Arhive za ‘radost’ kategoriju

Traženje nauke kod neznalicaMali predznaci Sudnjeg dana – mr Fuad Sedić

Ebu Umejje el-Džumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: 

” Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, tražiti nauku kod neukih…” (sahih – Prenosi ga Ibnu Mubarek u Kitab uz-Zuhd, str 20 (61). Pogledati Fath ul-Bari 1/143 i Sahih ul Dzami es-Sagir 2203)

Abdullah Ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan:
 

– A ko su ti neuki ?

– To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim mišljenjima, – odgovori on.

Također, govoreći o takvim ljudima je rekao: 

” To su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid`ate (novotarije) u vjeri. “  

(fusnota od Kitab uz-Zuhd, str 31, obrada Habib ur-Rahmana El-E`azemija)


Ibnu Mes`ud, radijallahu `anhu, kaže: 

” Ljudi će biti i ostati na ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu `alejhi we sellem, ashaba, radijallahu `anhum, i od učenih ljudi, ali kada im znanje počne dolaziti od neukih, čiji su hirovi, nahođenja i stremljenja razjedinjeni, onda će biti upropašteni. ” (sahih – Prenosi ga Ibnul Mubarek u Kitab uz-Zuhd, str 281 (815), Et-Taberani u Kebiru i El-Evsatu i Abdurrezak u El-Musannifu, 11/346).

Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju orijentalisti i svi oni koji ne žele dobro islamu i muslimanima, šireći neistine o toj vjeri i unoseći sumnju i smutnju među njene pripadnike.

Traženje nauke kod neznalicaMali predznaci Sudnjeg dana – mr Fuad Sedić

Ebu Umejje el-Džumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: 

” Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, tražiti nauku kod neukih…” (sahih – Prenosi ga Ibnu Mubarek u Kitab uz-Zuhd, str 20 (61). Pogledati Fath ul-Bari 1/143 i Sahih ul Dzami es-Sagir 2203)

Abdullah Ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan:
 

– A ko su ti neuki ?

– To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim mišljenjima, – odgovori on.

Također, govoreći o takvim ljudima je rekao: 

” To su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid`ate (novotarije) u vjeri. “  

(fusnota od Kitab uz-Zuhd, str 31, obrada Habib ur-Rahmana El-E`azemija)


Ibnu Mes`ud, radijallahu `anhu, kaže: 

” Ljudi će biti i ostati na ispravnom putu sve dok budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu `alejhi we sellem, ashaba, radijallahu `anhum, i od učenih ljudi, ali kada im znanje počne dolaziti od neukih, čiji su hirovi, nahođenja i stremljenja razjedinjeni, onda će biti upropašteni. ” (sahih – Prenosi ga Ibnul Mubarek u Kitab uz-Zuhd, str 281 (815), Et-Taberani u Kebiru i El-Evsatu i Abdurrezak u El-Musannifu, 11/346).

Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju orijentalisti i svi oni koji ne žele dobro islamu i muslimanima, šireći neistine o toj vjeri i unoseći sumnju i smutnju među njene pripadnike.

Dolaskom proljeća i toplijih dana u našoj sredini, pored prirode, ‘procvjetaju’ i razni oblici nemoralnog ponašanja. Na ulicama naših gradova pojavi se masa oskudno odjevenih djevojaka i žena a mlađi parovi ne ustručavaju se činiti određene intimne radnje, bez ikakva stida i bez obzira na prisutnost kako starijih, tako i djece. Zaredaju maturske zabave, na kojima naša omladina na način neprimjeren ljudskoj prirodi proslavlja završetak jedne faze školovanja i nastupanje punoljetstva, odnosno zrelosti (?!). Na ekskurzijama koje se organizuju za maturante srednjih škola van granica BiH naša omladina biva izložena iskušenjima raznih oblika nemorala i poroka štetnih kako za pojedinca tako i za društvo.


