! ”I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži…”(prijevod značenja sure Hud/113)
Bojati se Allahove kazne, zbog našeg odnosa prema mesdžidima, a znamo šta se u skoroj prošlosti desilo sa mnogim džamijama na ovim prostorima, jer su u većini slučajeva izgubile svoju pravu funkciju i bile svedene na kulturni spomenik… Svi vi koji nazivate držanje džamija zaključanim i pustom ‘brigom’ o kućnom redu i čuvanjem džamije, kao i vi koji nazivate šutnju, pasivnost, pokoravanje onome ko propisuje mimo Allaha, Itd… mudrošću, manjom štetom i sličnim nazivima znajte da promjena imena neke stvari ne mijenja suštinu već da je to stara Iblisova lanetullahi alejhi spletka kojom obmanjuje i zavodi, spletka kojom je naše praroditelje iz džennetskih ljepota izveo predstavivši im zabranjeno drvo, drvetom vječnosti, a možemo u Kur'anu o tome čitati… Dalje u tome kazivanju saznajemo da je izlaz nakon grijeha u pokajanju, pa pokajmo se svi Allahu i zatražimo od Njega da nas učvrsti na istini….
 
Vratimo Allahovim kućama na zemlji njihov hakk i govorimo bez straha riječi istine! ”Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti nafaku!”(Ahmed) Rekao je  onaj u kome imamo najljepši uzor, Poslanik sallallahu alejhi we selleme ve ala alihi we ashabihi…
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

I neka je mir i spas na Poslanika sallallahu alejhi we sellem koji je rekao (u značenju): ”Prenesite od mene makar ajet!” Svjedoci smo u našem okruženju tužne činjenice uzimanja monopola nad Allahovim kućama i odnosa prema tim časnim mjestima kakav ona ne zaslužuju. Često se neki postavljaju kao da su džamije nekog drugog – mimo Allaha – radi,  a kaže Uzvišeni u Kur'anu: ”Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome” (prijevod značenja sure el-Džinn/18); Kur'an govori i o onima koji brane odsjedanje i boravak u mesdžidima: ”Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni opustoše. Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Oni će na ovome svijetu poniženje doživjeti, a na drugom ih čeka kazna velika!”(prijevod značenja sure el-Bekare/114); A zatim u suri iz zadnjeg džuza koju često učimo, a možda o njenim porukama ne razmišljamo…”Vidje li ti onoga koji brani robu da klanja?”(prijevod značenja sure el-Alaq/9-10); ”Zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatićemo ga za kiku, kiku lažnu i grješnu, pa neka on pozove društvo svoje (kao što je ‘policija’ npr. kojom se prijeti Allahovim robovima…) – Mi ćemo pozvati zebanije. Ne valja to! Ti njega ne slušaj, već sedždu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome približiš!” (prijevod značenja sure el-Alaq/14-19); U suri et-Tewbe koja govori o licemjerima i koja nosi brojne poruke iz kojih lakše možemo shvatiti dešavanja koja gledamo i postupke nekih kojima se možda čudimo, spominje Uzvišeni Allah ko zaslužuje da se brine o Njegovim kućama na zemlji: ”Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadat se je, na pravom putu.”(prijevod značenja sure et-Tewbe/18); A zatim opet na drugim mjestima u Allahovoj knjizi: ”I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru  Svome mole u želji za licem Njegovim – ti nećeš za njih odgovarati, a ni oni neće odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio.”(prijevod značenja sure el-En'am/52); ”A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna.”(prijevod značenja sure el-Enfal/34); 
Postavlja se pitanje da li je moguće da se Allaha boji onaj koji rastjeruje ljude iz Allahove kuće?! I rekao je uzvišeni: ”U Džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se Njegovo ime spominje – hvale Njega ujutro i navečer, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju…”(Prijevod značenja sure En-Nur/36-37); A zar nije više nego zalosno da omladinu i ljude, koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju u džamijama, u tome ometaju – tjerajući ih i često požurujući – oni koji ‘brinu’ o Allahovim kućama, a pod raznim izgovorima, kao što su: ‘Rekli su nam…’, ‘Mora se izaći kad svi završe…’, ‘Sevap je i kod kuće..’, Itd…, A šta Allah kaže..?!
O vi džamijski ključari…! Zar ima pokornosti Stvorenju u nepokornosti Stvoritelju i da li je to po vašem shvatanju poštivanje Allahovih svetinja..?! ”A ko poštuje Allahove svetinje to mu je dobro kod Gospodara Njegova…” (prijevod značenja sure el-Hadždž/30)
U siri (životopisu) Poslanika sallallahu alejhi we selleme možemo pročitati sljedeće o funkciji mesdžida…:”Mesdžid nije bio mjesto samo za namaz.Bio je i škola u   kojoj su muslimani saznavali Islam, proučavali ga i učili. Tu su se okupljala različita plemena i rješavala svoje sukobe, plemenske nesuglasice i netrepeljivosti. Tu su se donosile odluke  obustavi plemenskih ratova. Mesdžid je bio ustanova u  kojoj su se donosile sve odluke od životnog interesa za muslimane… Uza sve ovo, mesdžid je bio prihvatilište mnoge sirotinje i muhadžira (izbjeglica), koji nisu imali svoje domove, ni imetka, itd…'(pogledaj ‘Zapečaćeni džennetski napitak’, str.199-200) Takođe, spominje se da su tadašnji mušrici ezijetili Poslanika sallallahu alejhi we selleme na razne načine i u raznim prilikama pa i onda kad bi klanjao  haremu Kabe, ali vidimo da je on  sallallahu alejhi we selleme uprkos tome običavao dolaziti u harem da bi se klanjao Allahu Jedinom, makar bio uznemiravan od mušrika… ”Jednoga dana, jedan od spomenutih neprijatelja je prebacio ovčija crijeva na Resulullaha sallallahu alejhi we selleme dok je klanjao  haremu Kabe, a drugi je to isto znao baciti na put kuda bi prolazio Resulullah sallallahu alejhi we selleme. Stoga je on često uzimao sebi kutak u džamiji da  miru klanja zaklonjen od dušmana. Nekada je znao pokupiti bačena crijeva, te s njima izaći pred džamiju, zatim bi uzbuđen i ljut viknuo: ”O beni Abdi Menaf! Kakvi su ovo susjedi? Zašto mi to rade, šta sam im učinio!? (pogledaj ‘Zapečaćeni džennetski napitak’, str.96)

