Arhive za ‘ramazan’ kategoriju

Ne treba se prenajedati , jer kaže Muhammed s.a.v.s. : 
’ Sin Ademov nije napunio gore posude od svog stomaka ’. (Al- Tirmizi, br. 2380).
 
Mudra osoba jede da bi preživio, a ne živi da bi jeo. 
Najbolja hrana je ona koja je tu da se jede, a ne ona da joj se služi. 
Mnogi ljudi se u toku Ramazana dadnu na pravljenje kojekakvih jela, i ophode se sa pravljenjem hrane kao sa ritualima, pa žene i sluge provode svo svoje vrijeme na kuhanju i spremanju, i zaboravljaju na ibadet, a ljudi troše više para na hranu u Ramazanu nego inače. Pa Ramazan postaje mjesecom stomačnih bolesti, debljine i jedva se dižu na teravih namaz, ili odlaze nakon dva rekjata.
Znaj da islam naglašava koncept umjerene ishrane Zato kada nastupi vrijeme iftara sjeti se riječi Allaha Uzvišenog koji kaže:
 “ I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. “ (Kur'an – El-A'raf, 31)

Piše: prof. Abdulvaris Ribo

Vrlo često mnogi vaizi, hatibi i predavači na svojim predavanjima hutbama i vazovima spominju hadis koji glasi “Spavanje postača je ibadet.” Inače hadis bilježi El-Bejheki u djelu “Šu’abu-l-iman” od Abdullaha ibn Ebi Evfe, radijallahu anhu, da je, navodno, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

(نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف)

“ San (spavanje) postača je ibadet, njegova šutnja je tesbih (slavljenje Allaha), njegova dova je primljena i djelo umnoženo. ” 

 
Sam El-Bejheki je ovaj hadis ocjenio slabim (daif) i u vezi njega rekao: “Ma’ruf ibn Hassan-jedan od prenosilaca hadisa-nepouzdan je prenosilac (daif), a Sulejman b. Amr En-Nah’i je još slabiji od njega.” El-Iraki pri ocjeni i dokumentaciji hadisa u djelu “Ihaju ulumi-d-din” (1/310) rekao je: „Sulejman En-Nah’i je jedan od onih koji su izmišljali hadise.” Nepouzdanim ga je ocjenio i El-Menavi u djelu “Fejdu-l-kadir” (9293), a navodi ga i Albani u djelu „Silsiletu-l-ehadisi-d-da’ifa” (4696) i kaže da je nepouzdan (daif).
 

Pozivajući se na ovaj hadis, mnogi postači veći dio dana provode u spavanju i lijenčarenju, što je u suprotnosti sa ciljevima mjeseca ramazana, koji je mjesec ibadeta, žrtve i aktivnosti.

Piše: prof. Abdulvaris Ribo

Vrlo često mnogi vaizi, hatibi i predavači na svojim predavanjima hutbama i vazovima spominju hadis koji glasi “Spavanje postača je ibadet.” Inače hadis bilježi El-Bejheki u djelu “Šu’abu-l-iman” od Abdullaha ibn Ebi Evfe, radijallahu anhu, da je, navodno, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

(نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف)

“ San (spavanje) postača je ibadet, njegova šutnja je tesbih (slavljenje Allaha), njegova dova je primljena i djelo umnoženo. ” 

 
Sam El-Bejheki je ovaj hadis ocjenio slabim (daif) i u vezi njega rekao: “Ma’ruf ibn Hassan-jedan od prenosilaca hadisa-nepouzdan je prenosilac (daif), a Sulejman b. Amr En-Nah’i je još slabiji od njega.” El-Iraki pri ocjeni i dokumentaciji hadisa u djelu “Ihaju ulumi-d-din” (1/310) rekao je: „Sulejman En-Nah’i je jedan od onih koji su izmišljali hadise.” Nepouzdanim ga je ocjenio i El-Menavi u djelu “Fejdu-l-kadir” (9293), a navodi ga i Albani u djelu „Silsiletu-l-ehadisi-d-da’ifa” (4696) i kaže da je nepouzdan (daif).
 

Pozivajući se na ovaj hadis, mnogi postači veći dio dana provode u spavanju i lijenčarenju, što je u suprotnosti sa ciljevima mjeseca ramazana, koji je mjesec ibadeta, žrtve i aktivnosti.

piše: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

Donesimo čvrstu odluku da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Prolazili su dani i noći, smjenjivali mjeseci, protekla godina i evo nas ponovo iščekujemo dragi nam mjesec ramazan, mjesec posta i Kur'ana, mjesec zikra i ihsana, mjesec noćnog-namaza i jačanja imana. Gospodaru naš, omogući nam da dočekamo mubarek mjesec ramazan !

 

Svevišnji Allah odlikovao je ramazan brojnim odlikama i vrijednostima koje nisu prisutne pri drugim mjesecima. Te odlike su:

 

●  zadah postača Allahu je ljepši od mirisa miska;

 

●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

 

●  šejtani se vezuju u lance;

 

●  u mjesecu ramazanu otvaraju se sva džennetska vrata i zatvaraju sva vrata džehennema;

 

●  u mjesecu ramazanu je lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa stoga i onaj koji propusti njeno dobro, uistinu, propustio je ogromno dobro;

 

●  postaču se oprašta zadnje ramazanske noći;

 

●  Allah oslobađa pojedine Svoje robove džehennemske vatre, i to svake noći.

 

Dragi brate, plemenita sestro, molimo Uzvišenog Gospodara da nam omogući da dočekamo mjesec ramazan i u njemu osjetimo sve ove Allahove blagodati. Međutim, znajmo da te blagodati ne dolaze tek tako, ne postiže ih svako, već  samo Allahovi pokorni i ustrajni robovi, oni koji se odazivaju Njegovim naredbama i u tome ne malaksaju, oni čije se ambicje za dobrim djelima u mjesecu ramazanu drastično povećavaju, oni koji mjesec ramazan provode u postu, namazu (obaveznom i dobrovoljnom, noćnom-namazu, teraviji), davanju sadake, čestom učenju Kur'ana, čestoj dovi, itikafu i traganju za lejletul-kadrom. Zato, već od sada prisjećaj se ovih Allahovih blagodati u ramazanu, već od sada gledaj u obavezna i preporučena djela u ramazanu i donesi čvrstu odluku da ćeš i ti biti od velikih ambicioznih Allahovih robova, donesi čvrsti odluku da nećeš dozvoliti da ti prođe ijedan djelić vremena u mjesecu ramazanu a da ga ne provedeš u pokornosti svome Gospodaru. Ne gubi to iz vida. Možda je ovo naš posljednji ramazan! Kada se prisjećamo dolaska mubarek mjeseca ramazana, mnogima od nas oči zasuze. To su suze radosnice, jer se radujemo ogromnoj Allahovoj blagodati koju nam ukazuje; pruža nam priliku da Mu budemo još više pokorni, da činimo još više dobrih djela prije nego što Ga, subhanehu ve te'ala, sretnemo. Suze radosnice! Da! Ali, ima i onih koje se javljaju nakon razmišljanja o proteklom periodu. 

 

Vrati se i pogledaj od prošlog ramazana do ovog kojeg s čežnjom isčekujemo, koliko je ljudi otišlo s ovoga svijeta? Koliko li je braće i sestara, muslimana i muslimanki, s kojima smo provodili dane i noći prošlog ramazana, s kojima smo klanjali dnevne namaze i teravih-namaz, s kojima smo zajedno iftarili, besjedili nakon iftara, gledali jedni u druge, obraćali se jedni drugima… koliko je takvih otišlo s ovoga svijeta, nastanilo se u drugoj kući, u unutrašnjosti zemlje, nakon što su odlazili i dolazili, hodili po njoj? Allah zna, možda je ovo naš posljednji ramazan! Zato, pripremimo se za doček mjeseca ramazana i njegovo provođenje u Allahu dragim djelima! Prije nego što ukažem kako da dočekamo ramazan, hajde da se upoznamo s kategorijama ili vrstama ljudi u ramazanu i da vidimo kojoj smo vrsti do sada u ramazanu pripadali i kojoj ćemo se prikloniti u predstojećem ramazanu.