Na izlozima mnogih kioska izlažu se porno časopisi, koji ni u zemljama Zapada ne smiju biti javno izloženi (tako smo i mi, makar u nečemu, ispred Zapada), pa možemo pretpostaviti kako to doživljavaju i na koji način to primaju čiste dječije duše. U većini časopisa, pa i dnevnih novina, mnoštvo je fotografija golišavih žena, pa čak i propagande koja poziva nemoralu. Zato onome ko brine o odgoju sebe i svoje djece preostaje, nažalost, ili da ne kupuje ni dnevne novine, ili da vrši cenzuru prije nego što dođu do djece.


Problem televizijskog programa poseban je slučaj. Sve više je turskih, latinoameričkih i drugih sapunica, u kojima je veliki broj nemoralnih scena. Što je još gore, one formiraju svijest kod naše omladine da je najvažnije u životu imati lijepog i bogatog partnera, te se predati strastima i drugim ovosvjetskim uživanjima. Podrazumijeva se da se radi o vanbračnim odnosima (čemu više ta prevaziđena institucija braka), da treba imati što više partnera, te da pri tome nema nikakvih skrupula ni normi ponašanja. Sve manje je interesantno da li je suprotnog pola, da li je već u braku ili nije, da li je moralna, itd. Vrlo često u udarnim terminima (iza dnevnika) emituju se filmovi koji su označeni kao ‘roditeljska pažnja’, a u kasnim satima filmovi koji su pogodni za sve uzraste. U TV reklamama sve više su zastupljene nemoralne scene – čak i u onim koje reklamiraju proizvode koji nemaju nikakve veze sa tim scenama – a puštaju se tokom cijelog dana.


Pri svemu tome ne smijemo preći preko činjenice da se u Protokolima sionskih mudraca, još prije više od stotinu godina, najavljuje da će se putem širenja nemorala najlakše oslabiti vitalnost bilo kojeg naroda, te da će se na taj način njime najlakše ovladati ! Veoma je važno formirati svijest kod većine ljudi da su najvažnije stvari u životu igra i zabava, a nipošto istina, pravi put, moral i više vrijednosti! U takvoj situaciji svako se može kupiti, samo je pitanje kolika mu je cijena !


Kako u takvoj situaciji djeci ograničiti gledanje TV programa i kako to kontrolisati ? Kako uspješno odgojiti djecu u takvim okolnostima ? Kako i samoga sebe sačuvati ? Zašto Bošnjaci – muslimani zaboravljaju na svoje pravo da kao građani BiH, a pogotovu kao oni koji u najvećem procentu plaćaju pretplatu za TV program, mogu utjecati na izmjenu i popravljanje kvaliteta toga programa ?


Istinski vjernici svjesni su prioriteta u životu i nikada se ne predaju, nego cijeloga života rade na popravljanju situacije nabolje i približavanju uzvišenim islamskim, odnosno općeljudskim principima. Zato, hvala Allahu, imamo i pozitivnih primjera, kao što je porast broja sestara koje se oblače u skladu sa propisima dini-islama. U tome smislu, zadatak svakoga od nas jeste da učinimo sve što možemo kako bismo makar jednoj osobi pomogli da se osvijesti i da se vrati univerzalnim islamskim vrijednostima. Rezultat bi bio veliki: duplo veći broj moralnih osoba, duplo veći broj onih koji će širiti pozitivne vrijednosti i raditi na smanjenju svega onog što je negativno. Na taj način učvrstit ćemo temelje na kojima egzistira naša zajednica i bit ćemo lijep primjer svima ostalim. 
Molim Uzvišenog da tako i bude. AMIN.

© Novi Horizonti

Laž je zabranjena i u šali !!!
Uvidjeli smo veliku potrebu da ukažemo na neke stvari koje su u velikoj mjeri zapostavljene kod muslimana, a pogotovo kod omladine. Sa ovim želimo da opomenemo prvo sebe i da ispravimo greške koje se nalaze kod nas, kada je u pitanju šala i sve što je vezano za nju. Navest ćemo neke Kur'anske ajete na ovu temu, a naravno i neke hadise. Također od bitnih stvari koje ćemo spomenuti jesu načini i primjeri šale iz života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” Klonite se lažnog govora ” (El-Hadždž, 30)

U slijedećem ajetu Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” I oni koji besmislen govor izbjegavaju. ” (El-Mu'minun, 3)