A šta vidimo da se radi danas Allahovim robovima koji nastoje da se dosljedno drže Kur'anskih odredbi i sunneta Poslanika sallallahu alejhi we selleme…? Onima koji radost nalaze  džamiji i koji žele da ožive Allahove kuće… Prstom se pokazuje na njih, a nerijetko se i jezici usmjeravaju prema njima  pogrdne riječi im se upućuju… Takvi ‘garibi’ danas mogu ponoviti već spomenute riječi Poslanika  sallallahu alejhi we selleme… 

Na razumnima je da razmisle, da iz pouku uzmu i ispravan stav zauzmu…

Onda se postavlja pitanje šta je činiti onima koji često zateknu zaključana vrata ili kapiju džamije… Da li da šute, slegnu ramenima i pomire se sa situacijom, nalazeći izgovor u tome što se neko sjetio da nazove kukavičluk i gaflet mudrošću  manjom štetom, ili da makar učine što mogu…!? Šta Allahova Knjiga kaže  dužnosti opominjanja, o dužnosti onih koji se Allaha boje…?; ”Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni da opominju ne bi li se okanili.”(prijevod značenja sure el-En'am/69); Neka su nam na pameti  riječi Poslanika sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, vi ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili će Allah uskoro poslati svoju kaznu na vas, pa ćete ga poslije toga moliti,  On vam se neće odazvati.” (Tirmizi) Takođe, o dužnosti naređivanja dobra i odvraćanja od zla, veoma jasno govori i hadis Poslanika  sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Ko od vas vidi neko loše djelo neka ga izmijeni (ukloni) rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naredi da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju neka ga bar  srcem svojim prezre, a to je najslabiji čin imana!”(Muslim) – Pa ne budimo od onih sa najslabijim imanom ili,ne dao Allah,ako nema ni prezira srcem,da naš iman bude pod velikim upitnikom..! 
Prenosi se da je rekao Poslanik sallallahu alejhi we selleme (u prev. značenju): ”Allahu najdraža mjesta su džamije, a najmrža pijace.”(Muslim); Takođe je rekao (u prev. značenju): ”…Kada obavi namaz meleci donose salavat na Njega sve dok boravi na mjestu na kome je klanjao, govore: Allahu naš smiluj mu se! I sve dok boravi na mjestu  na kome je klanjao kao da je u namazu!”(Buhari); Prenose se od Poslanika sallallahu alejhi we selleme i sljedeće riječi (u prev. značenju): ”Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu knjigu (Kur'an) i da je međusobno proučavaju, na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki  Allah ih spomene među onima koji su kod Njega!”(Muslim); Abdullah B. Amr kaže: ”Klanjali smo jednog dana sa Poslanikom, sallallahu alejhi we selleme, akšam namaz. Nakon namaza neki su otišli, a neki ostali u džamiji. Nakon toga dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, žurno sa dubokim uzdisajima i reče: ‘Radujte se, vaš Gospodar je otvorio jedna od nebeskih vrata, ponosi se vama pred svojim melekima i kaže: Pogledajte moje robove obavili su jedan propisani namaz i čekaju drugi!”(Ibn-Madže i Ahmed); A u drugoj predaji stoji da su ashabi klanjali dobrovoljne namaze nakon akšama (čekajući jaciju)! (Ebu-Davud i Bejheki); Selman El-Farisi kaže da je Poslanik sallallahu alejhi we selleme rekao: ”Ko upotpuni abdest u svojoj kući, potom ode u džamiju, on je Allahov gost, a pravo domaćina je da ugosti gosta!”(Taberani); Prenosi se od Abdullaha Ibn Omera, radijallahu anhum da je rekao: ”Allahov Poslanik sallallahu alejhi we selleme bi klanjao sabah i sjedio u mesdžidu sve dok ne bi mogao klanjati duha namaz i rekao bi: „Ko klanja sabah namaz i sjedne u džamiji do duha namaza, imat će nagradu primljenog hadždža i umre!”(et-Taberani); Takođe, prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi we selleme rekao: ”Meleki se natječu oko zapisivanja boravka (ostajanja) u džamiji između namaza, odlaska na namaze u njih i upotpunjavanja abdesta u teškim okolnostima, a ko bude činio spomenuta djela živjeti će u dobru i umrijeće u dobru!”(Tirmizi i Ahmed)
O vi džamijski ključari…