 

Prva vrsta: To su oni vjernici koji sa žudnjom iščekuju ramazan, a kada ramazan nastupi, provode ga u postu i namazu, noću klanjaju, danju poste, Allahove naredbe izvršavaju, a zabrana se klonu, ustrajavaju u tevbi-pokajanju i ispunjavanju zavjet dat Allahu, subhaneh. Svoju dušu podstiču samo na popravak, naprijed i samo naprijed, bolje i više. Preziru da se vrate grijesima i nevjerstvu kao što preziru da budu bačeni u vatru! Pa, s pravom osjećaju slast imana.

 

Druga vrsta: To su oni koji provode ramazan iz stida od Allaha i stida od ljudi. Klanjaju i poste jer se nalaze s drugim muslimanima, pa ih je nekako stid da ne poste u ramazanu. Nisu se odlučili na tevbu i iskren povratak svome Gospodaru. Dvoume se kome će se prikloniti nakon ramazana. Ovakvi su potrebni iste braće muslimana iz ramazanskih dana, da se s njima druže i nakon ramazana, da ih podstiču na dobra djela, da se oslobode okova svojih strasti.

 

Treća vrsta: Ovoj vrsti dolazi ramazan i odlazi, a na njima se ne vidi nikakva promjena. Uče im se ajeti, a oni se okreću od njih. Izlažu im se Allahove blagodati, a oni ih odbijaju. Ovo je opasna skupina, kako za sebe tako i za cijelu zajednicu muslimana.

 

Zatim, znajmo cijenjeni brate i sestro, ramazan je dokaz za nas ili protiv nas! Mjesec ramazan, nema mu sličnog mjeseca! Ramazanske blagodati podarene su ovome ummetu kakve nisu date nijednom prethodnom narodu! Grijeh se u njemu oprašta, a na dobro djelo uzvraća se zahvalnošću! Iskreni vjernik u njemu je podržan, jer je šejtan lancima zauzdan pa je grijeh na koji on podstiče nepristupačan! Mjesec ramazan vjesnik je sreće ili nesreće, radosti ili tuge, profita ili bankrota! Zato, brate i sestro, dočekajmo ramazan na sljedeći način:

 

●  imanskom pripremom, tj. prije svega iskrenom tevbom i povratkom Allahu, subhanehu ve te'ala, ostavljanjem grijeha i loših djela, otvaranjem nove čiste stranice, mnogobrojnim učenjem dove da nas Allah podrži i omogući nam da doživimo i proživimo ramazan, mnogobrojnim postom u mjesecu ša'banu, ustrajnim učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njemu, kao i vjerodostojno prenešenim zikrovima tokom dana i noći.

 

●  naučnom, znanstvenom pripremom, tj. podučimo se propisima posta čitajući komentare ajeta i hadisa koji govore o postu, čitajući fikhske knjige koje govore o postu, slušajući predavanja poznatih i priznatih predavača, kao i obnavljanjem naučenog dijela Kur'ana pripremajući se za noćni-namaz u ramazanu.

 

●  da'vetska priprema, poput pripreme ramazanskih hedija za one čija srca treba pridobiti, pripreme časopisa, brošura, letaka ramazanskog sadržaja, planiranje ramazanskih halki Kur'ana i takmičenja u hifzu Kur'ana s ciljem podsticanja na pamćenje i čuvanje Kur'ana.

 

●  priprema u porodici, poput obnavljanja propisa posta sa ukućanima, obnavljanja naučenog Kur'ana, sehur-post-i iftar u mjesecu ša'banu zajedno sa svim ukućanima, preispitivanje imanskog stanja ukućana u prethodnom ramazanu i sadašnjem vremenu pred nadolazećim ramazanom i sl.

 

●  donošenje čvrste odluke da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Gospodaru naš, omogući nam da doživimo mubarek mjesec ramazan i pomozi nam u našim namjerama! Neka je Tebi, Gospodaru naš, slava i hvala na početku i na kraju, u svakom vremenu i stanju! Neka je Tvoj salavat i selam na najodabranijeg našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe !

 

Kur'an je čvrsto Allahovo uže !!!

piše: hfz. Amir Smajić (Medina, Fakultet hadisa časnog)

 

– Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu ga se zasititi učenjaci i njegova čuda ne prestaju. Ko sa njime govori, istinu govori, ko radi po njemu biće nagrađen, ko sudi po njemu pravedan je, a ko poziva ka njemu upućen je na Pravi put.

 

Doista je Allah poslao Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sa najpotpunijom vjerom i najkorisnijom za potrebe ljudi u njihovom životu na ovome svijetu i poslije njega, kao što kaže Uzvišeni Allah: 

 

” Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Prijevod značenja El-Maide, 3.), 

 

i kaže Uzvišeni: 

 

” Doista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najbolje, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.” (Prijevod značenja El-Isra, 9.). 

 

Tako da je Allah sa ovom vjerom zapečatio sve vjere i učinio je korisnom i važećom za svako mjesto i vrijeme, i kao ona koja popravlja stanja ljudi bilo da su vezana za njihovu vjeru i dunjaluk ili vezana za zajednicu i pojedinca. Temelji na kojima je sagrađen islam su različitih vrsta, neki od njih su djela vezana za čovjekovo tijelo, neki od njih za njegov imetak, neki od njih i za njegovo tijelo i imetak, u nekima od njih se traži činjenje djela a u nekima ostavljanje nečega dragog. Ta raznolikost u ibadetima je kako bi vjera obuhvatila sve vrste djela i obaveza, te se tako usavršilo robovanje Uzvišenom Allahu sa svake strane, i duše navikle i ustalile na pokornost Allahu u svakom pogledu. 

 

Od temelja islama i njegovih ruknova je i post mjeseca Ramazana, kao što je došlo u dva ‘Sahiha’ u hadisu od Ibnu Omera, radijellahu ‘anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Islam je sagrađen na pet stvari: Svjedočenju da nema drugog istinskog božanstva pored Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, udjeljivanju zekata, obavljanju hadždža, i postu mjeseca Ramazana.” Ovo je predaja kod imama el-Buharije, 

 

a kod imama Muslima: “…i postu mjeseca Ramazana, i obavljanju hadždža.” Reče čovjek: “… obavljanju hadždža, i postu mjeseca Ramazana.” Pa reče Ibnu Omer: “Ne! Postu mjeseca Ramazana. Tako sam čuo od Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.” 

 

Allah je odabrao post mjeseca Ramazana ovom ummetu, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an, koji je najveličanstvenija nebeska knjiga koja je spuštena kao uputa čovječanstvu, da popravi njihova vjerovanja, ubjeđenja, život na ovom svijetu, njihov put ka Gospodaru, i njihove međusobne odnose. To je Knjiga, za koju ako se stvorenja ne budu držala, biti će od propalih. Doista je Allah počastio ovaj ummet sa Kur'anom u kojem su kazivanja o onome prije i vijesti o onome poslije njega, i sud u međusobnim sporovima. To je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu ga se zasititi učenjaci i njegova čuda ne prestaju. Ko sa njime govori, istinu govori, ko radi po njemu biće nagrađen, ko sudi po njemu pravedan je, a ko poziva ka njemu upućen je na Pravi put. Uzvišeni Allah ga je opisao sa veličanstvenim opisima, od kojih je da je uputa bogobojaznim. 

 

” Elif-lam-mim. Ova knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se boje.” (Prijevod značenja El-Bekare, 1-2.) 

 

On je uputa i svim ljudima: 

 

” U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je uputa ljudima, jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanje dobra od zla.” (Prijevod značenja El-Bekare, 185.) 

 

Kao što ga je opisao i da je duša sa kojom se oživljavaju srca: 

 

” Na takav način mi tebi objavljujemo dušu od onoga što ti se objavljuje.” (Prijevod značenja Eš-Šura, 52.) 

 

Kur'an je taj koji ukazuje na najispravniji put i donosi velike radosti: 

 

” Doista ovaj Kur'an ukazuje na ono što je najispravnije, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili.” (Prijevod značenja El-Isra, 9-10.) 