I slijedeći ajet koji treba da nas podstakne na razmišljanje prije nego uradimo bilo koji besmislen potez jeste ajet u kojem Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” I sluh i vid i srce, za sve će se, doista, odgovarati. ” (El-Isra, 36)

Sada ćemo spomenuti hadise i primjere kako i na koji način se je šalio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Enes b. Malik radijallahu anhu prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u šali: ” O ti sa dva uha ! ”

Također slijedeći hadis kojeg prenosi Enes b. Malik i kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao njegovom malom bratu: “O Omerice, šta uradi vrapčić ? ” Dječak je imao vrapčića u rukama, sa kojim se je igrao i koji mu je uginuo.

I slijedeći hadis s kojim ćemo zapečatiti ovaj tekst jeste hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da su rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ” Allahov poslaniče, ti se sa nama šališ ? Da, ali ja govorim samo istinu, odgovori im on.”

Iz ovoga možemo zaključiti da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nikada govorio neistinu, pa čak ni u šali !!
Neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Dolaskom proljeća i toplijih dana u našoj sredini, pored prirode, ‘procvjetaju’ i razni oblici nemoralnog ponašanja. Na ulicama naših gradova pojavi se masa oskudno odjevenih djevojaka i žena a mlađi parovi ne ustručavaju se činiti određene intimne radnje, bez ikakva stida i bez obzira na prisutnost kako starijih, tako i djece. Zaredaju maturske zabave, na kojima naša omladina na način neprimjeren ljudskoj prirodi proslavlja završetak jedne faze školovanja i nastupanje punoljetstva, odnosno zrelosti (?!). Na ekskurzijama koje se organizuju za maturante srednjih škola van granica BiH naša omladina biva izložena iskušenjima raznih oblika nemorala i poroka štetnih kako za pojedinca tako i za društvo.


Na izlozima mnogih kioska izlažu se porno časopisi, koji ni u zemljama Zapada ne smiju biti javno izloženi (tako smo i mi, makar u nečemu, ispred Zapada), pa možemo pretpostaviti kako to doživljavaju i na koji način to primaju čiste dječije duše. U većini časopisa, pa i dnevnih novina, mnoštvo je fotografija golišavih žena, pa čak i propagande koja poziva nemoralu. Zato onome ko brine o odgoju sebe i svoje djece preostaje, nažalost, ili da ne kupuje ni dnevne novine, ili da vrši cenzuru prije nego što dođu do djece.


Problem televizijskog programa poseban je slučaj. Sve više je turskih, latinoameričkih i drugih sapunica, u kojima je veliki broj nemoralnih scena. Što je još gore, one formiraju svijest kod naše omladine da je najvažnije u životu imati lijepog i bogatog partnera, te se predati strastima i drugim ovosvjetskim uživanjima. Podrazumijeva se da se radi o vanbračnim odnosima (čemu više ta prevaziđena institucija braka), da treba imati što više partnera, te da pri tome nema nikakvih skrupula ni normi ponašanja. Sve manje je interesantno da li je suprotnog pola, da li je već u braku ili nije, da li je moralna, itd. Vrlo često u udarnim terminima (iza dnevnika) emituju se filmovi koji su označeni kao ‘roditeljska pažnja’, a u kasnim satima filmovi koji su pogodni za sve uzraste. U TV reklamama sve više su zastupljene nemoralne scene – čak i u onim koje reklamiraju proizvode koji nemaju nikakve veze sa tim scenama – a puštaju se tokom cijelog dana.


Pri svemu tome ne smijemo preći preko činjenice da se u Protokolima sionskih mudraca, još prije više od stotinu godina, najavljuje da će se putem širenja nemorala najlakše oslabiti vitalnost bilo kojeg naroda, te da će se na taj način njime najlakše ovladati ! Veoma je važno formirati svijest kod većine ljudi da su najvažnije stvari u životu igra i zabava, a nipošto istina, pravi put, moral i više vrijednosti! U takvoj situaciji svako se može kupiti, samo je pitanje kolika mu je cijena !