Da li ste čuli za ove i slične hadise i ajete iz Allahove knjige…? pa pitamo vas onda, s kojim pravom da uskraćujete Allahovim robovima ono što im je Allah dozvolio, čak pohvalnim i veoma vrijednim djelom učinio, i zar se ne bojite Allaha zbog uznemiravanja i istjerivanja Njegovih gostiju…!?! Pitamo se, a pitamo i vas, zar ne bi trebalo da pozivate u džamiju one koji ne dolaze, a ne, upravo suprotno tome, da tjerate i one malobrojne koji dođu…?! zašto ne usmjerite svoje ključeve i bijes na mjesta gdje se alkohol toči, gdje se kocka okreće i druga zla čine, umjesto na one koji vole da budu u džamiji i između namaza…?! Da li ste svjesni da zabranjujući omladini boravak u džamijama odvodite ih možda upravo, bili vi ili ne svjesni toga, u šejtanske prostore i da pomažete Iblisovu vojsku!? S pravom zapitanost da li ste u vojsci šejtanskoj…?! Da li to sve planski radite…?! A vi koji pomažete ključare, razmislite o tome pomažete li dobro djelo ili nepravdu, i da li je opravdanje to što vam je neko naredio i što vam je to posao…?! ”I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži…”(prijevod značenja sure Hud/113)
Bojati se Allahove kazne, zbog našeg odnosa prema mesdžidima, a znamo šta se u skoroj prošlosti desilo sa mnogim džamijama na ovim prostorima, jer su u većini slučajeva izgubile svoju pravu funkciju i bile svedene na kulturni spomenik… Svi vi koji nazivate držanje džamija zaključanim i pustom ‘brigom’ o kućnom redu i čuvanjem džamije, kao i vi koji nazivate šutnju, pasivnost, pokoravanje onome ko propisuje mimo Allaha, Itd… mudrošću, manjom štetom i sličnim nazivima znajte da promjena imena neke stvari ne mijenja suštinu već da je to stara Iblisova lanetullahi alejhi spletka kojom obmanjuje i zavodi, spletka kojom je naše praroditelje iz džennetskih ljepota izveo predstavivši im zabranjeno drvo, drvetom vječnosti, a možemo u Kur'anu o tome čitati… Dalje u tome kazivanju saznajemo da je izlaz nakon grijeha u pokajanju, pa pokajmo se svi Allahu i zatražimo od Njega da nas učvrsti na istini….
 
Vratimo Allahovim kućama na zemlji njihov hakk i govorimo bez straha riječi istine! ”Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti nafaku!”(Ahmed) Rekao je  onaj u kome imamo najljepši uzor, Poslanik sallallahu alejhi we selleme ve ala alihi we ashabihi…

Prošla je još jedna godina. Zatvorena je knjiga u kojoj je zapisano svako ljudsko djelo, dobro i loše, veliko i malo, vidljivo i nevidljivo za čovjekove oči, sve baš sve je zapisano.

Šta sada? Otvara se nova stranica tvoga života. Prije nego što kalem (olovka) počne ponovo pisati, izvrši obračun! Osami se od čitavog svijeta i dobro razmisli. Dobro se prisjeti svojih propusta, greški i grijeha. Budi strog prema sebi! Ukori sebe! Na|i sebi mahane! Ostavi druge ljude, njihove greške i njihove mahane! Zabavi se sada samo sa samim sobom! Znaj da ćeš se jedino tako popraviti i da ćeš tako jedino postići uspjeh! Šta misliš zbog čega se Uzvišeni, tvoj i moj Gospodar, kune baš dušom koja sebe kori? Kaže Uzvišeni: ,,Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori.”(El –Kijama, 1-2 )
 
Znači li to da takvu dušu voli tvoj Gospodar?! Sjeti se prošle godine, prošlih mjeseci i dana! Imaš li više grijeha ili dobrih djela?! Budi sudija samom sebi! [ta misliš kada bi vagao svoja djela, koja li bi pretekla?! Da li ti je godina uspješno prošla gledajući na ura|ena dobra djela?!

Mnogi zaboravljaju ovaj obračun, a on je itekako bitan. Kad uvidimo svoje grijehe i propuste, trudit ćemo se da ih izbjegavamo u novoj godini. Zbog toga znaj da je obračun sa samim sobom put uspjeha i sreće! Tvoj i moj Gospodar, i Gospodar svih svjetova kaže: ,,O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr,18.) U tefsiru ovog ajeta ibn Kesir kaže: ,,Obračunaj se sa samim sobom, prije nego što ti se obračuna. I pogledaj šta si sve pripremio od dobrih djela za dan kada će to sve biti iznešeno na vidjelo pred Gospodarom svih svjetova.” Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: ,,O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do odre|enog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.” Pa, blago tebi ako svoju dušu odgojiš i navikneš je na pokornost Allahu, Gospodaru svjetova, a teško tebi ako svoju dušu i svoje prohtjeve za gospodara svoga uzmeš.

Govoreći o obračunu sa samim sobom ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže sljedeće: ,,Prvo sa čim čovjek mora početi u svom obračunu jesu farzovi (obaveze). Ukoliko je propuštao farzove, mora ih nadoknaditi, a ukoliko je izvršavao farzove, ali krnjavo, onda ih mora popraviti i uljepšati. Druga stvar jesu harami (zabrane). Ukoliko ih je činio, mora se pokajati i tražiti oprosta od Allaha dž.š.. Zatim dolazi gaflet (nemar). Zbog nemarnosti se propuštaju sunneti, a samim tim i nagrade koje se dobijaju za činjenje istih. To se može nadoknaditi zikrom-čestim spominjanjem Allaha dž.š. i čvrstim prihvatanjem sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we selem .

