Arhive za ‘ramazanski savjeti’ kategoriju

Allah, subhanehu ve te´ala, je propisao muslimanima post kao što je bio propisan i vjerskim zajednicama prije objave islama, ehlul-kitabijama. Allah, subhanehu ve te´ala, rekao je:  

 

“ O vjernici ! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekare, 183) 

 

Vrijeme i propisi prvobitno propisanog islamskog posta bili su istovjetni vremenu i propisima posta koji je bio propisan ehlul-kitabijama: propisano je potpuno odricanje od jela i pića i spolnog općenja koje je trajalo od vremena odlaska na večernje spavanje pa sve do naredne večeri. Dakle, ovakav post prvobitno je bio propisan i muslimanima. Nedugo nakon toga, ovaj je propis derogiran i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sehur da bi se post muslimana razlikovao od posta ehlul-kitabija. Od Amra ibn El-Asa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

 

“ Ono po čemu se naš post razlikuje od posta ehlul-kitabija jeste jelo na sehuru.” (Muslim, br. 1096)

 

Vrijednosti sehura

 

●  U sehuru je bereket, što se potvrđuje u sljedećim hadisima:

 

Od Selmana, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 

 

“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Bereket je u tri stvari: džematu, popari i sehuru.‘” (Et-Taberani u “El-Kebiru”, br. 6127, Ebu Nu’ajm u “Zikr ahbari Asbehan”, 1/57, od Selmana el-Farisija)

 

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 

 

“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Allah, subhanehu ve te´ala, dao je bereket u sehuru i vaganju (prilikom trgovanja).’” (Navodi ga Eš-Širazi u “El-Elkabu”, kao što stoji u “El-Džami’us-sagiru”, br. 1715, i El-Hatib u “El-Muveddihu”, 1/263, od Ebu Hurejre)

 

Abdullah ibn El-Haris prenosi da je jedan od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekao: 

 

“Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je sehurio pa reče: ‘Ovo je bereket koji vam je Allah podario, pa ga ne ostavljajte.’” (En-Nesai, 4/145, i Ahmed, 5/270)

 

Bereket sehura je očigledan jer on predstavlja slijeđenje sunneta, jača tijelo za post, pojačava želju da se on što više čini radi smanjenja teškoće za postača. Također, sehur predstavlja razliku u odnosu na post ehlul-kitabija jer oni ne sehure. Zbog svega toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je sehur mubarek obrokom, kako se navodi u hadisima El-Irbada ibn Sarije i Ebu Derda’a:  

 

“ Dođite na mubarek obrok, tj. sehur. ” (Ahmed, 4/126, Ebu Davud 2/303, i En-Nesai, 4/145, Ibn Hibban, 223 – Mevarid. Postoji i drugi hadis koji ga potvrđuje od El-Mikdama ibn M’adijja Keriba, navodi ga Ahmed, 4/133, i En-Nesai, 4/146)

 

●  Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure. Vjerovatno je najveći bereket sehura to što Allah, subhanehu ve te´ala, obuhvata Svojim oprostom one koji sehure, spušta na njih Svoju milost, a Njegovi meleki traže oprosta za njih i mole Allaha da pređe preko njihovih grijeha, kako bi bili od onih koje Milostivi oslobađa Vatre u mjesecu Kur’ana – ramazanu.

 

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:  

 

” Sehur je obrok bereketa pa ga ne ostavljajte, makar neko od vas popio samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.’” (Prenose ga Ibn Ebu Šejbe, 3/8, i Ahmed, 3/12 i 3/44, na tri načina od Seida el-Hudrija. A oni pojačavaju jedni druge.)

 

Zbog toga je muslimanu potrebno da ne propusti ovu veliku nagradu od Milostivog Gospodara, a najbolji sehur vjernika su temre – datule. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 

 

“ Najbolji sehur vjernika su datule (hurme). ” (Ebu Davud, 2/303, Ibn Hibban, br. 223, El-Bejheki, 4/237)

 

U slučaju da osoba nema ništa za jelo, ipak treba voditi računa o ustajanju na sehur, pa makar popila samo gutljaj vode, što možemo, pored ranije spomenutog, zaključiti iz riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:  

 

“ Sehurite, pa makar gutljajem vode. ” (Prenosi ga Ebu Ja'la, br. 3340, od Enesa, ali hadis je slab. Međutim, u istom značenju je naveden hadis Abdullaha ibn Amra kod Ibn Hibbana, br. 884, u kojem Katade prenosi sa ’an. Stoga je hadis hasen.)

 

Odgađanje sehura

 

Preporučeno je odgoditi sehur do pred samu zoru, jer su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Zejd ibn Sabit, radijallahu anhu, sehurili, pa kada su završili, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao je i klanjao namaz. Između završetka njihovog sehura i namaza bilo je vremena koliko treba čovjeku da prouči pedeset ajeta iz Kur’ana. Enes, radijallahu anhu, prenosi od Zejda ibn Sabita da je rekao: “ Sehurili smo sa Poslanikom, sallallahu ´alejhi ve sellem, a zatim je on ustao na namaz. Upitao sam: ‘Koliko je prošlo vremena između ezana i sehura?’ Rekao je: ‘Koliko je potrebno za pedeset ajeta.'” (Muttefekun alejhi)

 

U vezi sa sehurom neophodno je istaći i sljedeće: ako čovjek sumnja da li je nastupila zora, u tom slučaju može jesti, piti i spolno općiti sve dok ne bude potpuno siguran da je zora nastupila.

 

Allah, subhanehu ve te´ala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnili su granicu kada čovjek postaje ubijeđen u to. Jer, Allah, subhanehu ve te´ala, oprašta nenamjernu grešku i zaborav, i čini dozvoljenim jelo, piće i spolni odnos sve dok se ne postigne ubjeđenje, a onaj koji sumnja, nije ubijeđen. Jer, ubjeđenje je čvrst jekin u kojem nema trunke sumnje, pa tako treba i postupati !

 

Propisi sehura

 

Prakticiranje sehura je potvrđeni sunnet i naredba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: 

 

“ Ko želi da posti, neka nečim sehuri. ” (Prenosi ga Ibn Ebi Šejbe, 3/8, Ahmed, 3/367, Ebu Ja'la, 3/438, i El-Bezzar, 1/465, putem Šurejka od Abdullaha ibn Muhammeda ibn Akila, od Džabira. Šurejk je daif – slab prenosilac. Međutim, postoji mursel hadis od Seida ibn Mensura u njegovom “Sunenu” koji pojačava ovaj hadis, a on glasi: “Sehurite, pa makar jedan zalogaj”, kao što je rekao Hafiz u ”El-Fethu”, 4/140. Također, postoji još jedan hadis koji ga pojačava, a spomenut ćemo ga u nastavku.)