Kako u takvoj situaciji djeci ograničiti gledanje TV programa i kako to kontrolisati ? Kako uspješno odgojiti djecu u takvim okolnostima ? Kako i samoga sebe sačuvati ? Zašto Bošnjaci – muslimani zaboravljaju na svoje pravo da kao građani BiH, a pogotovu kao oni koji u najvećem procentu plaćaju pretplatu za TV program, mogu utjecati na izmjenu i popravljanje kvaliteta toga programa ?


Istinski vjernici svjesni su prioriteta u životu i nikada se ne predaju, nego cijeloga života rade na popravljanju situacije nabolje i približavanju uzvišenim islamskim, odnosno općeljudskim principima. Zato, hvala Allahu, imamo i pozitivnih primjera, kao što je porast broja sestara koje se oblače u skladu sa propisima dini-islama. U tome smislu, zadatak svakoga od nas jeste da učinimo sve što možemo kako bismo makar jednoj osobi pomogli da se osvijesti i da se vrati univerzalnim islamskim vrijednostima. Rezultat bi bio veliki: duplo veći broj moralnih osoba, duplo veći broj onih koji će širiti pozitivne vrijednosti i raditi na smanjenju svega onog što je negativno. Na taj način učvrstit ćemo temelje na kojima egzistira naša zajednica i bit ćemo lijep primjer svima ostalim. 
Molim Uzvišenog da tako i bude. AMIN.

© Novi Horizonti

Laž je zabranjena i u šali !!!
Uvidjeli smo veliku potrebu da ukažemo na neke stvari koje su u velikoj mjeri zapostavljene kod muslimana, a pogotovo kod omladine. Sa ovim želimo da opomenemo prvo sebe i da ispravimo greške koje se nalaze kod nas, kada je u pitanju šala i sve što je vezano za nju. Navest ćemo neke Kur'anske ajete na ovu temu, a naravno i neke hadise. Također od bitnih stvari koje ćemo spomenuti jesu načini i primjeri šale iz života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” Klonite se lažnog govora ” (El-Hadždž, 30)

U slijedećem ajetu Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” I oni koji besmislen govor izbjegavaju. ” (El-Mu'minun, 3)

I slijedeći ajet koji treba da nas podstakne na razmišljanje prije nego uradimo bilo koji besmislen potez jeste ajet u kojem Allah Uzvišeni kaže (prevod):

” I sluh i vid i srce, za sve će se, doista, odgovarati. ” (El-Isra, 36)

Sada ćemo spomenuti hadise i primjere kako i na koji način se je šalio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Enes b. Malik radijallahu anhu prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u šali: ” O ti sa dva uha ! ”

Također slijedeći hadis kojeg prenosi Enes b. Malik i kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao njegovom malom bratu: “O Omerice, šta uradi vrapčić ? ” Dječak je imao vrapčića u rukama, sa kojim se je igrao i koji mu je uginuo.

I slijedeći hadis s kojim ćemo zapečatiti ovaj tekst jeste hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da su rekli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ” Allahov poslaniče, ti se sa nama šališ ? Da, ali ja govorim samo istinu, odgovori im on.”

Iz ovoga možemo zaključiti da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije nikada govorio neistinu, pa čak ni u šali !!
Neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Istinska ulema koja je spoznala Allaha, dž.š.,su kroz bogatu islamsku prošlost bili i ostali sretni i poštovani ljudi. Dragi brate, sestro, pročitaj ovu poučnu priču o jednom takvom alimu, on je Ebul-Hasan el-Zahid :

Ahmed ibn Tolon je bio upravitelj Egipta i jedan od najgorih nasilnika koji je usmrtio više od 18.000 ljudi najgorom smrću, ne dajući im ni hrane, ni vode.

Ebul Hasan, slijedeći riječi Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, koji je rekao : “Najbolji džihad je reći istinu pred nepravednim vladarom “, otišao tom zalimu i rekao mu: 

” Ti nepravedno postupaš sa svojim narodom “, upozorivši ga na Božiju kaznu.

Ibn Tolon se toliko rasrdio, da je naredio da se dovede izgladnjeli lav i pusti na Ebul Hasana !