Prve generacije muslimana shvatile su vrijednost obračuna sa samim sobom. Zbog toga su za svaki svoj propust u ibadetu kažnjavali sebe. Naime, navodi se da je ibn Omeru r.a. kada bi mu prošla jacija u džematu, tu noć ne bi spavao, već bi je proveo u ibadetu. Znači, trudio bi se da propušteni ibadet nadoknadi dobrovoljnim nafilama, ne bi li mu se Uzvišeni smilovao. Šta je sa nama? Da li nešto poduzimamo kada propustimo neki namaz u džematu, ili nam je svejedno?! Uporedimo nas sa ibn Omerom. Da li mi probdijemo noć kada propustimo namaz u potpunosti, a da ne spominjemo namaz u džematu?!

Prošla godina je završena, knjiga zapečaćena. Ono što je prošlo ne može se povratiti. Otpočeli smo novu hidžretsku godinu mjesecom Muharemom. Zato gledajmo da svoj život provedemo u pokornosti našem Stvoritelju i u približavanju Njemu. Vodimo računa o svom vremenu, gdje ćemo ga i kako potrošiti . Uzvišeni Allah kaže : ,,Tako mi vremena, čovjek doista gubi , samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine , i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje .”

Preveo: Islamović Sead

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
______________________________________________________________________________


POZIV U DŽENNET !!!

Posted: 30 Juna, 2013 in islamski savjeti

· Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

· Da li želiš steći nagradu Hadždža?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš imati kuću u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

· Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

· Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

· Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

· Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

· Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.” (Muslim)

· Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

· Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allahu dželle še'nuhu,bude drag susret s tobom?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko se želi susresti sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa makar ih bilo mnogo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali) grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

· Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset godina?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salavat (blagoslov), na tebe?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salavat, Allah će, zbog toga, deset puta donijeti salavat na njega.” (Muslim)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dželle še'nuhu, a da ju Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

prevod: SEAD ef. JASAVIĆ

Islamski Univerzitet u Medini

_______________________________________________________________________

Prošla je još jedna godina. Zatvorena je knjiga u kojoj je zapisano svako ljudsko djelo, dobro i loše, veliko i malo, vidljivo i nevidljivo za čovjekove oči, sve baš sve je zapisano.

Šta sada? Otvara se nova stranica tvoga života. Prije nego što kalem (olovka) počne ponovo pisati, izvrši obračun! Osami se od čitavog svijeta i dobro razmisli. Dobro se prisjeti svojih propusta, greški i grijeha. Budi strog prema sebi! Ukori sebe! Na|i sebi mahane! Ostavi druge ljude, njihove greške i njihove mahane! Zabavi se sada samo sa samim sobom! Znaj da ćeš se jedino tako popraviti i da ćeš tako jedino postići uspjeh! Šta misliš zbog čega se Uzvišeni, tvoj i moj Gospodar, kune baš dušom koja sebe kori? Kaže Uzvišeni: ,,Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori.”(El –Kijama, 1-2 )
 
Znači li to da takvu dušu voli tvoj Gospodar?! Sjeti se prošle godine, prošlih mjeseci i dana! Imaš li više grijeha ili dobrih djela?! Budi sudija samom sebi! [ta misliš kada bi vagao svoja djela, koja li bi pretekla?! Da li ti je godina uspješno prošla gledajući na ura|ena dobra djela?!

Mnogi zaboravljaju ovaj obračun, a on je itekako bitan. Kad uvidimo svoje grijehe i propuste, trudit ćemo se da ih izbjegavamo u novoj godini. Zbog toga znaj da je obračun sa samim sobom put uspjeha i sreće! Tvoj i moj Gospodar, i Gospodar svih svjetova kaže: ,,O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr,18.) U tefsiru ovog ajeta ibn Kesir kaže: ,,Obračunaj se sa samim sobom, prije nego što ti se obračuna. I pogledaj šta si sve pripremio od dobrih djela za dan kada će to sve biti iznešeno na vidjelo pred Gospodarom svih svjetova.” Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: ,,O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do odre|enog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.” Pa, blago tebi ako svoju dušu odgojiš i navikneš je na pokornost Allahu, Gospodaru svjetova, a teško tebi ako svoju dušu i svoje prohtjeve za gospodara svoga uzmeš.

Govoreći o obračunu sa samim sobom ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže sljedeće: ,,Prvo sa čim čovjek mora početi u svom obračunu jesu farzovi (obaveze). Ukoliko je propuštao farzove, mora ih nadoknaditi, a ukoliko je izvršavao farzove, ali krnjavo, onda ih mora popraviti i uljepšati. Druga stvar jesu harami (zabrane). Ukoliko ih je činio, mora se pokajati i tražiti oprosta od Allaha dž.š.. Zatim dolazi gaflet (nemar). Zbog nemarnosti se propuštaju sunneti, a samim tim i nagrade koje se dobijaju za činjenje istih. To se može nadoknaditi zikrom-čestim spominjanjem Allaha dž.š. i čvrstim prihvatanjem sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we selem .

Prve generacije muslimana shvatile su vrijednost obračuna sa samim sobom. Zbog toga su za svaki svoj propust u ibadetu kažnjavali sebe. Naime, navodi se da je ibn Omeru r.a. kada bi mu prošla jacija u džematu, tu noć ne bi spavao, već bi je proveo u ibadetu. Znači, trudio bi se da propušteni ibadet nadoknadi dobrovoljnim nafilama, ne bi li mu se Uzvišeni smilovao. Šta je sa nama? Da li nešto poduzimamo kada propustimo neki namaz u džematu, ili nam je svejedno?! Uporedimo nas sa ibn Omerom. Da li mi probdijemo noć kada propustimo namaz u potpunosti, a da ne spominjemo namaz u džematu?!