 

On razdvaja istinu od laži i opominje: 

 

” Neizmjerno neka je blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan – koji razdvaja istinu od laži da bi svjetovima bio opomena.” (Prijevod značenja El-Furkan, 1.) 

 

Kao što ga je Allah, ‘azze ve dželle, opisao da je lijek, uputa, i milost: 

 

” O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputa i milost vjernicima.” (Prijevod značenja Junus, 57.) 

 

Uzvišeni Allah je pripremio veliku nagradu za one koji nauče Kur'an i druge njemu podučavaju, i učinio ih najboljim od ovog Ummeta. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i njemu druge podučava.” (Hadis bilježi el-Buhari) 

 

I kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko prouči harf iz Allahove knjige ima dobro djelo, a dobro djelo se desetorostruko nagrađuje. Ne kažem da je Elif-lam-mim harf, nego je elif harf, lam harf, i mim harf.” (Hadis bilježi et-Tirmizi i kaže da je sahih-vjerodostojan) 

 

Natjecali su se oni koji se natiču u dobru da zadobiju ovu veliku nagradu i počast, duše se predale njegovom čitanju, učenju, primjenjivanju njegovih propisa, i uzimanju pouka iz njegovih priča i opomena. Islamski učenjaci bi ostavljali isčitavanje hadisa i učenje znanja u Ramazanu i prihvatili se mushafa. Neki od njih bi proučili Kur'an svake treće noći, neki u dvije noći, a neki čak i svake noći. Sunnet je da se Kur'an prouči jednom svakog mjeseca kao što bilježi imam el-Buhari u hadisu Abdullaha ibn ‘Amra, radijellahu ‘anhuma. Učenje Kur'ana je lahko, njegovo pamćenje brzo, a razumijevanje olakšano, kaže Uzvišeni: 

 

” A mi smo Kur'an okakšali za učenje pa ima li ikoga ko bi pouku primio ?” (Prijevod značenja El-Kamer, 17.) 

 

Razmisli samo kako je njegovo učenje i pamćenje olakšano mališanima. Kaže Ibnul-Kajjim: 

 

” Nekoliko je vrsta izbjegavanja Kur'ana: izbjegavanje njegovog slušanja, vjerovanja u njega, rada po njemu, razmišljanja o njegovim značenjima, i liječenja sa njime od duševnih i tjelesnih bolesti, i to ulazi pod riječi Uzvišenog: “Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'” (Prijevod značenja El-Furkan, 30.) 

 

Kaže Šejhul-islam Ibnu-Tejmijje, rahimehullah: “Ono što se traži jeste razumijevanje Kur'ana i rad po njemu, i ako ovo nije cilj onoga koji ga pamti nije od sljedbenika znanja i dina.” Onaj ko se lijepo bude družio sa Kur'anom, učio ga, razmišljao o njegovim značenjima, i sprovodio njegove propise u praksu, doista će Kur'an biti njegova vodilja sve dok ga ne dovede do najuzvišenijih stepena Dženneta, kao što je došlo u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Reći će se učaču Kur'ana: Uči i penji se ! Uči kao što si učio i na dunjaluku, jer doista je tvoj stepen u Džennetu kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.” (Hadis bilježi Ebu Davud u ‘Sunenu’ i vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani u ‘Sahihul-Džami’ 8122) 

 

Dragi brate, čitaoče Kur'ana, ako želiš da se okoristiš od Kur'ana dobro usmjeri svoje srce prilikom njegovog učenja i svoj sluh prilikom slušanja, i budi prisutan pred Onim kome se obraćaš, jer je to doista Allahov govor usmjeren tebi preko jezika Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže Uzvišeni: 

 

” U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima, i ko sluša, a priseban je.” (Prijevod značenja Kaf, 37.) 

 

Kaže Osman ibnu Affan, radijellahu ‘anhu: “Da su vam srca doista čista ne bi se mogla zasititi od učenja Kur'ana.” A što se tiče licemjera i lijenih njihovo stanje je kao što je opisao Evs ibn Abdullah: “Prenošenje teških stijena im je lakše i draže od učenja Kur'ana.” Budi marljiv, moj brate u islamu, u iskorištavanju svog vremena, natjeraj sebe na trud i marljivost. Kada bi sebi rasporedio da učiš dva ili tri džuz'a nakon svakog namaza postigao bi veliko dobro, još kada bi to radio u mesdžidu imao bi i udio u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Mesdžid je kuća svakog bogobojaznog, i Allah se obavezao da će onog čija kuća bude mesdžid obasuti svojom milošću i okakšat mu prelazak sirat-ćuprije ka Njegovom zadovoljstvu u Džennetu.” (Hadis je zabilježio et-Taberani i vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani u ‘Et-Tergibu wet-terhibu’) 

 

I nemoj svoje žudnje i težnje zadovoljiti sa time, nego teži da budeš od onih koji nose sa sobom velike ciljeve, i da proučiš Kur'an u svake tri noći, jer su tako radili i naši ispravni predhodnici iskorištavajući ove vrijedne dane, i kloni se beskorisnog društva od besposličara i bezumnih. Neki od selefa bi oporučivali svojim prijateljima govoreći: “Kada izađete od mene razdvojite se, jer će možda neki od vas učiti Kur'an u putu, a kada ste zajedno pričate međusobno.” Na svakom kome je Allah povjerio nekoga u emanet je da ih podstiče na učenje Kur'ana i njegovo pamćenje, i da im pripremi hedije i poklone kao podsticaj, kako bi postigli i zaslužili veliku nagradu, a i njemu pripalo od nagrade isto kao i njima, zato što je onaj koji ukazuje na dobro kao i onaj koji ga čini, i da bi naše kuće bile kao kuće ispravnih predhodnika ovog ummeta u kojima se nije čuo osim glas Kur'ana. 

 

Edebi učača Kur'ana

 

Obaveza je na njemu da ima iskrenu namjeru prilikom učenja Kur'ana, i da sa tim želi zadobiti Allahovo lice, a ne nešto drugo od onoga sa čime se želi ono što je kod stvorenja, od lijepog spomena kod ljudi, hvale, njihove naklonjenosti prema njemu i sličnog. Također da sa time ne želi da zadobije nešto od ovosvjetskih koristi, od imetka, položaja u društvu, časti, uzdizanja nad svojim vršnjacima, pohvale kod ljudi, okretanja ljudi ka njemu i slično. Treba da mu bude na umu edeb koji treba da ima sa Kur'anom, da mu bude na umu da doziva svoga Gospodara i uči Njegovu knjigu. Treba da je uči kao da vidi Uzvišenog Allaha, jer ako on Njega ne vidi pa doista On vidi njega, a to tako da zamisli kao da stoji pred Uzivšenim Allahom i On ga gleda i sluša. Pohvalno je kada bude želio učiti Kur'an da očisti svoja usta sa misvakom ili nečim sličnim, i da prilikom njegovog učenja sjedi okrenut prema kibli, ispravljen, u stanju stahopoštovanja, smiren i opušten, normalnog položaja glave ne dižući je previše niti kao što to rade oholnici. Od Sunneta je da Kur'an uči po redoslijedu mushafa, i pohvalno je da uči razgovjetno, uljepšavajući glas, pod uslovom da ne izađe iz granica dozvoljenog od izgovaranja svakog harfa sa njegove pozicije i davajući mu njegovo pravo. Pohvalno mu je također da što više plače prilikom učenja, ili barem da to nastoji onaj ko nije u stanju da plače, učiće tužno i skrušeno. A način da čovjek postigne plač je da svoje srce napuni tugom, jer od tuge kreće plač, a tugu treba da postigne razmišljajući o onome što se nalazi u njemu od prijetnji, opomena, ugovora, i preuzetih obaveza, zatim razmisli o izvršavanju njegovih naredbi i klonjenju od njegovih zabrana pa se tim ražalosti. Ako ga ne pogodi tuga i žalost kao što je to stanje onih čija su srca čista, pa neka ga onda pogodi tuga zbog toga što to nije u stanju jer je to od najvećih musibeta. Od Sunneta je i da što više poveća učenje Kur'ana u svakom vremenu bez izuzetka. 