 

Također je rekao:  

 

“ Sehurite, jer u sehuru je bereket. ” (Muttefekun alejhi)

 

Poslanik je objasnio vrijednost sehura u odnosu na njegov ummet, pa je rekao:  

 

“ Ono po čemu se naš post razlikuje od posta ehlul-kitabija jeste jelo na sehuru”. (Muslim, br. 1096)

 

Također je zabranio da se sehur ostavlja, rekavši:  

 

“ Sehur je obrok bereketa pa ga ne ostavljajte, makar neko od vas popio samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” (Prenose ga Ibn Ebu Šejbe, 3/8, i Ahmed, 3/12 i 3/44, na tri načina od Seida el-Hudrija. A oni pojačavaju jedni druge.)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 

 

“ Sehurite, pa makar gutljajem vode.” (Ranije je naveden izvor)

 

Iz navedenih predaja jasno se vidi potvrđenost Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe i to sa tri stanovišta:

 

●  naredba o prakticiranju sehura;

 

●  sehurom se odlikuje post muslimana i razlikuje od posta u drugim religijama;

 

●  zabrana izostavljanja sehura.

 

Ovo su vrlo jaki dokazi i jasni znakovi. Pored svega što smo naveli, Ibn Hadžer navodi u “Fethul-Bari”, 4/139, da postoji konsenzus islamskih učenjaka o pohvalnosti i poželjnosti sehura!! Allah najbolje zna.

 

Iz Knjige: “ Sifetu savmin-Nebijji, sallallahu alejhi ve sellem, fi ramadan ”

Autori: Selim el-Hilali i Alijj Hasen Abdul-Hamid – Preveo: Ahmed Džinović

 

Allah, subhanehu ve te´ala, je propisao muslimanima post kao što je bio propisan i vjerskim zajednicama prije objave islama, ehlul-kitabijama. Allah, subhanehu ve te´ala, rekao je:  

 

“ O vjernici ! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekare, 183) 

 

Vrijeme i propisi prvobitno propisanog islamskog posta bili su istovjetni vremenu i propisima posta koji je bio propisan ehlul-kitabijama: propisano je potpuno odricanje od jela i pića i spolnog općenja koje je trajalo od vremena odlaska na večernje spavanje pa sve do naredne večeri. Dakle, ovakav post prvobitno je bio propisan i muslimanima. Nedugo nakon toga, ovaj je propis derogiran i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sehur da bi se post muslimana razlikovao od posta ehlul-kitabija. Od Amra ibn El-Asa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

 

“ Ono po čemu se naš post razlikuje od posta ehlul-kitabija jeste jelo na sehuru.” (Muslim, br. 1096)

 

Vrijednosti sehura

 

●  U sehuru je bereket, što se potvrđuje u sljedećim hadisima:

 

Od Selmana, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 

 

“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Bereket je u tri stvari: džematu, popari i sehuru.‘” (Et-Taberani u “El-Kebiru”, br. 6127, Ebu Nu’ajm u “Zikr ahbari Asbehan”, 1/57, od Selmana el-Farisija)

 

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 

 

“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Allah, subhanehu ve te´ala, dao je bereket u sehuru i vaganju (prilikom trgovanja).’” (Navodi ga Eš-Širazi u “El-Elkabu”, kao što stoji u “El-Džami’us-sagiru”, br. 1715, i El-Hatib u “El-Muveddihu”, 1/263, od Ebu Hurejre)

 

Abdullah ibn El-Haris prenosi da je jedan od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba rekao: 

 

“Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je sehurio pa reče: ‘Ovo je bereket koji vam je Allah podario, pa ga ne ostavljajte.’” (En-Nesai, 4/145, i Ahmed, 5/270)

 

Bereket sehura je očigledan jer on predstavlja slijeđenje sunneta, jača tijelo za post, pojačava želju da se on što više čini radi smanjenja teškoće za postača. Također, sehur predstavlja razliku u odnosu na post ehlul-kitabija jer oni ne sehure. Zbog svega toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao je sehur mubarek obrokom, kako se navodi u hadisima El-Irbada ibn Sarije i Ebu Derda’a:  

 

“ Dođite na mubarek obrok, tj. sehur. ” (Ahmed, 4/126, Ebu Davud 2/303, i En-Nesai, 4/145, Ibn Hibban, 223 – Mevarid. Postoji i drugi hadis koji ga potvrđuje od El-Mikdama ibn M’adijja Keriba, navodi ga Ahmed, 4/133, i En-Nesai, 4/146)

 

●  Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure. Vjerovatno je najveći bereket sehura to što Allah, subhanehu ve te´ala, obuhvata Svojim oprostom one koji sehure, spušta na njih Svoju milost, a Njegovi meleki traže oprosta za njih i mole Allaha da pređe preko njihovih grijeha, kako bi bili od onih koje Milostivi oslobađa Vatre u mjesecu Kur’ana – ramazanu.

 

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:  

 

” Sehur je obrok bereketa pa ga ne ostavljajte, makar neko od vas popio samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.’” (Prenose ga Ibn Ebu Šejbe, 3/8, i Ahmed, 3/12 i 3/44, na tri načina od Seida el-Hudrija. A oni pojačavaju jedni druge.)

 

Zbog toga je muslimanu potrebno da ne propusti ovu veliku nagradu od Milostivog Gospodara, a najbolji sehur vjernika su temre – datule. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 

 

“ Najbolji sehur vjernika su datule (hurme). ” (Ebu Davud, 2/303, Ibn Hibban, br. 223, El-Bejheki, 4/237)

 

U slučaju da osoba nema ništa za jelo, ipak treba voditi računa o ustajanju na sehur, pa makar popila samo gutljaj vode, što možemo, pored ranije spomenutog, zaključiti iz riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:  

 

“ Sehurite, pa makar gutljajem vode. ” (Prenosi ga Ebu Ja'la, br. 3340, od Enesa, ali hadis je slab. Međutim, u istom značenju je naveden hadis Abdullaha ibn Amra kod Ibn Hibbana, br. 884, u kojem Katade prenosi sa ’an. Stoga je hadis hasen.)

 

Odgađanje sehura

 

Preporučeno je odgoditi sehur do pred samu zoru, jer su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Zejd ibn Sabit, radijallahu anhu, sehurili, pa kada su završili, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao je i klanjao namaz. Između završetka njihovog sehura i namaza bilo je vremena koliko treba čovjeku da prouči pedeset ajeta iz Kur’ana. Enes, radijallahu anhu, prenosi od Zejda ibn Sabita da je rekao: “ Sehurili smo sa Poslanikom, sallallahu ´alejhi ve sellem, a zatim je on ustao na namaz. Upitao sam: ‘Koliko je prošlo vremena između ezana i sehura?’ Rekao je: ‘Koliko je potrebno za pedeset ajeta.'” (Muttefekun alejhi)

 

U vezi sa sehurom neophodno je istaći i sljedeće: ako čovjek sumnja da li je nastupila zora, u tom slučaju može jesti, piti i spolno općiti sve dok ne bude potpuno siguran da je zora nastupila.

 

Allah, subhanehu ve te´ala, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnili su granicu kada čovjek postaje ubijeđen u to. Jer, Allah, subhanehu ve te´ala, oprašta nenamjernu grešku i zaborav, i čini dozvoljenim jelo, piće i spolni odnos sve dok se ne postigne ubjeđenje, a onaj koji sumnja, nije ubijeđen. Jer, ubjeđenje je čvrst jekin u kojem nema trunke sumnje, pa tako treba i postupati !