Prošla godina je završena, knjiga zapečaćena. Ono što je prošlo ne može se povratiti. Otpočeli smo novu hidžretsku godinu mjesecom Muharemom. Zato gledajmo da svoj život provedemo u pokornosti našem Stvoritelju i u približavanju Njemu. Vodimo računa o svom vremenu, gdje ćemo ga i kako potrošiti . Uzvišeni Allah kaže : ,,Tako mi vremena, čovjek doista gubi , samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine , i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje .”

Preveo: Islamović Sead

Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet u Medini
______________________________________________________________________________


POZIV U DŽENNET !!!

Posted: 30 Juna, 2013 in islamski savjeti

· Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

· Da li želiš steći nagradu Hadždža?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ” ‘Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš imati kuću u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

· Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

· Da li želiš steći nagradu kao da si čitav život postio?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš steći dobrih dijela, veličine brda?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

· Da li želiš da ti Poslanik lično garantuje Džennet?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

· Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

· Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noć?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

· Da li želiš proučiti trećinu Kur'ana za pola minute?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur'ana.” (Muslim)

· Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

· Da li želiš berićet u opskrbi, i duži život?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allahu dželle še'nuhu,bude drag susret s tobom?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko se želi susresti sa Allahom dželle še'nuhu, Allah dželle še'nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, sačuva?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še'nuhu.” (Muslim)

· Da li želiš da ti se oproste (mali) grijesi, pa makar ih bilo mnogo?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali) grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

· Da li želiš to da budeš udaljen od vatre sedamdeset godina?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.” (Buhari)

· Da li želiš to da Allah dželle še'nuhu, donese salavat (blagoslov), na tebe?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salavat, Allah će, zbog toga, deset puta donijeti salavat na njega.” (Muslim)

· Da li želiš da te Allah dželle še'nuhu, uzdigne?

· Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dželle še'nuhu, a da ju Allah dželle še'nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

prevod: SEAD ef. JASAVIĆ

Islamski Univerzitet u Medini

_______________________________________________________________________

10 MINUTA DNEVNO !!!

Posted: 23 Februara, 2013 in islamski savjeti

Božiji Poslanik s.a.v.s je rekao (prevod značenja): “ Najbolje djelo je ono na kom se ustraje, pa makar bilo i maleno.”

Želim da vam ponudim jednu listu sa mogućim prijedlozima kako da bolje utrošimo naše vrijeme. Nakon posmatranja svoga načina trošenja vremena,kao i mnogih drugih, uviđam da je naše vrijeme slabo uloženo i utrošeno onako kako će Allah s.w.t biti zadovoljan sa tim. Želim ovom listom da naše duše podstaknem na bolje angažovanje našeg slobodnog vremena.

Prvo da pogledamo kako mnogi trače vrijeme u mnoge bespotrebne i štetne stvari, i kako nas malo vidi vrijednost vremena.

Vrijeme je kao bogatstvo, bogatstvo zahtijeva našu pažnju i brigu o tome kako ćemo ga potrošiti i ulagati. S druge strane moguće ga je povećavati i čuvati, ali vrijeme , vrijeme nije tako.. Svaka minuta koja prođe nikad više se neće vratiti, i kad bi svo bogatstvo ovog svijete potrošio potrošeno vrijeme ne možeš više vratiti.

Tako kad znamo da vrijeme nije moguće zausaviti, i kasnije ga potrošiti, a ne možemo ga ni ubrzati, trebali bi više pažnje posvetiti tome kako ćemo ga provesti, i ne biti lakomisleni prema njemu. Vrijednost vremena se ocjenjuje prema tome kako je utrošeno i provedeno, i na svakom od nas je da razmislimo gdje i kako ćemo ga provesti.

Jedino vrijeme provedeno u ibadetu Allahu subhanehu ve te'ala nije džaba utrošeno. Vrijeme utrošeno na način kako je Allah s.w.t. zadovoljan, biće ako Allah da nagrađeno, zato brate ili sestro uputite se ka dobrim djelima, i odvajajte iz svog vremena dok ga još imate, jer sutra će možda već biti kasno.

“ Najbolja dijela su ona koja su ustrajna pa makar i bila mala.”

Ovaj hadis imam en-Nevevi tumači tako da kaže “ djelo malo je Allahu draže ako je redovno, neko veliko koje se povremeno radi ili samo jednom dva put u životu. “ Jer time se redovno npr. Podsjećamo na Allaha , ili klanjamo u isto vrijeme dva rekata svaki dan, ili nešto drugo,ima dosta načina kako provesti svoje vrijeme u što boljem kvalitetu.

Neki primjeri kako možemo utrošiti samo 10 minuta dnevno našeg vremena i da vidimo kako se to nakupi , deset po deset, a šta je deset minuta? Pa sate provedemo pored televizije, u čitanju romana itd. Pa šta je deset minuta? Ali eto da pogledamo neke od primjera.

Ako dnevno izgovarate “ subhanallah” sto puta, to je otprilike 10 minuta vašeg vremena , kad to saberete, dobijete broj od 36, 500 godišnje puta izrečenong zikra “ subhanallah”

Isto tako kad bi dnevno samo deset minuta čitali Kur’an,završavali bi ga cijelog svaka dva mijeseca. Pa zapitajmo se braćo i sestre da li mi to radimo? I koliko mi stvarno učimo Kur’an?