 

Allahu naš učini Kur'an veličanstveni proljećem naših srca, svjetlom naših prsa, radošću naših tuga, odlaskom naših briga i poteškoća, i putokazom ka tvome Džennetu, Džennetu ispunjenog blagodatima. Naša posljednja dova je: “Zahvala neka je Allahu Gospodaru svih svjetova!”

 

piše: Hajruddin Tahir Ahmetović, prof.

Donesimo čvrstu odluku da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Prolazili su dani i noći, smjenjivali mjeseci, protekla godina i evo nas ponovo iščekujemo dragi nam mjesec ramazan, mjesec posta i Kur'ana, mjesec zikra i ihsana, mjesec noćnog-namaza i jačanja imana. Gospodaru naš, omogući nam da dočekamo mubarek mjesec ramazan !

 

Svevišnji Allah odlikovao je ramazan brojnim odlikama i vrijednostima koje nisu prisutne pri drugim mjesecima. Te odlike su:

 

●  zadah postača Allahu je ljepši od mirisa miska;

 

●  meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare;

 

●  šejtani se vezuju u lance;

 

●  u mjesecu ramazanu otvaraju se sva džennetska vrata i zatvaraju sva vrata džehennema;

 

●  u mjesecu ramazanu je lejletul-kadr, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa stoga i onaj koji propusti njeno dobro, uistinu, propustio je ogromno dobro;

 

●  postaču se oprašta zadnje ramazanske noći;

 

●  Allah oslobađa pojedine Svoje robove džehennemske vatre, i to svake noći.

 

Dragi brate, plemenita sestro, molimo Uzvišenog Gospodara da nam omogući da dočekamo mjesec ramazan i u njemu osjetimo sve ove Allahove blagodati. Međutim, znajmo da te blagodati ne dolaze tek tako, ne postiže ih svako, već  samo Allahovi pokorni i ustrajni robovi, oni koji se odazivaju Njegovim naredbama i u tome ne malaksaju, oni čije se ambicje za dobrim djelima u mjesecu ramazanu drastično povećavaju, oni koji mjesec ramazan provode u postu, namazu (obaveznom i dobrovoljnom, noćnom-namazu, teraviji), davanju sadake, čestom učenju Kur'ana, čestoj dovi, itikafu i traganju za lejletul-kadrom. Zato, već od sada prisjećaj se ovih Allahovih blagodati u ramazanu, već od sada gledaj u obavezna i preporučena djela u ramazanu i donesi čvrstu odluku da ćeš i ti biti od velikih ambicioznih Allahovih robova, donesi čvrsti odluku da nećeš dozvoliti da ti prođe ijedan djelić vremena u mjesecu ramazanu a da ga ne provedeš u pokornosti svome Gospodaru. Ne gubi to iz vida. Možda je ovo naš posljednji ramazan! Kada se prisjećamo dolaska mubarek mjeseca ramazana, mnogima od nas oči zasuze. To su suze radosnice, jer se radujemo ogromnoj Allahovoj blagodati koju nam ukazuje; pruža nam priliku da Mu budemo još više pokorni, da činimo još više dobrih djela prije nego što Ga, subhanehu ve te'ala, sretnemo. Suze radosnice! Da! Ali, ima i onih koje se javljaju nakon razmišljanja o proteklom periodu. 

 

Vrati se i pogledaj od prošlog ramazana do ovog kojeg s čežnjom isčekujemo, koliko je ljudi otišlo s ovoga svijeta? Koliko li je braće i sestara, muslimana i muslimanki, s kojima smo provodili dane i noći prošlog ramazana, s kojima smo klanjali dnevne namaze i teravih-namaz, s kojima smo zajedno iftarili, besjedili nakon iftara, gledali jedni u druge, obraćali se jedni drugima… koliko je takvih otišlo s ovoga svijeta, nastanilo se u drugoj kući, u unutrašnjosti zemlje, nakon što su odlazili i dolazili, hodili po njoj? Allah zna, možda je ovo naš posljednji ramazan! Zato, pripremimo se za doček mjeseca ramazana i njegovo provođenje u Allahu dragim djelima! Prije nego što ukažem kako da dočekamo ramazan, hajde da se upoznamo s kategorijama ili vrstama ljudi u ramazanu i da vidimo kojoj smo vrsti do sada u ramazanu pripadali i kojoj ćemo se prikloniti u predstojećem ramazanu.

 

Prva vrsta: To su oni vjernici koji sa žudnjom iščekuju ramazan, a kada ramazan nastupi, provode ga u postu i namazu, noću klanjaju, danju poste, Allahove naredbe izvršavaju, a zabrana se klonu, ustrajavaju u tevbi-pokajanju i ispunjavanju zavjet dat Allahu, subhaneh. Svoju dušu podstiču samo na popravak, naprijed i samo naprijed, bolje i više. Preziru da se vrate grijesima i nevjerstvu kao što preziru da budu bačeni u vatru! Pa, s pravom osjećaju slast imana.

 

Druga vrsta: To su oni koji provode ramazan iz stida od Allaha i stida od ljudi. Klanjaju i poste jer se nalaze s drugim muslimanima, pa ih je nekako stid da ne poste u ramazanu. Nisu se odlučili na tevbu i iskren povratak svome Gospodaru. Dvoume se kome će se prikloniti nakon ramazana. Ovakvi su potrebni iste braće muslimana iz ramazanskih dana, da se s njima druže i nakon ramazana, da ih podstiču na dobra djela, da se oslobode okova svojih strasti.

 

Treća vrsta: Ovoj vrsti dolazi ramazan i odlazi, a na njima se ne vidi nikakva promjena. Uče im se ajeti, a oni se okreću od njih. Izlažu im se Allahove blagodati, a oni ih odbijaju. Ovo je opasna skupina, kako za sebe tako i za cijelu zajednicu muslimana.

 

Zatim, znajmo cijenjeni brate i sestro, ramazan je dokaz za nas ili protiv nas! Mjesec ramazan, nema mu sličnog mjeseca! Ramazanske blagodati podarene su ovome ummetu kakve nisu date nijednom prethodnom narodu! Grijeh se u njemu oprašta, a na dobro djelo uzvraća se zahvalnošću! Iskreni vjernik u njemu je podržan, jer je šejtan lancima zauzdan pa je grijeh na koji on podstiče nepristupačan! Mjesec ramazan vjesnik je sreće ili nesreće, radosti ili tuge, profita ili bankrota! Zato, brate i sestro, dočekajmo ramazan na sljedeći način:

 

●  imanskom pripremom, tj. prije svega iskrenom tevbom i povratkom Allahu, subhanehu ve te'ala, ostavljanjem grijeha i loših djela, otvaranjem nove čiste stranice, mnogobrojnim učenjem dove da nas Allah podrži i omogući nam da doživimo i proživimo ramazan, mnogobrojnim postom u mjesecu ša'banu, ustrajnim učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njemu, kao i vjerodostojno prenešenim zikrovima tokom dana i noći.

 

●  naučnom, znanstvenom pripremom, tj. podučimo se propisima posta čitajući komentare ajeta i hadisa koji govore o postu, čitajući fikhske knjige koje govore o postu, slušajući predavanja poznatih i priznatih predavača, kao i obnavljanjem naučenog dijela Kur'ana pripremajući se za noćni-namaz u ramazanu.

 

●  da'vetska priprema, poput pripreme ramazanskih hedija za one čija srca treba pridobiti, pripreme časopisa, brošura, letaka ramazanskog sadržaja, planiranje ramazanskih halki Kur'ana i takmičenja u hifzu Kur'ana s ciljem podsticanja na pamćenje i čuvanje Kur'ana.

 

●  priprema u porodici, poput obnavljanja propisa posta sa ukućanima, obnavljanja naučenog Kur'ana, sehur-post-i iftar u mjesecu ša'banu zajedno sa svim ukućanima, preispitivanje imanskog stanja ukućana u prethodnom ramazanu i sadašnjem vremenu pred nadolazećim ramazanom i sl.