Kakva strašna naredba ! Ali, srce Ebul Hasana, puno imana i pouzdanja u Allaha dž.š. je učinilo njegovo držanje izvanrednim.

Kad su pustili lava, počeo je režati, zatim se približio i stao, dok je Ebul Hasan nepomično sjedio, ne obraćajuci pažnju na njega.

Ljudi su gledali taj prizor sa suzama i strahom za ovog pobožnog alima.

Gladni lav ispred njega !! To je, zaista, nepravedna borba ! Ali, šta se desilo ?

Lav je došao i stao, režeći. Zatim je ušutio i oborene glave prišao Ebul Hasanu. Ponjušio ga je, a zatim se udaljio od njega, ne učinivši mu ništa nažao. Ljudi su bili začuđeni tim prizorom, a onda su počeli uzvikivati tekbire izgovarajući Allahu Ekber !!
 

Ali, šta je još čudnije od ovoga ?

Tiranin Ibn Tolon je pozvao Ebul Hasana i upitao ga :

O čemu si razmišljao, dok je lav bio kod tebe, pa se nisi nimalo prestrašio, niti si obraćao pažnju na njega ?

Odgovorio je, Allah mu se smilovao:

Pitao sam se, ako me dohvati pljuvačka lava, da li je ona čistoća ili nedžes (nečistoća) ?

Ibn Tolon je pitao: – Zar se nisi uplašio lava ?

– Ne – odgovorio je – jer mi je Allah dovoljan.

To je istinska sreća koju donosi iman i korisno znanje, to je zadovoljstvo kojeg traže svi ljudi. 

Ovakav čvrst stav Ebul Hasana podsjeća na stav slavnog ashaba Habibn ibn Udaja, radijallahu `anhu, pa prisjetimo se i tog događaja:

Kad su mušrici zarobili Habibn ibn Udaja, radijallahu `anhu, prije nego što će ga pogubiti, upitali su ga:

” Imaš li neku želju prije smrti ? ”

Zatražio je od njih da ga puste da klanja dva rekata, što su mu i dozvolili (on je bio prvi koji je uveo klanjanje dva rekata prije smrti). Nakon što je obavio namaz, rekao je:

“Tako mi Allaha, da se ne bojim da ćete reći da se bojim pogubljenja, produžio bih namaz.”

Pošto su ga podigli da bi ga razapeli, pitali su ga:

” Da li bi volio da si sada sa svojom porodicom, a da je Muhammed na tvom mjestu ? ”

Odgovorio je:

” Tako mi Allaha, ne bi volio da Muhammeda ubode ni trn, dok je među svojima, a ja ovdje !

Pogledaj brate, šta znači snaga istinskog vjerovanja i čvrstina mu'mina !

Onda je Habib, radijallahu `anhu, rekao:

– Allahu, pobroji ih, uništi ih, i ne ostavi nijednog od njih ! 

                               Pred smrt je izgovorio slijedeće stihove: 
                             
                              Ne brinem se, ako umrem kao musliman,

                                        na koji ću način biti ubijen.

                                      Neću se pokoriti neprijatelju,

                               niti ću strahovati, jer Allahu se vraćam.

                                Sve je to Allahova volja i ako On hoće, 

                               blagosloviće i moje raskomadano tijelo.


Hrabrost i junaštvo ! Snaga čvrstog vjerovanja ! Postojanost imana ! Klanja namaz sa sigurnošću, odgovara im sa sigurnošću, proklinje ih sa sigurnošću i izgovara ove stihove sa sigurnošću, pa to je suština sreće za onoga ko je traži !
 

Dr. Nasir ibn Sulejman el-Omer

Istinska ulema koja je spoznala Allaha, dž.š.,su kroz bogatu islamsku prošlost bili i ostali sretni i poštovani ljudi. Dragi brate, sestro, pročitaj ovu poučnu priču o jednom takvom alimu, on je Ebul-Hasan el-Zahid :

Ahmed ibn Tolon je bio upravitelj Egipta i jedan od najgorih nasilnika koji je usmrtio više od 18.000 ljudi najgorom smrću, ne dajući im ni hrane, ni vode.

