Arhive za ‘otac’ kategoriju

Lijepo vladanje je oblast kojoj Islam pridaje veliku pažnju i čini je usko povezanom sa islamskim vjerovanjem (akidom).

Ono čime su muslimani plijenili stanovništvo područja koja su osvajali u svojoj blistavoj prošlosti jeste njihov edeb (vladanje, odnos). Pod edebom muslimana mislimo na njiihovo vladanje (odnos) prema ljudima u šta se ubraja 

a) vladanje prema bratu muslimanu

b) vladanje prema inovjercu

c) vladanje prema: roditeljima, komšijama, rodbini, prijateljima, bračnom, drugu, saradnicima, djeci i drugima.

Zatim dolazi vladanje (odnos) muslimana prema drugim Allahovim stvorenjima i vladanje prilikom činjenja određenih postupaka kao što su: jedenje, pijenje, odijevanje, međusobno posjećivanje i tome slično. U svemu tome muslimani su slijedili prvaka čovječanstva i najčasnijeg poslanika, Muhammeda s.a.v.s. koji je pretekao druge u lijepom vladanju.

Iz navedenog vidimo da je nužno govoriti o lijepom vladanju (odnosu, ponašanju) iz više razloga:

Da bi nakon što poznamo načela lijepog vladanja radili po njima sa namjerom da oponašamo Poslanika s.a.v.s.

Da bi predstavili sljedbenicima drugih religija i ideologija uzoritog sljedbenika čiste i jedine ispravne vjere Islama pozivajući ih na taj način da uđu u Islam.

Da bi se popravilo stanje u muslimanskoj porodici u užem i u muslimanskom društvu u širem smislu. Govor na ovu temu počet ćemo sa govorom o lijepom vladanju (odnosu) prema roditeljima.

BUDI ZAHVALAN ALLAHU I RODITELJIMA SVOJIM

Musliman vjeruje da njegovi roditelji kod njega imaju prava i da je obavezan da im čini doborčinstvo i da im se pokorava sebeb toga što je Allah dž.š. naredio upoređujući njihovo pravo sa svojim pravom kada kaže: 
“Gospodar tvoj zapovjeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite.” (Prijevod značenja – El-Isra’, 23.)

I kaže: 
“Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u dvije godine. Budi zahvlan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.” (Prijevod značenja – Lukman, 14.) 
Kaže Abdurrahman Sa'di tumačeći ovaj ajet: “Budi zahvalan Meni” tj. tako što ćeš Me obožavati, ispunjavati moja prava i nećeš se, blagodatima kojima sam te obasuo, potpomagati u griješenju prema Meni. “i roditeljima svojim” tako što ćeš im činiti dobročinstvo riječju i djelom; blagom rječju, lijepi postupkom, poniznošću pred njima, plemenitim odnosom, uvažavanjem, izdržavanje i izbjegavanjem ružnih postupaka prema njima bilo riječima bilo djelima. Prenosi Imam Muslim u poglavlju Davanje prednosti doborčinstvu prema roditeljima nad dobrovoljnim namazom i drugim dobrovljnim djelima. od Ebu Hurejre r.a. da je rekao: “Jednog dana Džurejdž je otišao do svoje isposničke ćelije sa namjerom da čini ibadet, a za njim je došla njegova majka. Ebu Rafi’ je prenoseći od Ebu Hurejre, pokazao kako je Poslanik, s.a.v.s., opisao da je izgledala njegova mati kada ga je zvala. Stavila je šake iznad obrva, zatim digla glavu prema njemu zovući ga: “O, Džurejdže! Ja sam, tvoja majka. Odgovori mi!” U tom trenutku on je klanjao i govorio: “Gospodaru moj, mati ili namaz.” Odabrao je namaz. Mati se vratila kući. Zatim mu je došla po drugi put i treći put i uvijek se isto ponavljalo. Nakon što se nije odazvao na njen poziv rekla je: “Gospodaru moj, učini da ne umre sve dok svojim očima ne vidi prostitutke, bludnice koje javno čine blud!” Kaže (Ebu Hurejre): “Da je zamolila Allaha da ga iskuša iskušao bi ga.” Kaže imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa: “Kažu islamski učenjaci: Ovo je dokaz da je ispravno bilo da se odazove na njen poziv, jer je obavljao dobrovoljni namaz kojeg je mogao završiti do kraja a nije na to bio obavezan, dok mu je odazivanje i dobročinstvo prema majci bilo obavezno a neposlušnost prema njoj zabranjena. Bio je u mogućnosti da skrati namaz, da joj se odazove, zatim se ponovo vrati namazu.” (Šerh sahihi Muslim, 16/321)

VELIKODUŠNO PONAŠANJE

Nakon što čovjek shvati da roditelji kod njega imaju pravo koje mora ispunjavati pokoravajući se time Allahu dž.š, na njemu je da se odnosi prema njima na sljedeći način:

Da im se pokorava u svemu što narede ili zabrane ako to što mu naređuju ili zabranjuju nije grijeh i otvoreno suprotstavljanje šerijatu. Poznato je da nema pokoravanja prema stvorenju u onome što predstavlja nepokornost prema Stvoritelju. Kaže Allah dž.š.: 
“A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj.” (Prijevod značenja – Lukman, 15.)