 

Propisi sehura

 

Prakticiranje sehura je potvrđeni sunnet i naredba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: 

 

“ Ko želi da posti, neka nečim sehuri. ” (Prenosi ga Ibn Ebi Šejbe, 3/8, Ahmed, 3/367, Ebu Ja'la, 3/438, i El-Bezzar, 1/465, putem Šurejka od Abdullaha ibn Muhammeda ibn Akila, od Džabira. Šurejk je daif – slab prenosilac. Međutim, postoji mursel hadis od Seida ibn Mensura u njegovom “Sunenu” koji pojačava ovaj hadis, a on glasi: “Sehurite, pa makar jedan zalogaj”, kao što je rekao Hafiz u ”El-Fethu”, 4/140. Također, postoji još jedan hadis koji ga pojačava, a spomenut ćemo ga u nastavku.)

 

Također je rekao:  

 

“ Sehurite, jer u sehuru je bereket. ” (Muttefekun alejhi)

 

Poslanik je objasnio vrijednost sehura u odnosu na njegov ummet, pa je rekao:  

 

“ Ono po čemu se naš post razlikuje od posta ehlul-kitabija jeste jelo na sehuru”. (Muslim, br. 1096)

 

Također je zabranio da se sehur ostavlja, rekavši:  

 

“ Sehur je obrok bereketa pa ga ne ostavljajte, makar neko od vas popio samo gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose salavate na one koji sehure.” (Prenose ga Ibn Ebu Šejbe, 3/8, i Ahmed, 3/12 i 3/44, na tri načina od Seida el-Hudrija. A oni pojačavaju jedni druge.)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 

 

“ Sehurite, pa makar gutljajem vode.” (Ranije je naveden izvor)

 

Iz navedenih predaja jasno se vidi potvrđenost Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, naredbe i to sa tri stanovišta:

 

●  naredba o prakticiranju sehura;

 

●  sehurom se odlikuje post muslimana i razlikuje od posta u drugim religijama;

 

●  zabrana izostavljanja sehura.

 

Ovo su vrlo jaki dokazi i jasni znakovi. Pored svega što smo naveli, Ibn Hadžer navodi u “Fethul-Bari”, 4/139, da postoji konsenzus islamskih učenjaka o pohvalnosti i poželjnosti sehura!! Allah najbolje zna.

 

Iz Knjige: “ Sifetu savmin-Nebijji, sallallahu alejhi ve sellem, fi ramadan ”

Autori: Selim el-Hilali i Alijj Hasen Abdul-Hamid – Preveo: Ahmed Džinović

 

Kemal Baković

Pritisnuti vlastitim životnim problemima, raznim običajima i novotarijama koje nisu u skladu sa Šerijatom, mnogi Bošnjaci će se zapitati kako da postim ramazan na način kako je to činio Allahov Poslanik, a.s.?

  Na pravog vjernika koji stalno obnavlja svoj iman ove stvari neće uticati. Musliman koji se drži svoje vjere, koji na svaki namaz odlazi u džamiju ,čiji se jezik ne suši spominjući Allaha i tražeći oprost od Njega, koji se trudi da čini što je moguće manje grijeha, sposoban je uz Allahovu pomoć riješiti te probleme. Pogledajmo samo u međuljudske odnose, ekonomsku i političku situaciju u kojoj je živjela prva generacija muslimana. Kako su bili teški njihovi uslovi za život. Neprijatelji koji su ih okruživali bili su mnogo moćniji i u svakom pogledu napredniji od muslimana. Ali i pored velikog siromaštva u kome su bili, bez razvijene ekonomije, armije, politike, prvi muslimani su uspjeli izvojevati najveće pobjede nad neprijateljem upravo u danima mubarek mjeseca ramazana. Danas kada je Allah,dž.š.,iz Svoje blagodati dao muslimanima da uživaju sve blagodati, bilo bi preče da se sve one iskoriste u činjenju ibadeta Uzvišenom. Džamije su prostrte najljepšim i najudobnijim ćilimima, u skoro svakoj od njih ugrađeni su klima uređaji, u većini naših džamija imamo knjižnice. Ali i pored svega toga koliko današnji muslimani vremena provode u Allahovim kućama ? 

 

Vrijednost posta

U jeziku post znači ustezanje od nečega. Post u šerijatskoj terminologiji znači sa nijetom i svjesno ustezanje od svega što ga kvari u vremenu od zore do zalaska sunca. Post u mjesecu ramazanu je farz, i ko se omrsi nečim u toku dana bez valjanog razloga, učinio je veliki grijeh. Allah, dž.š., je ramazanski post izabrao za Sebe. Za taj post On nagrađuje i povećava nagradu koliko hoće. Dova postača se ne odbija. Postač ima dvije nagrade. Post će se na Sudnjem danu zauzimati kod Allaha za postača. Zadah iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska. Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog toga udaljiti njegovo lice sedamdeset godina od vatre. U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan na koja će ući samo postači i niko drugi … Ovo su samo neke od vrijednosti ramazanskog posta. Zar se bilo ko drugi može pohvaliti ovakvim blagodatima koje su muslimanima obećane za samo jedan mjesec. 

 

Šart Islama

Post u ramazanu je jedan od pet šartova Islama. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: 

 

” O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili” (Prijevod značenja- El-Bekare, 183.)

 

 Kao i riječi:

” U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana,koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede , a ko se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete” (Prijevod značenja -El-Bekare, 185.). 

Od Ibni Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:

“Islam je sagrađen na petero: Svjedočenju da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i hadža”.

Što se nagrade postaču tiče Poslanik, a.s., veli u hadisi kudsijju da Allah Uzvišeni kaže: 

 

” Za svako dobro djelo koje učini sin Ademov ima nagradu od 10 do 70 puta veću, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, jer je on ostavio uživanje, jelo i piće radi Mene “. 

 

Dvije postačeve radosti 

Postač ima dvije radosti. Prva radost mu je kada iftari, a druga je kada sretne svoga Gospodara. Kaže Poslanik, a.s.: 

 

” Kada dođe ramazan otvore se džennetske a zatvore džehennemske kapije i okuju se šejtani .” 

 

Bilježi Tirmizi i Ibni Madže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

“Kada dođe prva nođ ramazana okuju se šejtani, otvore se džennetske kapije, tako da ni jedna ne ostane zatvorena, a zatvore se kapije Džehennema tako da ni jedna ne ostane otvorena i pozvaće se: “O ti koji radiš dobro, priđi, o ti koji radiš zlo, umanji ga. Te noći će biti onih koji će utočište naći kod Allaha i tako svaku noć.” 

Sunneti posta 

 

Ramazanski post ima neke adabe i sunnete. Neki od njih su pohvalna (mustehab) djela. Prvo od tih djela je odgađanje sehura. Drugo je požurivanje sa iftarom a to prema riječima Allahova Poslanika, a.s.: “Ljudi će biti u dobru dokle god budu požurivali sa iftarom.” Također se prenosi od Poslanika, a.s., da je iftario prije nego klanja akšam a poslije ezana sa nekoliko datula, a ako ne bi imao datule popio bi nekoliko gutljaja vode. Treće – udaljavanje od grijeha. Svaki musliman se treba truditi stalno a u ramazanu posebno da čini što manje grijeha. Četvrto – ne pretjerivati u jelu i piću i ne pretvarati ovaj plemeniti mjesec ibadeta i posta u mjesec prejedanja. Peto – činjenje što više dobrih dijela. Dijeljenje imetka, prenošenje ili sticanje što više korisnog znanja, graditi što bolji odnos sa ljudima. Naš Poslanik, a.s., bio je najveći dobročinitelj od svih ljudi, a najviše dobročinstva činio je upravo u ramazanu.