 

●  donošenje čvrste odluke da ćemo: otvoriti novu stranicu svoga života; da nam ramazanski dani neće biti isti kao dani prije ramazana; da ćemo obavezne namaze redovno obavljati u mesdžidima i truditi se da odlazimo na njih prije ezana kako bismo klanjali u prvom saffu; da ćemo oživljavati zapostavljene sunnete Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; da ćemo proučiti cijeli Kur'an više puta; da  ćemo klanjati mnogobrojne nafile; da ćemo ukrotiti svoj jezik od laži i ružnog govora, gibeta i nemimeta i svakog govora koji se ne tiče nas i u kojem nema koristi za nas i našu vjeru; da ćemo očistiti svoja prsa prema svim muslimanima; da ćemo popraviti svoje ophođenje i svoj moral; da ćemo činiti dobra djela korisna drugim ljudima; da ćemo širiti poziv islama među drugim ljudima; da ćemo pomagati Allahovu vjeru…

 

Gospodaru naš, omogući nam da doživimo mubarek mjesec ramazan i pomozi nam u našim namjerama! Neka je Tebi, Gospodaru naš, slava i hvala na početku i na kraju, u svakom vremenu i stanju! Neka je Tvoj salavat i selam na najodabranijeg našeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe !

 

Kur'an je čvrsto Allahovo uže !!!

piše: hfz. Amir Smajić (Medina, Fakultet hadisa časnog)

 

– Kur'an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu ga se zasititi učenjaci i njegova čuda ne prestaju. Ko sa njime govori, istinu govori, ko radi po njemu biće nagrađen, ko sudi po njemu pravedan je, a ko poziva ka njemu upućen je na Pravi put.

 

Doista je Allah poslao Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sa najpotpunijom vjerom i najkorisnijom za potrebe ljudi u njihovom životu na ovome svijetu i poslije njega, kao što kaže Uzvišeni Allah: 

 

” Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Prijevod značenja El-Maide, 3.), 

 

i kaže Uzvišeni: 

 

” Doista ovaj Kur'an upućuje na ono što je najbolje, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.” (Prijevod značenja El-Isra, 9.). 

 

Tako da je Allah sa ovom vjerom zapečatio sve vjere i učinio je korisnom i važećom za svako mjesto i vrijeme, i kao ona koja popravlja stanja ljudi bilo da su vezana za njihovu vjeru i dunjaluk ili vezana za zajednicu i pojedinca. Temelji na kojima je sagrađen islam su različitih vrsta, neki od njih su djela vezana za čovjekovo tijelo, neki od njih za njegov imetak, neki od njih i za njegovo tijelo i imetak, u nekima od njih se traži činjenje djela a u nekima ostavljanje nečega dragog. Ta raznolikost u ibadetima je kako bi vjera obuhvatila sve vrste djela i obaveza, te se tako usavršilo robovanje Uzvišenom Allahu sa svake strane, i duše navikle i ustalile na pokornost Allahu u svakom pogledu. 

 

Od temelja islama i njegovih ruknova je i post mjeseca Ramazana, kao što je došlo u dva ‘Sahiha’ u hadisu od Ibnu Omera, radijellahu ‘anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Islam je sagrađen na pet stvari: Svjedočenju da nema drugog istinskog božanstva pored Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, udjeljivanju zekata, obavljanju hadždža, i postu mjeseca Ramazana.” Ovo je predaja kod imama el-Buharije, 

 

a kod imama Muslima: “…i postu mjeseca Ramazana, i obavljanju hadždža.” Reče čovjek: “… obavljanju hadždža, i postu mjeseca Ramazana.” Pa reče Ibnu Omer: “Ne! Postu mjeseca Ramazana. Tako sam čuo od Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.” 

 

Allah je odabrao post mjeseca Ramazana ovom ummetu, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an, koji je najveličanstvenija nebeska knjiga koja je spuštena kao uputa čovječanstvu, da popravi njihova vjerovanja, ubjeđenja, život na ovom svijetu, njihov put ka Gospodaru, i njihove međusobne odnose. To je Knjiga, za koju ako se stvorenja ne budu držala, biti će od propalih. Doista je Allah počastio ovaj ummet sa Kur'anom u kojem su kazivanja o onome prije i vijesti o onome poslije njega, i sud u međusobnim sporovima. To je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu ga se zasititi učenjaci i njegova čuda ne prestaju. Ko sa njime govori, istinu govori, ko radi po njemu biće nagrađen, ko sudi po njemu pravedan je, a ko poziva ka njemu upućen je na Pravi put. Uzvišeni Allah ga je opisao sa veličanstvenim opisima, od kojih je da je uputa bogobojaznim. 

 

” Elif-lam-mim. Ova knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se boje.” (Prijevod značenja El-Bekare, 1-2.) 

 

On je uputa i svim ljudima: 

 

” U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je uputa ljudima, jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanje dobra od zla.” (Prijevod značenja El-Bekare, 185.) 

 

Kao što ga je opisao i da je duša sa kojom se oživljavaju srca: 

 

” Na takav način mi tebi objavljujemo dušu od onoga što ti se objavljuje.” (Prijevod značenja Eš-Šura, 52.) 

 

Kur'an je taj koji ukazuje na najispravniji put i donosi velike radosti: 

 

” Doista ovaj Kur'an ukazuje na ono što je najispravnije, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju – bolnu patnju pripremili.” (Prijevod značenja El-Isra, 9-10.) 

 

On razdvaja istinu od laži i opominje: 

 

” Neizmjerno neka je blagoslovljen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan – koji razdvaja istinu od laži da bi svjetovima bio opomena.” (Prijevod značenja El-Furkan, 1.) 

 

Kao što ga je Allah, ‘azze ve dželle, opisao da je lijek, uputa, i milost: 

 

” O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputa i milost vjernicima.” (Prijevod značenja Junus, 57.) 

 

Uzvišeni Allah je pripremio veliku nagradu za one koji nauče Kur'an i druge njemu podučavaju, i učinio ih najboljim od ovog Ummeta. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i njemu druge podučava.” (Hadis bilježi el-Buhari) 

 

I kaže Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko prouči harf iz Allahove knjige ima dobro djelo, a dobro djelo se desetorostruko nagrađuje. Ne kažem da je Elif-lam-mim harf, nego je elif harf, lam harf, i mim harf.” (Hadis bilježi et-Tirmizi i kaže da je sahih-vjerodostojan) 

 

Natjecali su se oni koji se natiču u dobru da zadobiju ovu veliku nagradu i počast, duše se predale njegovom čitanju, učenju, primjenjivanju njegovih propisa, i uzimanju pouka iz njegovih priča i opomena. Islamski učenjaci bi ostavljali isčitavanje hadisa i učenje znanja u Ramazanu i prihvatili se mushafa. Neki od njih bi proučili Kur'an svake treće noći, neki u dvije noći, a neki čak i svake noći. Sunnet je da se Kur'an prouči jednom svakog mjeseca kao što bilježi imam el-Buhari u hadisu Abdullaha ibn ‘Amra, radijellahu ‘anhuma. Učenje Kur'ana je lahko, njegovo pamćenje brzo, a razumijevanje olakšano, kaže Uzvišeni: 

 

” A mi smo Kur'an okakšali za učenje pa ima li ikoga ko bi pouku primio ?” (Prijevod značenja El-Kamer, 17.) 

 

Razmisli samo kako je njegovo učenje i pamćenje olakšano mališanima. Kaže Ibnul-Kajjim: 

 

” Nekoliko je vrsta izbjegavanja Kur'ana: izbjegavanje njegovog slušanja, vjerovanja u njega, rada po njemu, razmišljanja o njegovim značenjima, i liječenja sa njime od duševnih i tjelesnih bolesti, i to ulazi pod riječi Uzvišenog: “Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'” (Prijevod značenja El-Furkan, 30.) 