Druga stvar, ne morate sad misliti ako ste danas Kur’an čitali deset minuta da ste skinuli obavezu sa sebe kompletno. Možete vi tih deset minuta ponoviti par puta dnevno. Npr. Nakon klanjanja sabaha možete učiti Kur’an deset minuta, nakon ikindije ili kad već imate vremena po danu opet deset minuta, i deset minuta pred spavanje.

Takođe kad bi samo jedan ajet na dan naučili napamet, naučili bi ga cijelog za od prilike osam godina..

Skoro sve ove stvari gore navedene izvršavaju se jezikom, tako da se mogu izvršavati u skoro svim prilikama i mijestima, u svako vrijeme. Tako ko god želi da utroši svoje vrijeme na Allahovom putu u dobrim djelima, vrata su otvorena, pa i kad bi to bilo samo deset minuta dnevno! Još jedan hadis u vezi na ovu temu : “ Božiji Poslaniče, koji su najbolji ljudi? “ Poslanik s.a.v.s. odgovori : “Oni čiji je život dug a njihova djela dobra. “ ” A koji su najgori ? “ ” Oni čiji je život dug a njihova dijela loša. “ ( Muslim)

Dragi brate i sestro šta su deset minuta dnevno kad nam Allah dž.š.kaže (prevod značenja): “Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,” ( 51: 56)

Pa mi i jesmo samo zato stvoreni, i nizašto drugo a da nemožemo odvojiti deset minuta? Šta smo pripremili kod Allaha ? Ima li iko da ga je Allah oslobodio od klanjanja i zikra? Mislite li to što imate puno posla , što radite i po dva posla da bi zaradili što više ovosvjetskih dobara, ili to što ste morali da pogledate najnoviji film, ili što ste sijedili u društvu slušajući muziku… mislite li da će vas to opravdati pred Allahom ? Spasiti od vatre? Da nije Allahove milosti malo ko bi ušao u džennet, čak i oni koji su provodili sav život u ibadetu, a šta tek sa onim koji su proveli svoje vrijeme u besposličarenju? A znajte “ svaka duša će smrt osjetiti” .

Puno dobrih dijela se može obaviti za deset minuta neka od tih su:

1. Klanjati dnevno dva rekata, duha namaza, noćnog namaza, istihara namaza, ili bilo kojeg drugog nafila namaza.

2. Zikriti, izgovarati “ subhanallah” elhamdulillah” estagfirullah “ itd.( prenosi se da je čak Božiji Poslanik s.a.v.s dnevno između 70 i 100 puta izgovarao “ estagfirullah” i ako se zna da su njemu svi grijesi oprošteni.

3. Slušati dersove

4. Čitati islamsku literaturu

5. Nazvati nekog prijatelja , rođaka,

6. Posjetiti komšiju

7. Posjetiti bolesnika

8. Dok sijedimo za internetom , siriti putem e-maila islamske vijesti, tekstove, itd.

9. Tražiti znanje

10. Savjetovati

11. Podučavati svoju djecu

12. Pobrinuti se o jetimima

Lista bi mogla biti preduga, jer zaista imamo mnogo izbora u tome kako da provedemo svoje vrijeme. Pa na nama je sad sta ćemo od toga primiti a šta će nam samo na “ jedno ući a na drugo izaći.”
____________________________________________________