Ko je dužan postiti 

 

Postiti je dužan svaki pametan i punoljetan musliman i muslimanka koji nije na putu, koji je to u mogućnosti i ako žena nema hajz ili nifas. Što se djeteta tiče, kada napuni sedam godina roditelji će mu naređivati post, a kad napuni deset udariće ga za propušteni dan posta.

Kur'an 


Savjetujemo ti, dragi čitaoče, da u ovom mubarek mjesecu što češće učiš Kur'an – polahko, ponizno i razmišljajući o svakom proučenom ajetu, kao što su to radili naši ispravni prethodnici. Bilježi Bejheki od Ebu Hurejre da je rekao: “Kada su spušteni ajeti: “Pa zar se ovom govoru čudite. I smijete se, a ne plačete.” (Prijevod značenja – Nedžm, 59.-60.), zaplakali su ehlu sofe toliko da su im suze natopile obraze. Pa kad je Poslanik, s.a.v.s., čuo njihov plač, zaplakao je i on i rekao: “Neće pržiti vatra onoga ko je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, dž.š.” 

 

Zikr i Dova 

 

Što više zikra, dova i traženja oprosta. Brate i sestro, ramazanski dani i noći su dragocjena vremena pa nastoj da ih iskoristiš što više u zikru, dovi, a posebno u vremenima u kojima se prima dova kao što su: 


– zadnja trećina noći kad se naš Gospodar spušta na nama najbliže nebo i pita: “Ima li koga da traži, pa da mu dam ? Ima li koga da čini istigfar, pa da mu oprostim ? 


– traženje oprosta u ranu zoru, jer kako kaže Uzvišeni: ” I u praskozorje oprost od grijeha molili. ” 


Post 


Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. : ’Svaki posao Ademova sina je njegov, dobro djelo se desetostruko nagrađuje. Kaže Allah: “Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Za ostavljanje uživanja, jela, pića zbog Mene, postač ima dvije radosti: – radost pri iftaru i radost kada sretne svoga Gospodara. A zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska. (Buhari, Muslim) Rekao je Poslanik, s.a.v.s., također: ” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi. (Buhari, Muslim) Nema sumnje da ova velika nagrada nije obećana onome ko samo trpi glad i žed, jer kaže Poslanik, s.a.v.s.: “Onaj ko ne odbaci od sebe pokvaren govor, rad po njemu i neznanje (džehl), pa Allah nema potrebe za našim odbacivanjem hrane i pića.” (Buhari) I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ” Post je štit, pa kada budete postili ne govorite bestidan govor i ne griješite, a ako vas neko napadne, recite: “Ja postim.” (Buhari, Muslim) Zato kada zapostiš, dragi brate i sestro, neka posti tvoj sluh, tvoj pogled, jezik i svi organi tvoga tijela. I nemoj izjednačavati dan u kome postiš sa danom u kome ne postiš. 


Bdijenje noći Lejletul-kadr. 

 

Rekao je Uzvišeni: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr, a šta ti misliš šta je noć kadr ? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko provede u ibadetu noć kadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni svi grijesi koje je do tad počinio.” (Buhari, Muslim) Poslanik, s.a.v.s., je Lejletul- kadr provodio u ibadetu, a to je naređivao i svojim ashabima. U posljednjih deset noći budio je svoju porodicu da klanjaju i ibadete. Noć kadr je u posljednjih deset dana, tačnije u posljednjim neparnim noćima. U sahih hadisu kog bilježe Ahmed i Tirmizi prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla: “Alahov Poslaniče, šta ću govoriti u noći kadr ?” Kaže: “Govori: Allahu moj, Ti mnogo opraštaš, voliš oprost, pa mi oprosti.” 


Boravak u mesdžidu od sabaha do izlaska sunca. 

 

Poslanik, s.a.v.s., je kada bi klanjao sabah, ostajao na svome mjestu sve do izlaska sunca. (Muslim) Bilježi Tirmizi od Enesa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ” Ko klanja sabah u džematu, zatim ostane ibadet čineći na svome mjestu dok ne izađe sunce, pa klanja dva rekata, imaće nagradu kao da je obavio hadždž i umru potpuno, potpuno, potpuno. (Albani kaže sahih) 


Umra u ramazanu. 

 

Bilježe Buhari i Muslim da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Umra u ramazanu je kao hadždž.” 


Noćni namaz. 

 

Kaže Resul, s.a.v.s.: “Ko bude klanjao noćni namaz u ramazanu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi.” (Buhari, Muslim) 


I'tikaf. 

 

Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posljednjih 10 dana ramazana boravio u i'tikafu, a u godini u kojoj je preselio na Ahiret u i'tikafu je proveo 20 dana. 


Sadaka. 

 

Naš Poslanik, s.a.v.s., bio je najdarežljiviji covjek, a najviše je udjeljivao upravo u ramazanu i rekao je u hadisu koga bilježi Tirmizi: ” Najbolja sadaka je u ramazanu.” 

Sadaka ima više vrsta. Od njih su: 


Udjeljivanje hrane. 

Rekao je Uzvišeni: 

 

” I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu, siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se Gospodara našeg bojimo, onoga Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. I Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.” (Prijevod značenja – El-Insan, 8.-12.) 

 

Naši ispravni prethodnici su veliki značaj pridavali udjeljivanju hrane. Čak su to stavljali ispred mnogih drugih ibadeta. Bitno je spomenuti da se ovdje ne uslovljava da onaj koga nahranimo mora biti siromah, jer je Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

 

” Koji god mu'min nahrani gladnog mu'mina, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima. A ko napoji žedna mu'mina, Allah će njega napojiti iz zapečacenog džennetskog napitka.” (Tirmizi, hasen) 

 
Dati iftar postaču. 

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Ko da iftar postaču biće nagrađen kao i on, s tim da se od njegove (postačeve) nagrade neće ništa umanjiti.” 

 

Kemal Baković

Pritisnuti vlastitim životnim problemima, raznim običajima i novotarijama koje nisu u skladu sa Šerijatom, mnogi Bošnjaci će se zapitati kako da postim ramazan na način kako je to činio Allahov Poslanik, a.s.?

  Na pravog vjernika koji stalno obnavlja svoj iman ove stvari neće uticati. Musliman koji se drži svoje vjere, koji na svaki namaz odlazi u džamiju ,čiji se jezik ne suši spominjući Allaha i tražeći oprost od Njega, koji se trudi da čini što je moguće manje grijeha, sposoban je uz Allahovu pomoć riješiti te probleme. Pogledajmo samo u međuljudske odnose, ekonomsku i političku situaciju u kojoj je živjela prva generacija muslimana. Kako su bili teški njihovi uslovi za život. Neprijatelji koji su ih okruživali bili su mnogo moćniji i u svakom pogledu napredniji od muslimana. Ali i pored velikog siromaštva u kome su bili, bez razvijene ekonomije, armije, politike, prvi muslimani su uspjeli izvojevati najveće pobjede nad neprijateljem upravo u danima mubarek mjeseca ramazana. Danas kada je Allah,dž.š.,iz Svoje blagodati dao muslimanima da uživaju sve blagodati, bilo bi preče da se sve one iskoriste u činjenju ibadeta Uzvišenom. Džamije su prostrte najljepšim i najudobnijim ćilimima, u skoro svakoj od njih ugrađeni su klima uređaji, u većini naših džamija imamo knjižnice. Ali i pored svega toga koliko današnji muslimani vremena provode u Allahovim kućama ? 