Navodi Nejsaburi u “Esbabu-n-nuzuli” hadis kojeg je zabilježio Imam Muslim a čiji se lanac prenosilaca završava kod Mus'aba ibn Sa'da ibn Ebi Vekkasa koji kaže: “Rekao je moj otac: “Ovaj ajet je objavljen zbog mene.

Kaže Mus'ab: “Sa'dova (babina) majka se zaklela da neće sa njim razgovarati sve dok ne zaniječe vjeru u koju je bio ušao i da neće jesti i piti. To je potrajalo tri dana kada je od iznemoglosti pala u nesvjest. Sa'd je otišao do Poslanika, s.a.v.s., i požalio mu se na to, pa je objavljen ovaj ajet.

Da im čini dobročinstvo na sve moguće načine u što ulazi: hranjenje, odijevanje, liječenje kada se neko od njih razboli, neuznemiravanje, i žrtvovanje za njih.

Blagost prema njima; na taj način što će biti ponizan i smiren pred njima.

Da pažljivo sluša ono što govore sa okrenutim licem prema njima, da ih ne prekida u govoru i da maksimalno pazi da ih ne utjera u laž ili odbije ono što govore.

Da pred njima sjedi učtivo i sa poštovanjem izbjegavati sve iz čega bi mogli zaključiti da ih omalovažava kao što je pružanje noge, grohotno smijanje, ležanje, razgolićavanje i činjenje ružnih postupaka pred njima i sve ono što je suprotno lijepom vladanju prema njima.

Da ne prigovara za uslugu koju im učini ili hediju koju im pokloni. Prigovor ruši djela i ubraja se u ružno ponašanje a naročito kada je upućen roditeljima. 
Prenosi se da je čovjek došao kod Allahovog Poslanika i rekao mu: “Allahov Poslaniče, da li sam se odužio majci nakon što sam je nosio dok je obavljala tavaf ?” “Kada bi je čitav život nosao na sebi ne bi joj se odužio za samo jedan napor pri porođaju,” – reče mu Poslanik s.a.v.s.

TRIPUT MAJKA, PA ONDA OTAC

Davanje prednosti majci nad ocem u dobročinstvu i samilosti prema njoj kao što se prenosi u hadisu Ebu Hurejre da je rekao: 
” Došao je čovjek kod Allahovog Poslanika pitajući ga: -Allahov Poslaniče ko je najpreči da se prema njemu lijepo ophodim?

Tvoja majka – reče mu Poslanik? Zatim? – upita.

“Tvoja majka” – reču mu Poslanik?

Zatim? – upita ponovo.

Tvoja majka – odgovori mu Poslanik s.a.v.s.

“Zatim – Tvoj otac reče Poslanik s.a.v.s. (Prenosi ga Buhari)


Kaže Ibn Bettal komentarišući ovaj hadis: “Ono na što upućuje ovaj hadis jeste da majka zaslužuje trostruko više dobročinstva nego otac. To zbog tegobe trudnoće, zatim porođaja, zatim dojenja. Sve ove stvari svojstvene su samo majci i ona je ta koja ih podnosi. Poslije toga učestvuje zajedno sa ocem u odgoju djece.” (Fethul – Bari) Kažu neki islamski učenjaci: “Majci se daje prednost u dobročinstvu, milosrđu i samilosti a ocu se daje prednost u pokornosti, jer je otac gazda kuće.” Da se odazove na njihov poziv što je brže moguće bez obzira bio zauzet ili ne.

Da navikava suprugu i djecu na dobročinstvo prema njima na taj način što će im on biti uzor u tome i da što je više moguće, učvrsti vezu između njih.

Da od njih traži dozvolu i savjetuje se sa njima bez obizra da li izlazio sa prijateljima ili putovao van svoga grada.
Dobročinstvo prema roditeljima i nakon njihove smrti. 
Ovo nam govori koliko je pravo roditelja kod nas i koliko je Allahova milost prostrana, te da dobročinstvo prema roditeljima ne prestaje njihovom smrću.

Neki ljudi zakažu u pravima roditelja za njihova života, te kada umru požele da ih Allah vrati na dunjaluk kako bi prema njima činili dobra djela koja su propustli.

I u tom slučaju musliman je u mogućnosti da nadoknadi ono što ga je prošlo i da bude dobročinitelj prema svojim roditeljima i to na sljedeći način:

Da nastoji da bude dobar;

Da puno upućuje za njih dovu i traži za njih oprost;

Da posjećuje familiju koju su oni posjećivali;

Da ispuni ono što su oni ugovorili;

Da na mjesto njih udjeli sadaku.

Ovo su bile neke stvari koje spadaju u lijepo vladanje (edeb) prema roditeljima.

piše: Semir Imamović