 

Kaže Šejhul-islam Ibnu-Tejmijje, rahimehullah: “Ono što se traži jeste razumijevanje Kur'ana i rad po njemu, i ako ovo nije cilj onoga koji ga pamti nije od sljedbenika znanja i dina.” Onaj ko se lijepo bude družio sa Kur'anom, učio ga, razmišljao o njegovim značenjima, i sprovodio njegove propise u praksu, doista će Kur'an biti njegova vodilja sve dok ga ne dovede do najuzvišenijih stepena Dženneta, kao što je došlo u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Reći će se učaču Kur'ana: Uči i penji se ! Uči kao što si učio i na dunjaluku, jer doista je tvoj stepen u Džennetu kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš.” (Hadis bilježi Ebu Davud u ‘Sunenu’ i vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani u ‘Sahihul-Džami’ 8122) 

 

Dragi brate, čitaoče Kur'ana, ako želiš da se okoristiš od Kur'ana dobro usmjeri svoje srce prilikom njegovog učenja i svoj sluh prilikom slušanja, i budi prisutan pred Onim kome se obraćaš, jer je to doista Allahov govor usmjeren tebi preko jezika Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže Uzvišeni: 

 

” U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima, i ko sluša, a priseban je.” (Prijevod značenja Kaf, 37.) 

 

Kaže Osman ibnu Affan, radijellahu ‘anhu: “Da su vam srca doista čista ne bi se mogla zasititi od učenja Kur'ana.” A što se tiče licemjera i lijenih njihovo stanje je kao što je opisao Evs ibn Abdullah: “Prenošenje teških stijena im je lakše i draže od učenja Kur'ana.” Budi marljiv, moj brate u islamu, u iskorištavanju svog vremena, natjeraj sebe na trud i marljivost. Kada bi sebi rasporedio da učiš dva ili tri džuz'a nakon svakog namaza postigao bi veliko dobro, još kada bi to radio u mesdžidu imao bi i udio u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Mesdžid je kuća svakog bogobojaznog, i Allah se obavezao da će onog čija kuća bude mesdžid obasuti svojom milošću i okakšat mu prelazak sirat-ćuprije ka Njegovom zadovoljstvu u Džennetu.” (Hadis je zabilježio et-Taberani i vjerodostojnim ga je ocjenio šejh el-Albani u ‘Et-Tergibu wet-terhibu’) 

 

I nemoj svoje žudnje i težnje zadovoljiti sa time, nego teži da budeš od onih koji nose sa sobom velike ciljeve, i da proučiš Kur'an u svake tri noći, jer su tako radili i naši ispravni predhodnici iskorištavajući ove vrijedne dane, i kloni se beskorisnog društva od besposličara i bezumnih. Neki od selefa bi oporučivali svojim prijateljima govoreći: “Kada izađete od mene razdvojite se, jer će možda neki od vas učiti Kur'an u putu, a kada ste zajedno pričate međusobno.” Na svakom kome je Allah povjerio nekoga u emanet je da ih podstiče na učenje Kur'ana i njegovo pamćenje, i da im pripremi hedije i poklone kao podsticaj, kako bi postigli i zaslužili veliku nagradu, a i njemu pripalo od nagrade isto kao i njima, zato što je onaj koji ukazuje na dobro kao i onaj koji ga čini, i da bi naše kuće bile kao kuće ispravnih predhodnika ovog ummeta u kojima se nije čuo osim glas Kur'ana. 

 

Edebi učača Kur'ana

 

Obaveza je na njemu da ima iskrenu namjeru prilikom učenja Kur'ana, i da sa tim želi zadobiti Allahovo lice, a ne nešto drugo od onoga sa čime se želi ono što je kod stvorenja, od lijepog spomena kod ljudi, hvale, njihove naklonjenosti prema njemu i sličnog. Također da sa time ne želi da zadobije nešto od ovosvjetskih koristi, od imetka, položaja u društvu, časti, uzdizanja nad svojim vršnjacima, pohvale kod ljudi, okretanja ljudi ka njemu i slično. Treba da mu bude na umu edeb koji treba da ima sa Kur'anom, da mu bude na umu da doziva svoga Gospodara i uči Njegovu knjigu. Treba da je uči kao da vidi Uzvišenog Allaha, jer ako on Njega ne vidi pa doista On vidi njega, a to tako da zamisli kao da stoji pred Uzivšenim Allahom i On ga gleda i sluša. Pohvalno je kada bude želio učiti Kur'an da očisti svoja usta sa misvakom ili nečim sličnim, i da prilikom njegovog učenja sjedi okrenut prema kibli, ispravljen, u stanju stahopoštovanja, smiren i opušten, normalnog položaja glave ne dižući je previše niti kao što to rade oholnici. Od Sunneta je da Kur'an uči po redoslijedu mushafa, i pohvalno je da uči razgovjetno, uljepšavajući glas, pod uslovom da ne izađe iz granica dozvoljenog od izgovaranja svakog harfa sa njegove pozicije i davajući mu njegovo pravo. Pohvalno mu je također da što više plače prilikom učenja, ili barem da to nastoji onaj ko nije u stanju da plače, učiće tužno i skrušeno. A način da čovjek postigne plač je da svoje srce napuni tugom, jer od tuge kreće plač, a tugu treba da postigne razmišljajući o onome što se nalazi u njemu od prijetnji, opomena, ugovora, i preuzetih obaveza, zatim razmisli o izvršavanju njegovih naredbi i klonjenju od njegovih zabrana pa se tim ražalosti. Ako ga ne pogodi tuga i žalost kao što je to stanje onih čija su srca čista, pa neka ga onda pogodi tuga zbog toga što to nije u stanju jer je to od najvećih musibeta. Od Sunneta je i da što više poveća učenje Kur'ana u svakom vremenu bez izuzetka. 

 

Allahu naš učini Kur'an veličanstveni proljećem naših srca, svjetlom naših prsa, radošću naših tuga, odlaskom naših briga i poteškoća, i putokazom ka tvome Džennetu, Džennetu ispunjenog blagodatima. Naša posljednja dova je: “Zahvala neka je Allahu Gospodaru svih svjetova!”

 

piše: Hakija Kanurić, mr.
 

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lakše prihvatile, kao što je bio slučaj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se očekuje da će kasnije biti u stanju. Uzvišeni Allah je učinio ibadete raznovrsnima kako bi iskušao Svoje robove; da li će izvršiti samo ono što se slaže sa njihovom prirodom ili će izvršiti sve što Allah traži. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadždža vidjećemo da su neki od njih isključivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isključivo meterijalni ibadeti u kojima se žrtvuje imetak, a neki su pak pomiješani tako da se ulaže tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje škrtac od plemenitog, jer možda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teško klanjati. Stoga je šerijat propisao različite ibadete kako bi izašli na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isključivo tjelesni ibadet, dok je zekat isključivo materijalni ibadet, a hadždž je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i džihad na Allahovom putu, u njemu je sadržana tjelesna i materijalna žrtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdržavanje od onog što je čovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog što čovjek voli. Post je primjer suzdržavanja od onog što je čovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog što čovjek voli. Imetak je drag čovjeku i neće ga dati osim za nešto što mu je još draže tj. Allahovo zadovoljstvo. 

 

Vrijednost posta 

 

Na vrijednost posta upućuju mnogi hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

U drugom hadisu kaže Ebu Hurejre, radijallahu anh: 

 

” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.” (Ovo je tekst hadisa kojeg bilježi En-Nesai, a u značenju je zabilježen kod Buharije i Muslima.) 

 

Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Doista u Džennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju će na Sudnjem danu ulaziti postači i niko drugi s njima neće ulaziti kroz tu kapiju. Biće upitano: ‘Gdje su postači ?’ Pa će ulaziti, a kada uđe posljednji od njih zatvorit će se pa niko poslije njih neće ući kroz tu kapiju.” (Hadis bilježi Muslim i drugi.) 

 

Obaveznost posta u Ramazanu 

 

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah: 

 

“O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. ” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) 

 

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: 

 

” Čuo sam Allahovog poslanika, sallallhu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'” (Buharija i Muslim) 

 

Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahkoćom i plemenitošću, dozvoljava ostavljanje posta sljedećim osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok ženi u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan. 

 

Stvari koje je lijepo da postač poznaje 

 

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upućuju na vrijednost posta, međutim, neće svaki postač ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi…” (Ahmed i Ibnu Madže, sahih) 

 

Zato, upoznajmo se sa onim što kvari post i sa adabima posta. Uzvišeni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog što kvari post, a to su jelo piće i polni odnos. Rekao je Uzvišeni: 

 

” Zato se sada sastajte sa ženama vašim u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći.” (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) 

 

Postaču je jasno da se mora suzdržati od jela pića i polnog odnosa, međutim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojašnjenje tih nejasnoća: 

 

– Postaču je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “… i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada postiš.” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) Postaču je dozvoljeno, čak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlažnost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuvačkom.Ukoliko bi postač oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehotično popije nešto vode, to mu neće pokvariti post po ispravnijem mišljenju učenjaka. 