 

Vrijednost posta

U jeziku post znači ustezanje od nečega. Post u šerijatskoj terminologiji znači sa nijetom i svjesno ustezanje od svega što ga kvari u vremenu od zore do zalaska sunca. Post u mjesecu ramazanu je farz, i ko se omrsi nečim u toku dana bez valjanog razloga, učinio je veliki grijeh. Allah, dž.š., je ramazanski post izabrao za Sebe. Za taj post On nagrađuje i povećava nagradu koliko hoće. Dova postača se ne odbija. Postač ima dvije nagrade. Post će se na Sudnjem danu zauzimati kod Allaha za postača. Zadah iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska. Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog toga udaljiti njegovo lice sedamdeset godina od vatre. U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan na koja će ući samo postači i niko drugi … Ovo su samo neke od vrijednosti ramazanskog posta. Zar se bilo ko drugi može pohvaliti ovakvim blagodatima koje su muslimanima obećane za samo jedan mjesec. 

 

Šart Islama

Post u ramazanu je jedan od pet šartova Islama. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: 

 

” O vjernici ! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili” (Prijevod značenja- El-Bekare, 183.)

 

 Kao i riječi:

” U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana,koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede , a ko se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete” (Prijevod značenja -El-Bekare, 185.). 

Od Ibni Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:

“Islam je sagrađen na petero: Svjedočenju da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, klanjanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i hadža”.

Što se nagrade postaču tiče Poslanik, a.s., veli u hadisi kudsijju da Allah Uzvišeni kaže: 

 

” Za svako dobro djelo koje učini sin Ademov ima nagradu od 10 do 70 puta veću, osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, jer je on ostavio uživanje, jelo i piće radi Mene “. 

 

Dvije postačeve radosti 

Postač ima dvije radosti. Prva radost mu je kada iftari, a druga je kada sretne svoga Gospodara. Kaže Poslanik, a.s.: 

 

” Kada dođe ramazan otvore se džennetske a zatvore džehennemske kapije i okuju se šejtani .” 

 

Bilježi Tirmizi i Ibni Madže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:

“Kada dođe prva nođ ramazana okuju se šejtani, otvore se džennetske kapije, tako da ni jedna ne ostane zatvorena, a zatvore se kapije Džehennema tako da ni jedna ne ostane otvorena i pozvaće se: “O ti koji radiš dobro, priđi, o ti koji radiš zlo, umanji ga. Te noći će biti onih koji će utočište naći kod Allaha i tako svaku noć.” 

Sunneti posta 

 

Ramazanski post ima neke adabe i sunnete. Neki od njih su pohvalna (mustehab) djela. Prvo od tih djela je odgađanje sehura. Drugo je požurivanje sa iftarom a to prema riječima Allahova Poslanika, a.s.: “Ljudi će biti u dobru dokle god budu požurivali sa iftarom.” Također se prenosi od Poslanika, a.s., da je iftario prije nego klanja akšam a poslije ezana sa nekoliko datula, a ako ne bi imao datule popio bi nekoliko gutljaja vode. Treće – udaljavanje od grijeha. Svaki musliman se treba truditi stalno a u ramazanu posebno da čini što manje grijeha. Četvrto – ne pretjerivati u jelu i piću i ne pretvarati ovaj plemeniti mjesec ibadeta i posta u mjesec prejedanja. Peto – činjenje što više dobrih dijela. Dijeljenje imetka, prenošenje ili sticanje što više korisnog znanja, graditi što bolji odnos sa ljudima. Naš Poslanik, a.s., bio je najveći dobročinitelj od svih ljudi, a najviše dobročinstva činio je upravo u ramazanu.

Ko je dužan postiti 

 

Postiti je dužan svaki pametan i punoljetan musliman i muslimanka koji nije na putu, koji je to u mogućnosti i ako žena nema hajz ili nifas. Što se djeteta tiče, kada napuni sedam godina roditelji će mu naređivati post, a kad napuni deset udariće ga za propušteni dan posta.

Kur'an 


Savjetujemo ti, dragi čitaoče, da u ovom mubarek mjesecu što češće učiš Kur'an – polahko, ponizno i razmišljajući o svakom proučenom ajetu, kao što su to radili naši ispravni prethodnici. Bilježi Bejheki od Ebu Hurejre da je rekao: “Kada su spušteni ajeti: “Pa zar se ovom govoru čudite. I smijete se, a ne plačete.” (Prijevod značenja – Nedžm, 59.-60.), zaplakali su ehlu sofe toliko da su im suze natopile obraze. Pa kad je Poslanik, s.a.v.s., čuo njihov plač, zaplakao je i on i rekao: “Neće pržiti vatra onoga ko je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, dž.š.” 

 

Zikr i Dova 

 

Što više zikra, dova i traženja oprosta. Brate i sestro, ramazanski dani i noći su dragocjena vremena pa nastoj da ih iskoristiš što više u zikru, dovi, a posebno u vremenima u kojima se prima dova kao što su: 


– zadnja trećina noći kad se naš Gospodar spušta na nama najbliže nebo i pita: “Ima li koga da traži, pa da mu dam ? Ima li koga da čini istigfar, pa da mu oprostim ? 


– traženje oprosta u ranu zoru, jer kako kaže Uzvišeni: ” I u praskozorje oprost od grijeha molili. ” 


Post 


Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. : ’Svaki posao Ademova sina je njegov, dobro djelo se desetostruko nagrađuje. Kaže Allah: “Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem. Za ostavljanje uživanja, jela, pića zbog Mene, postač ima dvije radosti: – radost pri iftaru i radost kada sretne svoga Gospodara. A zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska. (Buhari, Muslim) Rekao je Poslanik, s.a.v.s., također: ” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi. (Buhari, Muslim) Nema sumnje da ova velika nagrada nije obećana onome ko samo trpi glad i žed, jer kaže Poslanik, s.a.v.s.: “Onaj ko ne odbaci od sebe pokvaren govor, rad po njemu i neznanje (džehl), pa Allah nema potrebe za našim odbacivanjem hrane i pića.” (Buhari) I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ” Post je štit, pa kada budete postili ne govorite bestidan govor i ne griješite, a ako vas neko napadne, recite: “Ja postim.” (Buhari, Muslim) Zato kada zapostiš, dragi brate i sestro, neka posti tvoj sluh, tvoj pogled, jezik i svi organi tvoga tijela. I nemoj izjednačavati dan u kome postiš sa danom u kome ne postiš. 


Bdijenje noći Lejletul-kadr. 