UPUTE ZA SESTRE

Posted: 23 Februara, 2013 in islamski savjeti, žena muslimanka
1.) Sestre, molim vas nemojte zaboravljati vaše granice. Mnogo puta mi smo uhvaćene u romantičnoj fantaziji, da bi shvatile da taj rezervisani neko, mirni brat i njegovo ne javljanje nam nije toliko interesantno koliko je onaj u našim mislima o kojem mislimo iz romantični romana, filmova, magazina, itd.
2.) Slijedi Sunet od Poslanika (s.a.v.s), koji je bio otvoren prema raznolikosti vjenčanja. Pogledaj primjer žena Poslanika (s.a.v.s). Shvati da su i neke žene od Poslanika (s.a.v.s) bile ljubomorne. Ne dozvoli dunjaluku da ti magli pamet.
3.) Nepravi svoj profil plitkim. Izrazi ko si ti i šta su tvoje sličnosti i ne sličnosti. Ti gledaš za životnog partnera, ne novu majicu. Imajući svog muža za nekoga ko ti može biti najbolji prijatelj, može biti nagrađeno. Što bolje brat spozna tvoju ličnost, to više prilike imaš da se spojiš sa svojim životnim partnerom.
4.) Izrazi u svom profilu šta je važno tebi. Sjeti se, ti ćeš htjeti, inšaAllah, muža koji ima slične prioritete.
5.) Sestre, prvo i najistaknutije je da imas wali (zastitnika). Ako ti nemaš muškog rođaka Muslimana, upitaj imama ili šejha (ucenjaka) da preuzme tu obavezu. Neupuštaj se u to sama! Tu je razlog zašto je Allah preporučio da imamo walia (zaštitnika), zato nemoj misliti da ti znaš bolje. I tvoje sestre koje su bile udate prije, molim te uzmi walia (zaštitnika). Izaberi ga pažljivo. Ako brat uzma skraćenice u Islamu, on ne će biti dobar wali (zaštitnik). On mora uzeti obavezu ozbiljno, i punovremeno. On će biti taj kome ćeš otići ako trebaš nešto, zato razmisli o ovome ozbiljno i klanjaj zato. Ako brat ne želi da priča sa tvojim walijem (zaštitnikom), i želi da priča sa tobom… idi dalje. On se igra sa pravilima koje je Allah preporučio tebi.
6.) HIDŽAB: Sestre, ne nosite hidžabe za svoje muževe, ako te on pita za to…. nosi zato što je to ALLAH naredio. Ti ne obožavas svog muža… ti bi trebala obožavati ALLAHA. Ovo bi trebalo biti druga tema van ove teme za udaju. Ako te muž pita da ne nosiš hidžab, ako se ti udaš za njega… prepusti ga i idi dalje… jer on želi da promjeni Islam za Dunjaluk.
7.) Tema o nacionalističkoj tradiciji. Puno puta Muslimani danas padnu u zamku finog tena rasizma. Puno puta Muslimani se brinu o bračnom partneru i svijetlom tenu ili tamnom tenu. Ovo je Haram, jer tad se temelji po raci. Ja sam lično upitana da pomognem naći partnera, ali oni nežele rasu koja je Afričko-Američka jer “djeca će onda imati drugačiji ten”. Bilo mi je rečeno da: ” moram razumjeti” kako je u “mojoj zemlji”. Oprostite, u ovom obziru, ja ne razumjem. Ja neću podržavati bilo koju vrstu rasizma. Ja sam veoma ozbiljna o ovome. Allah nas je sviju stvorio, i ovo je nešto što muslimani trebaju da shvate. Ovo se može shvatit jedino stojeć i protiv uvođenog rasizma koji je danas prodanđen, ukljućujuci i muslimanske zemlje. Dosta ovoga je pokrenuto od kolonizacije, ali sad je počinjeno sa svim ljudima.
8.) Razvrstavanje nije dio Islama, u bilo kojem obliku. Iako neke familije vjeruju da nije “pristojno” se vjenčati sa nekim ko nije iz potomka Poslanika (s.a.v.s.) ako je taj neko potomak, ovo nije Islamsko, činjenično ide protiv Islama. Ne slijedi ove prakse razvrstavanja.
9.) Ne zabavljaj se! Ako brat oproba ugovorit sastanak sa tobom ili želi putovati sa tobom negdje na samo, ne idi! Ne provodi puno vremena sa bratom prije vjenčanja, jer je opasno za tvoj din i dušu. Dosta puta novi muslimani upadnu u zamku ovakvim praksama jer ne shvacaju da je ovo haram (zabranjeno). Traž i savjete od drugih sestara koje su udate da bi ti pomogle oko pravilne prakse prije udaje.
prevela sa engleskog: ukht
“I bojte se Allaha,-Allah će vas podučiti, a Allah sve zna!” (Bakara: 282)
2002 Kulturni Centar Skandinavija
___________________________________________________________________________
Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid
Sva zahvala pripada Allahu, i neka je salawat i selam na Poslanika, njegovu časnu porodicu i ashabe.

Student Musliman se oslanja na Allaha kada se suoči sa ispitima na ovom svijetu, i on traži Njegovu pomoć dozvoljenim načinima, u skladu sa riječima Allahovog Vjerovjesnika, sall-Allahu ‘alejhi we selleme: “Jak vjernik je bolji i Allahu draži od slabog, a u obojici je dobro. Nastoj da dobiješ ono što je korisno po tebe, traži Allahovu pomoć, i ne osjećaj se bespomoćnim.” (Sahihu Muslim, br. 2664) Neki od tih dozvoljenih načina su sljedeći:

* Obraćanje Allahu dovom na bilo koji od propisanih načina u Islamu, kao što je dova: “Rabbi-šrah li sadri we jessir li emri (Gospodaru moj, učini prostranim moja prsa, i olakšaj moj zadatak).”

* Navika da se rano legne spavati i da se na vrijeme ode na ispit.

* Pripremi sav potreban, dozvoljen pribor za ispit, kao što su olovke, lenjiri i trouglovi, zatim kalkulatori i časovnici, jer valjanja priprema svakako pomaže pri odgovaranju.

* Prouči sljedeću dovu prilikom izlaska iz kuće: “Bismillah, tewekkeltu ‘alallah, we la hawle we la quwwete illa billah. Allahumme inni e'uzu bike en edille ew udalle, ew ezille ew uzalle, ew azlime ew uzleme, ew edžhele ew judžhele ‘alejje. (U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoći niti moći bez (mimo) Allahove pomoći i moći. Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne činim nasilje ili da meni ne bude učinjeno – da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji.)” Ne zaboravi da zatražiš dozvolu(blagoslov) svojih roditelja, jer se njihova dova za tebe ne odbija…

* Spomeni Allahovo ime prije nego počneš, jer se Allahovo ime treba spominjati pred bilo koju dozvoljenu radnju. Ovo donosi blagoslov, a traženje pomoći od Allaha je jedan od izvora snage.

* Boj se Allaha u pogledu svojih kolega ili drugova iz odjeljenja, i ne dopusti da na tebe utiču njihova eventualna uznemirenost ili strah pred ispit, jer je uznemirenost zarazna. Poslanik Muhammed, sall-Allahu ‘alejhi we selleme, bi postao optimističan kad bi čuo ime Suhejl (što znači “lako”) i govorio bi: “Olakšano ti je.” Kada bi se uputio radi nekog posla, volio bi da čuje riječi: “Ja Rašid!” Dakle, budi optimista da ćete ti i tvoja braća položiti ispit.

* Sjećanje na Allaha (zikr) uklanja uznemirenost i napetost. Ako ti je nešto teško, moli Allaha da ti to učini lakim. Kada god bi se šejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, našao pred nečim što bi mu bilo teško za shvatiti, on bi govorio: “O Ti Koji si podučio Ibrahima, poduči i mene; O Ti Koji si učinio Sulejmana da razumije, učini i mene da razumijem.”