 

– Ukoliko je postač u potrebi za kušanjem hrane, kao na primjer kuhar kada želi da zna da li je hrana dovoljno slana, može ispitati ukus hrane tako što će je staviti na jezik pazeći da nešto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: “Nema smetnje da postač ispita kiselost ili nešto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo.” (Ibnu ebi Šejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je pokuđeno, ali ne kvari post kao što ga ne kvari ispiranje usta. 

 

– Žvakaća guma koja nema ukusa i ne luči tekućine je pokuđena jer suši grlo i povećava žeđ, a ako luči tekućine koje silaze niz grlo onda kvari post kod džumhura učenjaka. 

 

– Obavljanje hidžame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem mišljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavio hidžamu dok je postio. (Buharija) Međutim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidžamu i onaj kome se obavlja.” (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidžama može uzrokovati prekid posta. Stoga je hidžama pokuđena onom koga će oslabiti a zabranjena onom koga će toliko oslabiti da će morati prekinuti post. U značenju hidžame je i davanje krvi. 

 

– Nenamjerno povraćanje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povraćanja. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Nije dužan napaštati onaj koga nadvlada povraćanje, dužan je napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) 

 

– Ukoliko muž za vrijeme posta poljubi ženu neće time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih žena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kušnju jer nadražaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post. 

 

– Ako bi se desilo postaču da zaspe te u snu postane džunub to mu neće pokvariti post i na tome su učenjaci složni, a ako bi imao u toku noći odnos sa ženom pa tako osvanuo kao džunub ni to mu nebi pokvarilo post po mišljenju većine učenjaka. Dokaz za to je hadis Aiše radijjallahu anha u kojem kaže da je Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znalo zateći jutro a on džunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim) 

 

– Nema smetnje da se postač okupa radi rashlađivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublažio vrućinu ili žeđ. (Ebu Davud, sahih) 

 

Savjeti postačima 

 

U našem vremenu se pojavilo mnoštvo drugih stvari koje postača stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjedištem u Džidi je donio slijedeći zaključak (93/1/10), post neće biti pokvaren upotrebom: 

 

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Materija koje se unose u tijelo putem kože poput kreme i masti, kao što ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u želudac pa uz njih bude unešena tečnost. 

 

Inekcija koje se daju u kožu, mišiće ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije. 

 

Uspavljujućih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari. 

 

Dozvoljeno je popravljanje, vađenje ili čišćenje zuba ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Ljekar – musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne šteti. Ukoliko postač pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu prašina uđe u usta bez namjere, to mu neće pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa nešto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio.” (Buharija i Muslim) 

 

Sunnet je požuriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ljudi su u dobru sve dok požuruju sa iftarom.”(Buharija i Muslim)  

 

Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, laži, svađe, prepiranja, lažnog svjedočenja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naročito za vrijeme posta. Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: 

 

” Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!” (Buharija i Muslim) 

 

Rekao je naš voljeni Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko se ne prođe lažnog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće.” (Buharija) 

 

Vrijeme posta treba ispuniti učenjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvišenog. Molim Allaha, tebareke ve te ‘ala, da nam znanje poveća i da nam olakša rad po njemu.

 

piše: Hakija Kanurić, mr.
 

Post ima veliki značaj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidžri. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U početku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lakše prihvatile, kao što je bio slučaj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se očekuje da će kasnije biti u stanju. Uzvišeni Allah je učinio ibadete raznovrsnima kako bi iskušao Svoje robove; da li će izvršiti samo ono što se slaže sa njihovom prirodom ili će izvršiti sve što Allah traži. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadždža vidjećemo da su neki od njih isključivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isključivo meterijalni ibadeti u kojima se žrtvuje imetak, a neki su pak pomiješani tako da se ulaže tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje škrtac od plemenitog, jer možda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teško klanjati. Stoga je šerijat propisao različite ibadete kako bi izašli na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isključivo tjelesni ibadet, dok je zekat isključivo materijalni ibadet, a hadždž je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i džihad na Allahovom putu, u njemu je sadržana tjelesna i materijalna žrtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdržavanje od onog što je čovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog što čovjek voli. Post je primjer suzdržavanja od onog što je čovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog što čovjek voli. Imetak je drag čovjeku i neće ga dati osim za nešto što mu je još draže tj. Allahovo zadovoljstvo. 

 

Vrijednost posta 

 

Na vrijednost posta upućuju mnogi hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

U drugom hadisu kaže Ebu Hurejre, radijallahu anh: 

 

” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.” (Ovo je tekst hadisa kojeg bilježi En-Nesai, a u značenju je zabilježen kod Buharije i Muslima.) 

 

Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Doista u Džennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju će na Sudnjem danu ulaziti postači i niko drugi s njima neće ulaziti kroz tu kapiju. Biće upitano: ‘Gdje su postači ?’ Pa će ulaziti, a kada uđe posljednji od njih zatvorit će se pa niko poslije njih neće ući kroz tu kapiju.” (Hadis bilježi Muslim i drugi.) 

 

Obaveznost posta u Ramazanu 

 

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvišeni Allah: 

 

“O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili. ” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) 

 

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: 

 

” Čuo sam Allahovog poslanika, sallallhu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.'” (Buharija i Muslim) 

 

Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahkoćom i plemenitošću, dozvoljava ostavljanje posta sljedećim osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da će post naštetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok ženi u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan. 

 

Stvari koje je lijepo da postač poznaje 

 

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upućuju na vrijednost posta, međutim, neće svaki postač ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Koliko je postača koji od svog posta nemaju ništa osim gladi i žeđi…” (Ahmed i Ibnu Madže, sahih) 

 

Zato, upoznajmo se sa onim što kvari post i sa adabima posta. Uzvišeni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog što kvari post, a to su jelo piće i polni odnos. Rekao je Uzvišeni: 

 

” Zato se sada sastajte sa ženama vašim u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći.” (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) 

 

Postaču je jasno da se mora suzdržati od jela pića i polnog odnosa, međutim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojašnjenje tih nejasnoća: 

 

– Postaču je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “… i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada postiš.” (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) Postaču je dozvoljeno, čak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlažnost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuvačkom.Ukoliko bi postač oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehotično popije nešto vode, to mu neće pokvariti post po ispravnijem mišljenju učenjaka. 

 

– Ukoliko je postač u potrebi za kušanjem hrane, kao na primjer kuhar kada želi da zna da li je hrana dovoljno slana, može ispitati ukus hrane tako što će je staviti na jezik pazeći da nešto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: “Nema smetnje da postač ispita kiselost ili nešto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo.” (Ibnu ebi Šejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je pokuđeno, ali ne kvari post kao što ga ne kvari ispiranje usta. 

 

– Žvakaća guma koja nema ukusa i ne luči tekućine je pokuđena jer suši grlo i povećava žeđ, a ako luči tekućine koje silaze niz grlo onda kvari post kod džumhura učenjaka. 

 

– Obavljanje hidžame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem mišljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavio hidžamu dok je postio. (Buharija) Međutim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidžamu i onaj kome se obavlja.” (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidžama može uzrokovati prekid posta. Stoga je hidžama pokuđena onom koga će oslabiti a zabranjena onom koga će toliko oslabiti da će morati prekinuti post. U značenju hidžame je i davanje krvi. 

 

– Nenamjerno povraćanje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povraćanja. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Nije dužan napaštati onaj koga nadvlada povraćanje, dužan je napostiti onaj ko namjerno izazove povraćanje.” (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Madže, sahih) 

 

– Ukoliko muž za vrijeme posta poljubi ženu neće time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih žena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kušnju jer nadražaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post. 