 

Rekao je Uzvišeni: “Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr, a šta ti misliš šta je noć kadr ? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko provede u ibadetu noć kadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni svi grijesi koje je do tad počinio.” (Buhari, Muslim) Poslanik, s.a.v.s., je Lejletul- kadr provodio u ibadetu, a to je naređivao i svojim ashabima. U posljednjih deset noći budio je svoju porodicu da klanjaju i ibadete. Noć kadr je u posljednjih deset dana, tačnije u posljednjim neparnim noćima. U sahih hadisu kog bilježe Ahmed i Tirmizi prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla: “Alahov Poslaniče, šta ću govoriti u noći kadr ?” Kaže: “Govori: Allahu moj, Ti mnogo opraštaš, voliš oprost, pa mi oprosti.” 


Boravak u mesdžidu od sabaha do izlaska sunca. 

 

Poslanik, s.a.v.s., je kada bi klanjao sabah, ostajao na svome mjestu sve do izlaska sunca. (Muslim) Bilježi Tirmizi od Enesa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ” Ko klanja sabah u džematu, zatim ostane ibadet čineći na svome mjestu dok ne izađe sunce, pa klanja dva rekata, imaće nagradu kao da je obavio hadždž i umru potpuno, potpuno, potpuno. (Albani kaže sahih) 


Umra u ramazanu. 

 

Bilježe Buhari i Muslim da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Umra u ramazanu je kao hadždž.” 


Noćni namaz. 

 

Kaže Resul, s.a.v.s.: “Ko bude klanjao noćni namaz u ramazanu vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prijašnji grijesi.” (Buhari, Muslim) 


I'tikaf. 

 

Buhari bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posljednjih 10 dana ramazana boravio u i'tikafu, a u godini u kojoj je preselio na Ahiret u i'tikafu je proveo 20 dana. 


Sadaka. 

 

Naš Poslanik, s.a.v.s., bio je najdarežljiviji covjek, a najviše je udjeljivao upravo u ramazanu i rekao je u hadisu koga bilježi Tirmizi: ” Najbolja sadaka je u ramazanu.” 

Sadaka ima više vrsta. Od njih su: 


Udjeljivanje hrane. 

Rekao je Uzvišeni: 

 

” I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu, siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se Gospodara našeg bojimo, onoga Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati. I Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi.” (Prijevod značenja – El-Insan, 8.-12.) 

 

Naši ispravni prethodnici su veliki značaj pridavali udjeljivanju hrane. Čak su to stavljali ispred mnogih drugih ibadeta. Bitno je spomenuti da se ovdje ne uslovljava da onaj koga nahranimo mora biti siromah, jer je Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 

 

” Koji god mu'min nahrani gladnog mu'mina, Allah će njega nahraniti džennetskim plodovima. A ko napoji žedna mu'mina, Allah će njega napojiti iz zapečacenog džennetskog napitka.” (Tirmizi, hasen) 

 
Dati iftar postaču. 

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Ko da iftar postaču biće nagrađen kao i on, s tim da se od njegove (postačeve) nagrade neće ništa umanjiti.” 

 

Ne treba se prenajedati , jer kaže Muhammed s.a.v.s. : 
’ Sin Ademov nije napunio gore posude od svog stomaka ’. (Al- Tirmizi, br. 2380).
 
Mudra osoba jede da bi preživio, a ne živi da bi jeo. 
Najbolja hrana je ona koja je tu da se jede, a ne ona da joj se služi. 
Mnogi ljudi se u toku Ramazana dadnu na pravljenje kojekakvih jela, i ophode se sa pravljenjem hrane kao sa ritualima, pa žene i sluge provode svo svoje vrijeme na kuhanju i spremanju, i zaboravljaju na ibadet, a ljudi troše više para na hranu u Ramazanu nego inače. Pa Ramazan postaje mjesecom stomačnih bolesti, debljine i jedva se dižu na teravih namaz, ili odlaze nakon dva rekjata.
Znaj da islam naglašava koncept umjerene ishrane Zato kada nastupi vrijeme iftara sjeti se riječi Allaha Uzvišenog koji kaže:
 “ I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. “ (Kur'an – El-A'raf, 31)
Ne treba se prenajedati , jer kaže Muhammed s.a.v.s. : 
’ Sin Ademov nije napunio gore posude od svog stomaka ’. (Al- Tirmizi, br. 2380).
 