* Ako možeš, nađi neko dobro mjesto da sjediš na ispitu. Ispravi svoja leđa i sjedi na način koji je zdrav.

* Prvo pažljivo pogledaj pitanja. Istraživanja pokazuju da je dobro 10% vremena predviđenog za rad utrošiti na pažljivo čitanje pitanja, pri tom uočavajući važne riječi i raspodjeljujući vrijeme za pitanja.

* Prvo radi lakša, a onda teža pitanja. Dok čitaš pitanja, pribilježi ideje koje ti mogu pomoću u odgovaranju.

* Odgovaraj pitanja shodno njihovoj važnosti.

* Počni sa odgovaranjem na pitanja na koja znaš odgovore. Zatim pređi na pitanja koja nose veći broj poena, a za kraj ostavi pitanja na koja ne znaš odgovor, koja nose manji broj poena ili za koja misliš da će ti uzeti dosta vremena.

* Ne žuri u odgovaranju, jer je Allahov Poslanik, sall-Allahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Promišljenost (razmišljanje) je od Allaha, žurba je od Šejtana.” (Hadis je hasen-sahih. Sahihu-l-Džami’, 3011)

* Detaljno razmisli o odgovoru, i ako naiđeš na pitanja na koja imaš više odgovora, postupi na sljedeći način: Ako si siguran da si pravilno odgovorio, onda se čuvaj weswesa (šejtanskih došaptavanja). Ako nisi siguran šta bi mogao da bude tačan odgovor, onda počni sa eliminisanjem odgovora za koja znaš ili ti se čini da su pogrešna. Onda od preostalih odgovora biraj ono koje ti se čini najispravnijim. Kad već odabereš odgovor, ne mijenjaj ga dok ne budeš siguran da je drugačije, pogotovo ako se na pogrešne odgovore gube poeni. Istraživanja pokazuju da je ispravni dogovor najčešće onaj za koji se student prvo odluči.

* Na pismenim ispitima, prije nego počneš sa odgovorom, dobro razmisli, skupi sve svoje misli. Prvo ispiši kratak pregled svog odgovora gdje ćeš istaći ideje o kojima ćeš pisati. Zatim poredaj ideje u redoslijedu kojem želiš da ih izložiš.
Glavni dio odgovora i najvažnije teze ispiši prvo, jer je to ono što ispitivač traži. Ovo uradi zato što je moguće da ispitivač neće primjetiti ono što traži ako se recimo nalazi na sredini stranice ili ako je u žurbi.

* Odvoji 10% vremena za pregledanje odgovora. Ne žuri sa pregledanjem, pogotovo ako se radi o zadacima iz matematike i brojevima. Odupri se težnji da samo što prije predaš rad, i ne dozvoli da na tebe utiče to što neki ranije izlaze. Oni su možda svoje radove prerano predali.

* Ako poslije ispita saznaš da si na neka pitanja nepravilno odgovorio, onda neka ti to bude nauk za budućnost, poruka da se bolje spremiš i da ne žuriš sa odgovorima. Prihvati Allahovu volju i odredbu, i ne budi žrtva očajanja. Sjeti se hadisa Muhammeda, sall-Allahu ‘alejhi we selleme, u kome kaže: “A ako te nešto pogodi (zadesi), ti ne reci: ’Da sam uradio to, bilo bi tako i tako’, već reci: ‘Qadderellahu ve ma ša’e kan (Allah je odredio i učinio ono što je htio)’, jer uistinu ono ‘da’ otvara šejtanova vrata. (Sahihu Muslim, prvi dio hadisa je spomenut gore)

* Varanje je haram, bez obzira da li se radilo o ispitima iz stranih jezika ili iz nekih drugih predmeta. Allahov Poslanik, sall-Allahu ‘alejhi we selleme, je rekao: “Onaj ko vara nije od nas.” To je grijeh i takav način sticanje diplome, certifikata i sl. je haram, dakle nešto što ne smiješ da uradiš. Po konsenzusu je varanje jedan vid sarađivanja u griješenju. Suzdrži se od harama i Allah će te opskrbiti iz Svog izobilja. Odbij sve nagovore od drugih da se baviš haramom. Ko god se odrekne nečeg Allaha radi, Allah će mu to nadoknaditi sa nečim boljim. Moraš se oduprijeti zlu, i prijaviti nadležnim sve što vidiš od varanja, bilo to prije ili poslije ispita. Ovo nije ogovaranje ili klevetanje već je ovo odbijanje zla, a to je obaveza.

* Posavjetuj one koji trguju pitanjima, postavljaju ih na internet ili pripremaju “šverc, puškice, papire sa kojih će prepisivati na ispitu”. Reci im da se boje Allaha, obavijesti ih o propisu onoga čime se bave i novca kojeg na ovaj način zarađuju. Objasni im da bi bilo korisnije da su vrijeme potrošeno na spremanje ovih harama utrošili na učenje, proučavanje prethodnih ispita ili pomaganje jedni drugima.

* Konačno, sjeti se šta si spremio za Ahiret, sjeti se ispitivanja u kaburu i razmisli kako da se spasiš na Sudnjem Danu. Jer onaj ko bude sačuvan od Vatre i uveden u Džennet, taj će usitinu uspjeti.

Molimo Allaha da nam podari uspjeh na ovom svijetu i da nas učini pobjednicima i spašenim na Ahiretu, jer On je Taj Koji uslišava molitvu.
______________________________________________________________________________