Ebul Hasan, slijedeći riječi Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, koji je rekao : “Najbolji džihad je reći istinu pred nepravednim vladarom “, otišao tom zalimu i rekao mu: 

” Ti nepravedno postupaš sa svojim narodom “, upozorivši ga na Božiju kaznu.

Ibn Tolon se toliko rasrdio, da je naredio da se dovede izgladnjeli lav i pusti na Ebul Hasana !

Kakva strašna naredba ! Ali, srce Ebul Hasana, puno imana i pouzdanja u Allaha dž.š. je učinilo njegovo držanje izvanrednim.

Kad su pustili lava, počeo je režati, zatim se približio i stao, dok je Ebul Hasan nepomično sjedio, ne obraćajuci pažnju na njega.

Ljudi su gledali taj prizor sa suzama i strahom za ovog pobožnog alima.

Gladni lav ispred njega !! To je, zaista, nepravedna borba ! Ali, šta se desilo ?

Lav je došao i stao, režeći. Zatim je ušutio i oborene glave prišao Ebul Hasanu. Ponjušio ga je, a zatim se udaljio od njega, ne učinivši mu ništa nažao. Ljudi su bili začuđeni tim prizorom, a onda su počeli uzvikivati tekbire izgovarajući Allahu Ekber !!
 

Ali, šta je još čudnije od ovoga ?

Tiranin Ibn Tolon je pozvao Ebul Hasana i upitao ga :

O čemu si razmišljao, dok je lav bio kod tebe, pa se nisi nimalo prestrašio, niti si obraćao pažnju na njega ?

Odgovorio je, Allah mu se smilovao:

Pitao sam se, ako me dohvati pljuvačka lava, da li je ona čistoća ili nedžes (nečistoća) ?

Ibn Tolon je pitao: – Zar se nisi uplašio lava ?

– Ne – odgovorio je – jer mi je Allah dovoljan.

To je istinska sreća koju donosi iman i korisno znanje, to je zadovoljstvo kojeg traže svi ljudi. 

Ovakav čvrst stav Ebul Hasana podsjeća na stav slavnog ashaba Habibn ibn Udaja, radijallahu `anhu, pa prisjetimo se i tog događaja:

Kad su mušrici zarobili Habibn ibn Udaja, radijallahu `anhu, prije nego što će ga pogubiti, upitali su ga:

” Imaš li neku želju prije smrti ? ”

Zatražio je od njih da ga puste da klanja dva rekata, što su mu i dozvolili (on je bio prvi koji je uveo klanjanje dva rekata prije smrti). Nakon što je obavio namaz, rekao je:

“Tako mi Allaha, da se ne bojim da ćete reći da se bojim pogubljenja, produžio bih namaz.”

Pošto su ga podigli da bi ga razapeli, pitali su ga:

” Da li bi volio da si sada sa svojom porodicom, a da je Muhammed na tvom mjestu ? ”

Odgovorio je:

” Tako mi Allaha, ne bi volio da Muhammeda ubode ni trn, dok je među svojima, a ja ovdje !

Pogledaj brate, šta znači snaga istinskog vjerovanja i čvrstina mu'mina !

Onda je Habib, radijallahu `anhu, rekao:

– Allahu, pobroji ih, uništi ih, i ne ostavi nijednog od njih ! 

                               Pred smrt je izgovorio slijedeće stihove: 
                             
                              Ne brinem se, ako umrem kao musliman,

                                        na koji ću način biti ubijen.

                                      Neću se pokoriti neprijatelju,

                               niti ću strahovati, jer Allahu se vraćam.

                                Sve je to Allahova volja i ako On hoće, 

                               blagosloviće i moje raskomadano tijelo.


Hrabrost i junaštvo ! Snaga čvrstog vjerovanja ! Postojanost imana ! Klanja namaz sa sigurnošću, odgovara im sa sigurnošću, proklinje ih sa sigurnošću i izgovara ove stihove sa sigurnošću, pa to je suština sreće za onoga ko je traži !
 

Dr. Nasir ibn Sulejman el-Omer