Mudra osoba jede da bi preživio, a ne živi da bi jeo. 
Najbolja hrana je ona koja je tu da se jede, a ne ona da joj se služi. 
Mnogi ljudi se u toku Ramazana dadnu na pravljenje kojekakvih jela, i ophode se sa pravljenjem hrane kao sa ritualima, pa žene i sluge provode svo svoje vrijeme na kuhanju i spremanju, i zaboravljaju na ibadet, a ljudi troše više para na hranu u Ramazanu nego inače. Pa Ramazan postaje mjesecom stomačnih bolesti, debljine i jedva se dižu na teravih namaz, ili odlaze nakon dva rekjata.
Znaj da islam naglašava koncept umjerene ishrane Zato kada nastupi vrijeme iftara sjeti se riječi Allaha Uzvišenog koji kaže:
 “ I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju. “ (Kur'an – El-A'raf, 31)
piše: Ummu Muhammed
El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala ešrefi el-enbija’ vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edžme'in. Ovo je nekoliko riječi, skupocjenih poziva, nudimo ih ženi muslimanki, djevojci mu'minki, povodom dolaska mubarek mjeseca Ramazana. Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da okoristi sve naše sestre mu'minke koje budu čitale ove riječi i da im ovi savjeti budu od pomoći u pokornosti Svevišnjem Allahu, postizanju Njegova zadovoljstva i oprosta u ovom mubarek mjesecu.
Budi zahvalna Uzvišenom Allahu
Sestro! Mjesec Ramazan jedna je od najvećih Allahovih, subhanehu ve te'ala, blagodati po Njegove robove. U njemu se Allahova milost spušta, opraštaju se grijesi i loša djela, dobra djela se uvećavaju, u njemu Allah, subhanehu ve te'ala, oslobađa Svoje robove od Vatre. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Kada dođe mjesec Ramazan, otvore se vrata Dženneta, dok se vrata Džehennema zatvore i šejtani se povežu u lance.” (Muttefekun alejh) Takođe je rekao: „Onome ko posti mjesec ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, prethodni grijesi će biti oprošteni.” (Muttefekun alejh) Svevišnji Allah u hadisu kudsijju je rekao: „Svako djelo sina Ademova pripada njemu, dočim post pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi.” (Muttefekun alejh) Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Doista, u mjesecu ramazanu, svakog dana i svake noći Allah oslobađa robove od Vatre.” (Ahmed s vjerodostojnim lancem prenosioca) A za noć Kadr Allah je rekao: „Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (Prijevod značenja El-Kadr, 3.) Sestro muslimanko! Ovo je nekoliko šerijatskih tekstova koji ukazuju na veličinu ove Allahove, subhanehu ve te'ala, blagodati po tebe i ostale Njegove robove. Zato, budi zahvalna Svevišnjem Allahu i na ovu blagodat uzvrati pokornošću i dobrim djelima, a ne nepokornošću i grijesima pa da budeš lišena ove blagodati.
Kako da dočekaš mjesec Ramazan
 • Žureći da se iskreno pokaješ, kao što Uzvišeni kaže: „I svi se, o vjernici, pokajte Allahu, da biste uspjeli.” (Prijevod značenja En-Nur, 31.)
 • Klonjenjem od svih ružnih djela: laži, ogovaranja, potvaranja, zavade, razvrata, slušanja muzike, razgolićavanja, miješanja sa muškarcima i svega lošeg.
 • Čvrstom odlukom i visokim ambicijama da ćeš mjesec Ramazan provesti u dobrim djelima i da nećeš dozvoliti da ti ni jedan djelić ovog mubarek mjeseca ode u ono u čemu nema nikakve koristi.
 • Čestim spominjanjem Allaha, činjenjem dove, traženjem oprosta i učenjem Kur'ana.
 • Čuvanjem i obavljanjem propisanih namaza u njihovim vremenima, s njihovim ruknovima, vadžibima i sunnetima, s potpunom skrušenošću i smirajem.
 • Obavljanjem nafila nakon obavljenih propisanih namaza.
Poduči se propisima posta
Upoznaj se sestro muslimanko, sa propisima posta: njegovim fardovima, sunnetima, adabima, kako bi tvoj post bio ispravan i primljen kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Upoznaj se sa:
 • osobama koje su dužne postiti i šta je na takvim osobama;
 • propisom djevojke koja postane punoljetna u toku jednog od dana mjeseca Ramazana i šta je na takvoj osobi;
 • obaveznosti nijjeta i vremenom i načinom njegova donošenja;
 • stvarima koje kvare post;
 • propisima žene u hajzu;
 • propisima žene u nifasu;
 • takođe žene koja ima istihazu;
 • dozvoljenim stvarima u toku posta i sl.
Ramazan je mjesec posta, a ne mjesec hrane
Allah, subhanehu ve te'ala, je, plemenita sestro, propisao post kako bi se musliman naoružao strpljenjem, kako bi ukrotio svoje strasti, povećao svoju bogobojaznost i strahopoštovanje prema Allahu, subhanehu ve te'ala. Uzvišeni je rekao: „O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni.” (Prijevod značenja El-Bekara, 183.) Jedan od prethodnika je upitan: „Zbog čega je propisan post?”, pa je odgovorio: „Kako bi bogataš doživio osjećaj gladi, pa nakon toga ne zaboravljao siromaha!” Ono što danas, nažalost, možemo vidjeti jeste sušta suprotnost spomenutog. Muslimanske porodice upravo u ovom mjesecu potroše i pojedu hrane više nego u bilo kojem drugom mjesecu! Žena muslimanka u ovom mjesecu, mubarek mjesecu Ramazanu, provede u kuhinji više vremena nego u bilo kojem drugom mjesecu! Pa kada će učiti Kur'an? Kada će slaviti i veličati Allaha, obratiti Mu se dovom, tražiti oprosta od Njega? Kada će se podučavati propisima posta? Kada će biti slobodna da se posveti ibadetu u ovom plemenitom mjesecu? Zato se, plemenita sestro, dobro čuvaj provođenja vremena u ovom mjesecu u onome u čemu nema koristi i za čim nema potrebe! Propao je onaj koji doživi mjesec Ramazan, a ne bude mu oprošteno u njemu!
Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana
Mjesec Ramazan ima posebnu odliku od drugih mjeseci. U njemu je otpočela objava Kur'ana. Svevišnji Allah je rekao: „U mjesecu Ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla.” (Prijevod značenja El-Bekara, 185.) Tako su Ramazan i Kur'an nerazdvojni. Kada se spomene Ramazan spomene se i Kur'an. U dva Sahiha od Ibnu-Abbasa, radijallahu ‘anhuma, se prenosi da je rekao: „Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je bio najplemenitiji od svih ljudi, a posebno je bio plemenit u mjesecu Ramazanu kada mu je dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake noći i podučavao Kur'anu.” Ispravni prethodnici su mnogo učili Kur'an u mjesecu Ramazanu. Neki od njih bi proučili Kur'an u namazu svake tri noći, neki svakih sedam noći a neki i svakih deset noći. Katade, rahmetullahi ‘alejh, bi stalno završavao Kur'an za sedam dana, a kada bi nastupio mjesec Ramazan završavao bi ga za tri dana, dočim, kada bi nastupilo deset zadnjih noći, Kur'an bi proučio u svakoj noći. Imam Zuhri, kada bi nastupio Ramazan, samo bi učio Kur'an i hranio siromahe. Imam Malik, kako prenosi Ibn Abdul-Hakem, ostavio bi isčitavanje hadisa u Ramazanu i posvetio se učenju Kur'ana iz Mushafa. Tako i ti sestro. Moraš da sebi svakodnevno odrediš dio iz Kur'ana kojim ćeš oživjeti svoje srce, očistiti svoju dušu, skrušiti svoje organe, čime ćeš, inšaAllah, zaslužiti da se Kur'an zauzima za tebe na Sudnjem danu. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Post i Kur'an će se zauzimati na Sudnjem danu za čovjeka! Post će reći: ‘Gospodaru moj! Ustegnuo sam ga od hrane i strasti, pa, primi moje zauzimanje za njega’, a Kur'an će reći: ‘Gospodaru moj! Ustegnuo sam ga od spavanja noću, pa, primi moje zauzimanje za njega!’ Pa će biti prihvaćeno njihovo zauzimanje.” (Ahmed i Hakim s vjerodostojnm lancem prenosioca)
Mjesec Ramazan je mjesec plemenitosti i dobročinstva
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je podsticao žene na udjeljivanje. Govorio bi: „O skupino žena! Udjeljujte i mnogo tražite oprosta! Doista sam vidio da ste vi najbrojniji od stanovnika vatre!” (Muslim) Prenosi se od Majke vjernika, Aiše, radijallahu ‘anha, da je u jednom danu podijelila stotinu hiljada dirhema, a postila je toga dana. Sluškinja joj je rekla: „Zar nisi mogla od onoga što si podijelila da za jedan dirhem uzmeš mesa kojim bi se iftarila?!” Odgovorila je: „Da si mi to ranije rekla, učinila bih to.” Od plemenitosti i dobročinstva u Ramazanu je: spremaje iftara za postače, hranjenje siromaha, ispunjavanje njihovih potreba, savjetovanje i podučavanje neukih, udjeljivanje u trajnu sadaku. Zato se potrudi, plemenita sestro, u ovim djelima, jer je nagrada za njih ogromna.
Mjesec Ramazan je mjesec namaza
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je, plemenita sestro, klanjao noću sve dok mu pete nisu počele pucati. Svoj postupak bi pojašnjavao riječima: „Pa, zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!” (Muttefekun alejh) Takođe je govorio: „Ko mjesec Ramazan provede u namazu vjerujući i nadajući se nagradi, prethodni grijesi koje je počinio bit će mu oprošteni.” (Muttefekun alejh) Za odlazak žena u mesdžide, Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ne zabranjujte svojim ženama mesdžide, a kuće njihove su im bolje.” (Ahmed i Ebu-Davud, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) Na čednoj muslimanki, pri odlasku u mesdžid radi namaza, je da vodi računa o adabima odlaska u mesdžid, da odlazi u mesdžid radi namaza i slušanja Kur'ana, da se propisno obuče i da ništa od njenog tijela ili odjeće ne bude povod smutnje među vjernicima, da se ne miriše radi izlaska iz kuće i odlaska u mesdžid, da se ne miješa sa muškarcima na putu do mesdžida i prilikom ulaska i izlaska iz mesdžida, da hodi krajem puta, a da sredinu ostavi za muškarce, da ne vodi sa sobom malu djecu u mesdžid, ako zna da će plakati, biti nemirni i odvraćati koncentraciju ostalih muslimana od Kur'ana i namaza.
Ramazan je post svih organa
Znaj, skupocjeni dragulju islama, da je post, ustvari, post od grijeha, pa oči poste od gledanja u haram, uši poste od slušanja harama, usta pored hrane poste od laži, ogovaranja, potvaranja, ismijavanja, omalovažavanja, ruke poste od doticanja, kupovanja i prodavanja harama, noge poste od odlaska na haram mjesta, stomak posti od hrane i pića, polni organ od zadovoljavanja strastima. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu i neznanju, pa Allahu ne treba to što on ostavlja svoju hranu i piće.” (Buharija) Zato, kada govoriš govori istinu, kada gledaš gledaj samo u dozvoljeno, slušaj samo ono što je dozvoljeno, kupuj halal i prodaji halal, dotiči halal i odlazi na halal mjesta. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Možda neki postač od svoga posta ima samo glad i žeđ!” (Ahmed i Ibnu-Madže sa vjerodostojnim lancem prenosioca)
Praktični savjeti za iskorištavanja vremena u Ramazanu
 • Ne izlaziti iz kuće bez potrebe.
 • Ne odlaziti na pijacu, pogotovo u zadnjoj trećini Ramazana.
 • Ostavljanje sijela i posjeta u kojima nema koristi i koja nisu potrebna, a ukoliko se za nekima i ukaže potreba, kao što je posjeta bolesniku, onda ne ostajati mnogo u tim posjetama.
 • Izbjegavanje sijela na kojima se priča o drugima, ismijava, ogovara i potvara.
 • Ne gubiti vrijeme u praćenju televizijskih programa.
 • Ne sjediti dugo u noć, jer to, obično, dovodi do ostavljanja noćnog namaza i spavanja po dani.
 • Ne spavati mnogo po danu.
 • Ne provoditi mnogo vremena u kuhinji, pripremajući sehur i iftar.
 • Ne gubiti vrijeme u ukrašavanju i stojanju pred ogledalom.
 • Ne gubiti vrijeme u dugim telefonskim razgovorima.
 • Čuvati se rasprava i diskusija u kojima nema mnogo koristi i koje, obično, dovode do gubljenja velikog dijela vremena, a ukoliko i bude pozvana na slično neka kaže: „Ja postim”.
Zadnja trećina Ramazana
Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, pritegnuo bi donji dio odjeće, noći provodio u ibadetu i svoju porodicu budio da čine ibadet. (Muttefekun alejh) To je mali broj dana u kojima će uspjeti marljivi, a propasti nemarni. U ovim noćima je i noć Kadra, koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko je ne dočeka u ibadetu, doista je od velikih gubitnika. Zato se potrudi da činiš što više ibadeta u ovim noćima. Nastoj da ih cijele provedeš u ibadetu, kako bi sigurno dočekala i doživila noć Kadr u ibadetu i postigla veliku nagradu. Aiša, radijallahu ‘anha, je upitala Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Kada bi potrefila trenutak kada je noć Kadr, šta da kažem u njemu?” Odgovorio je: „Reci: ‘Allahumme inneke ‘afuvvun, tuhibu el-‘afve, fa'fu ‘anna – Allahu moj! Ti si Onaj Koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa, oprosti i nama!'” (Ahmed i Tirmizi i kaže da je hadis hasen-sahih)
Allaha, subhanehu ve te'ala, molimo da nam dozvoli da doživimo mubarek Ramazan, da nam pomogne u ibadetu i primi naša djela. On Uzvišeni u stanju je da sve učini! Neka je Njemu svaka hvala i neka je salavat i selam na Njegova poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg dana.