 

– Ako bi se desilo postaču da zaspe te u snu postane džunub to mu neće pokvariti post i na tome su učenjaci složni, a ako bi imao u toku noći odnos sa ženom pa tako osvanuo kao džunub ni to mu nebi pokvarilo post po mišljenju većine učenjaka. Dokaz za to je hadis Aiše radijjallahu anha u kojem kaže da je Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, znalo zateći jutro a on džunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim) 

 

– Nema smetnje da se postač okupa radi rashlađivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublažio vrućinu ili žeđ. (Ebu Davud, sahih) 

 

Savjeti postačima 

 

U našem vremenu se pojavilo mnoštvo drugih stvari koje postača stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjedištem u Džidi je donio slijedeći zaključak (93/1/10), post neće biti pokvaren upotrebom: 

 

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Materija koje se unose u tijelo putem kože poput kreme i masti, kao što ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u želudac pa uz njih bude unešena tečnost. 

 

Inekcija koje se daju u kožu, mišiće ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije. 

 

Uspavljujućih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari. 

 

Dozvoljeno je popravljanje, vađenje ili čišćenje zuba ukoliko postač bude izbjegavao gutanje onog što dođe do grla. 

 

Ljekar – musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne šteti. Ukoliko postač pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu prašina uđe u usta bez namjere, to mu neće pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa nešto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio.” (Buharija i Muslim) 

 

Sunnet je požuriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: 

 

” Ljudi su u dobru sve dok požuruju sa iftarom.”(Buharija i Muslim)  

 

Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, laži, svađe, prepiranja, lažnog svjedočenja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naročito za vrijeme posta. Rekao je Uzvišeni Allah u hadisu kudsi: 

 

” Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagrađujem. Post je zaštita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi ženi i neka se ne svađa a ako ga neko bude vrijeđao ili napadao neka kaže: Ja postim!” (Buharija i Muslim) 

 

Rekao je naš voljeni Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: 

 

” Ko se ne prođe lažnog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i piće.” (Buharija) 

 

Vrijeme posta treba ispuniti učenjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvišenog. Molim Allaha, tebareke ve te ‘ala, da nam znanje poveća i da nam olakša rad po njemu.

 

1. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

2. Ebu Hurejre, r.a, također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim) 

 

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu !” (Bilježe Buhari i Muslim. Sličnu verziju bilježe i Tirmizi, Taberani i Ebu Hazm el-Hanbeli)

 

4. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta ! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

5. Ebu Hurejre, r.a, također, od Poslanika, s.a.v.s, prenosi: 

 

“ Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: ja postim !” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

6. Ebu Hurejre, r.a, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

7. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, i sljedeći hadis: 

 

“ Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarem ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Nesai)

 

8. On, također, prenosi i ovaj hadis: 

 

“ Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od deset do sedam stotina puta, osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene !” (Bilježi Muslim. Slična verzija postoji i kod Buharije)

 

9. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s, rekao: 

 

“ U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući ! Upitaće se: Gdje su postači ? l Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući ! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući. ” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

10. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: 

 

“ Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta ?! On je odgovorio: Mjesec ramazan, osim ako ti još nešto hoćeš dobrovoljno !” (Bilježi Buhari)

 

11. Huzejfe b. El-Jeman, r.a, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s, kako kaže: 

 

“ Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata !” (Bilježi Buhari)

 

12. Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite ! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom !” (Bilježi Buhari)

 

13. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: 

 

“ Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post, neka ga onda i dovrši ! ” (Bilježi Buhari) 

 

Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta ! (Vidi o tome: Fethu-l-bari, 4/153)

 

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana ! ” (Bilježe Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih, Ebu Davud, sa autentičnim senedom i Ibn Hibban koji ga smatra vjerodostojnim) 

 

Neki učenjaci smatraju da je to Poslanikova, s.a.v.s, preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan ! (Vidi: Fethu-l-bari, 4/153)

 

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a, prenosi od Poslanika, s.a.v.s: 

 

“ U postu je suzbijanje strasti moga ummeta !” (Bilježe Ahmed, Ibn Adijj i El-Begavi u djelu Šerhu-Sunne. Hadis je autentičan)

 

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite ! ” (Bilježi Buhari)

 

17. Sevban, r.a, prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine !” (Bilježe Nesai, Ahmed i Ibn Hibban. Slična predaja se nalazi i kod Ibn Madže, Ibn Huzejme, Darimija, Tahavija i Ibn Asakira. Hadis je ocijenjen kao sahih)

 

18. Ebu Ejjub, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, sličan hadis: 

 

“ Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio ! ” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

 

19. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslaniik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće ! ” (Bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)

 

20. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi ! ” (Bilježi Muslim)

 

21. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bio je najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur an. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

22. Enes b. Malik, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Nesai)

 

23. Od Amra b. El-Asa, na, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur !” (Bilježe Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

 

24. Od Sehl b. Sa'da, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom !” (Bilježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik u Muvettau)

 

25. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji naviše žure s iftarom ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen i Ibn Hibban i ocjenjuje ga kao sahih)

 

26. Od Selmana b. Amira Ed-Dabbija, r.a, prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se onda iftari vodom, jer je ona čista ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi i kažu: Hadis je hasen-sahih i Ibn Madže, čiji je sened sahih)

 

27. Enes b. Malik, r.a. kaže: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode ! ” (Bilježe Ebu Davud i Tirmizi čiji je sened ocijenjen kao dobar/hasen)

 

28. Od Ebu Hurejre, r.a, se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je Allah nahranio i napojio ! ” (Biježe Buhari, Muslim, Tirmizi i Ebu Davud)

 

29. Aiša, r.a, kaže: 

 

“ Allahovog Poslanika, s.a.v.s, zaticala je zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub, pa bi se tada okupao i postio ! ” (Bilježe Buhari, Muslim, Ebu Davud i Malik)

 

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: 

 

“ Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanje ! ” (Bilježi Tirmizi i kaže: Hadis je hasen-sahih; Ibn Madže, Ahmed, čiji je sened autentičan i Ibn Hibban, koji ga smatra autentičnim)

 

31. Enes b. Malik, r.a, veli :  


Vjerovjesnik, s.a.v.s, je došao kod Sa'da b. Ubade, r.a, koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s, jeo i nakon toga, proučio dovu: “Neka se kod vas iftare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki ! ” (Bilježi Ebu Davud s autentičnim lancem prenosilaca. Također, bilježi i Ibn Hibban od Abdullaha b. Zubejra, r.a, i smatra ga autentičnim)

 

32. Od Aiše, r.a, prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina. ” (Bilježi Buhari)

 

33. Abdullah b. Abbas, r.a, je rekao: 

 

“ Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi ?! Da – rekao je on – jer najpreče je da se izvrši dug prema Allahu ! ” (Bilježi Buhari)

 

34.Abdullah b. Abbas, r.a, također, prenosi:

 

” Jedna žena je došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila.  Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: “ Posti za svoju sestru ! ” (Bilježe Ahmed i Tajalisi u Musnedu. Hadis je ocijenjen kao sahih. Postoje slične verzije i kod Buharije i to muallek-predaja, zatim kod Muslima, Nesaije i Tirmizije)

 

35. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: 

 

“ Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi ! ” ( Bilježe Buhari i Muslim )

 

36. Od Aiše, r.a, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, preporučio: 

 

“ Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

37. Aiša, r.a, kaže: 

 

Pitala sam Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila ?! On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHIBBUL- AFVE, FA'FU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni ! ” (Bilježi Tirmizi i ocjenjuje ga kao hasen-sahih)

 

38. Od Aiše, r.a, prenosi se da je rekla: 

 

Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, provodio bi noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

39. Abdullah b. Omer, r.a, rekao je: 

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.s, boravio je u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

40. Ebu Hurejre, r.a, prenosi 

 

Neki beduin je došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo s kojim ću, ako ga budem uradio, ući ću u Džennet ! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan. Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj zivot, ja na ovo ništa dodati neću. Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga ! ” (Bilježe Buhari i Muslim)

 

Izvor : Poglavlje iz knjige: ” RAMAZAN I TERAVIH NAMAZ U SVJETLU HANEFIJSKOG MEZHEBA “, 

autor: dr. Šefik Kurdić 

Izdavač: Islamska pedagoška akademija Zenica, 2002. god.