Kur'an je Allahovo uže !!!

– Ramazan nije veselje koje se proslavlja kao što nije ni mjesec natjecanja u spremanju istočnjačke ili zapadnjačke hrane, niti mjesec prejedanja. Ramazan je mjesec ibadeta, pokornosti Allahu u svakom trenutku. Ramazan je mjesec posta tj. sustezanja od svih grijeha, mjesec približavanja Allahu, subhanehu ve te'ala, svim vrstama pokornosti, jer naš Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kaže: 

 

” Ko posti ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio, a ko bude klanjao u noći Lejletulkadr vjerujući u Allaha i nadajući se Njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio.” (Buharija i Muslim) 

 

 Ramazan je, dakle, mjesec činjenja dobrih djela i mjesec udaljavanja od svih grijeha. Dolazi nam dragi gost, mjesec posta – mjesec oprosta. Kada nam se najavi neki nama drag gost, mi u svojim kućama sve učinimo da ga što bolje dočekamo. Kada našu zemlju posjeti neka velika delegacija iz svijeta, sva sredstva informisanja se dignu na noge, svi panoi u gradovima se izlijepe slikama tih ljudi i riječima dobrodošlice. 

 

A kako je kada dočekujemo mjesec koji je istinsko dobro i bereket. Mjesec u kome je spušten Kur'an, u kome ima jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Moramo zastati malo i razmisliti o svemu što se događa u našim domovima pred sami ramazan. Moramo pripremiti svoje domove za doček ovog plemenitog mjeseca, moramo pripremiti djecu za doček mjeseca Kur'ana. Učinićemo to nabavivši i čitajući knjige i slušajući kasete koje govore o ovom velikom mjesecu. Knjige koje govore o tome kako je postio Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem , podučavanje djece ako im je to prvi post u životu. Treba ih opominjati i stalno im pričati o dobrotama ramazana, da je on mjesec ibadeta, a ne mjesec jela, pića, spavanja i prejedanja. Treba ih od malena učiti da ramazan nije mjesec rasipanja imetka u trgovini, kao što se to radi u nekim porodicama koje su zaboravile pravi značaj i cilj posta. Zbog toga svaki pojedinac treba da se spremi za doček ramazana, da poveća i učesti svoje ibadete, a što više smanji loše navike koje ima pri sebi. 

 

Zar početak ramazana nije najbolja prilika da ostaviš pušenje i da svoje slobodno vrijeme iskoristiš u neki hajr, a ne da ga provedeš gledajući sapunice na TV-u. Ovo ti je najbolja prilika da se vratiš Allahu, da Mu se pokaješ za grijehe i približiš dobrim djelima. Cijela porodica treba iskoristiti ramazan za zbližavanje, druženje, zajedničke halke Kur'ana i zajedničko klanjanje nafila. Otac kao glava porodice mora biti prvi koji će činiti najviše ibadeta i podsticati ostale da to čine. On će porodicu podsticati na klanjanje namaza u džematu, na što češće učenje Kur'ana napamet i gledajući. Neka ramazan bude prilika da u muslimanskim kućama zavlada harmonija i lijep odnos među ukućanima. Neka ramazan bude mjesec ostavljanja svih ružnih običaja (psovki, bahatog ponašanja i sl.). Neka to bude mjesec udjeljivanja na Allahovom putu saosjećajući i pomažući one kojima je pomoć potrebna. To je kod Allaha bolje nego trošenje novca u kupovinu stvari koje nam možda nikad neće ni trebati.